Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisit pillugit inatsimmik nalunaarut

Beskæftigelsesministeriap inatsisaanut nalunaarut nr. 1048, 26. Oktober 2005-meersoq kingusinnerusukkut allannguiffigineqartoq – akuerisaasumik ataatsimut allaqqitaanngitsoq

Ujarliutit

1 - Siunertarisat atuuffiilu

2 - Sulliviit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulinerat

3 - Malittarisassat nalinginnaasut

4 - Sulianik ingerlatsineq

5 - Suliaqarfigisaq

6 - Teknikikkut atortut

7 - Atortussiat atortullu

8 - Piffissaq qasuersaarfissaq aamma ulloq unnuarlu sullinngiffeqarneq

9 - Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit

10 - Nakorsanit misissorneqartarnerit il. il.

11 - Suliffigissaasut il. il.12 - Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik

13 - Naammagittaalliorsinnaaneq

14 - Pinerluttulerinermi inatsisit malillugit pineqaatissiissutissat

15 - Atortuulersitsissutitut ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

Ataatsimut allanneqarneranut ilaapput  

 • Inatsimmut nalunaarut nr. 1048, 26. Oktober 2005 
 • Inatsit nr. 1382, 23. December 2012-meersoq   

Matumuuna nalunaarutigineqarpoq sulinermi avatangiisit pillugit inatsit, tak. inatsit nr. 295, 4. juni 1986-imeersoq, allannguutit inatsimmi nr. 193, 26. marts 1991-imeersumi aamma inatsimi nr. 321, 18. maj l 2005-imeersumi § 3-p nassatarisai ilanngullugit.

Kapitali 1 - Siunertarisat atuuffiilu

§ 1. Inatsisikkut tunngavissinniarneqarput

 1. isumannaatsunik peqqinnartunillu sulinermi avatangiiseqarnissaq, qanoq ilisukkulluunniit inuiaqatigiinni kalaallini teknikikkut inuttullu atugarisatigut ineriartortitsinermut naapertuuttumik, aamma
 2. sulliviit namminneerlutik suliffeqartitsinermi kattuffinniit ilitsersorneqarnikkut aamma Sullivinnik Nakkutilliisoqarfim-miit ilitsersorneqarlutillu nakkutigineqarnikkut isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu tunngasutigut aaqqiiviginnissinnaanissamut tunngavissaqarnissaat.

§ 2. Inatsimmi pineqarpoq Kalaallit Nunaanni sulisitsisumi sulineq.

Imm. 2. Pineqanngillat

 1. sulisitsisup namminerisatut angerlarsimaffiani sulineq, taamaattoq tak. § 45 d,
 2. sulineq, sulisitsisup ilaqutaanit, illumi inoqutigiinnut ilaasunit taamaallaat ingerlanneqartoq, taamaattoq tak. § 45 d,
 3. sulineq, sakkutuunit ingerlanneqartoq taamalu sakkutooqarnermi suliassavittut isigineqarsinnaasoq.

Imm. 3. Aalajangersakkani makkunani aamma pineqarput sulineq, sulisitsisumi ingerlanneqanngitsoq, aamma imm. 2-mi taaneqartutut sulineq:

 1. suliffigisami ataasiusumi sulisitsisut il. il. arlaliusut pillugit § 15, atortussanik assigisaannillu pilersuisut (tunniussuisut) allallu pillugit §§ 24-30 aamma sanatitsisut il. il. pillugit § 31,
 2. sulianik ingerlatsineq pillugu §§ 32 aamma 33,
 3. teknikikkut atortut pillugit §§ 36 aamma 37,
 4. atortussiassat (stoffer) atortullu pillugit §§ 38 aamma 39,
 5. aqqusinertigut assartuineq pillugu § 45 c, 6) ulorianartunik suliaqarnerni ukiukinnerpaaffissaq pillugu § 46, imm. 3.

Imm. 4. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersinnaavaa, sakkutooqarfiusuni aamma piliorfinni sulinermi avatangiisit pillugit maleruagassiat immikkut ittut atuutissasut.

§ 3. Inatsit silaannakkut angallannermut tunngatillugu taamaallaat atuutissaaq nunami sulinernut.

Imm. 2. Inatsit umiartornermut aalisarnermullu tunngatillugu taamaallaat makkununnga atuutissaaq

 • umiarsuarnik, ilanngullugit aalisariutinik, usilersuinermut usingiaanermullu,
 • umiarsuarmi sanasutut tamatumunngalu nallersuunneqarsinnaasunik suliaqarnernut.

Imm. 3. Inatsit sinerissap avataani sulinermut atuutinngilaq.

§ 3 a. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersinnaavaa inatsit annikitsuinnaasumik atortinneqassasoq sulianut sulisorineqartup angerlarsimaffiani ingerlanneqartussanut.

Kapitali 2 - Sulliviit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulinerat

Sulisuusut sulisitsisuusullu attaveqatigiinnerat

§ 4. Sullivinni ataatsimiit qulingiluanut amerlassusilinnik sulisulinni sulinermi isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulineq ingerlanneqassaaq sulisitsisup, sulisunillu siulersuisoqarpat, tak. § 18, taakkua sulisorisallu akornanni attaveqatigiinnikkut. Taamaattorli suliffeqarnermut ministeri isumannaallisaaneq pillugu aaqqissuussinerup annertusarnissaa pillugu maleruagassiisinnaavoq, tamanna pisariaqarsorineqassatillugu.

Isumannaallisaaneq pillugu aaqqissuussineq

§ 5. Sullivinni qulinik sinnerlugilluunniit sulisulinni sullivik isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit aaqqissuussissaaq.

Imm. 2. Immikkoortoqarfimmi imaluunniit suliffiusumi sulisunik siulersuisoq isumannaallisaanermut sinniisuutitaq peqatigalugu immikkoortoqarfimmi pineqartumi imaluunniit suliaqarfiusumi pineqartumi isumannaallisaanermut suleqatigiissitaliussaaq.

Imm. 3. Immikkoortoqarfinni tamani imaluunniit suliffiusuni tamani imaluunniit sulisunik siulersuisoqarfinni tamani sulisuusut isumannaallisaanermut peqqinnissamullu sinniisuutitassaminnik suleqatigiissitani ilannguttussanik qinersissapput. Sulisut kattuffimminnut sinniisaat isumannaalli-saanermut sinniisussatut qinerneqarsinnaasaaq.

§ 6. Sullivinni 20-nik sinnerlugilluunniit, taamaattoq tak. § 7, imm. 7, sulisulinni isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliortoqassaaq. Sulinermi isumannaallisaanissamut ataatsinik marluusunilluunniit suleqatigiissitaqareerpat, suleqatigiissitaliami imaluunniit suleqatigiissitaliani ilaasortat sulliviullu pisortaa imaluunniit sullivimmut akisussaasutut sinniisuutitaq isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaassapput. Isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitalianik arlalinnik pilersitsisoqarsimappat taakkunani sinniisuutitat akunnerminni ilaasortanik marlunnik aamma isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitaliani sulisunik siulersuisut akunnerminni ilaasortanik marlunnik ataatsimiitaliamik pilersitsinissamut qinersissapput, ataatsimiititaliamut tassunga sulliviup pisortaa imaluunniit sullivimmut akisussaasutut sinniisuutitaq ilanngutissallutik. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaq sulliviup iluani isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulinissamut pilersaarusiussaaq, siulersuissalluni, siunnersuisassalluni ilisimatitsissuteqartassallunilu aamma taamatut sulinermik nakkutiginnittuussalluni.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit nakkutiginnittuutitaq sullivimmut akuttunngitsunik takusaajartornermini sulliviup siulersorneqarneranut aamma isumannaallisaanermi sinniisuutitanut susassaqartunut, isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitalianut ataatsimiitalianullu akuliuttassaaq. Taakku pisinnaatitaassapput apeqqutinik isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngassutilinnik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut saqqummiussisarnissamut.

§ 7. Suliffeqarnermut ministeri sulliviit isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulinerannik annertusaanissaq pillugu erseqqinnerusunik maleruagassiussaaq, tamatumani aamma isumannaalli-saanermi sinniisuutitassanik qinersisarneq, taakkua pisinnaatitaaffii pisussaaffiilu pillugit, isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitalianik ataatsimiititalianillu pilersitsinissat taakkualu suliassaat pillugit aamma isumannaallisaaneq pillugu sulinermik ulluinnarni siulersuinermut malittarisassanik.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri sulinermi avatangiisit pillugit malittarisassiussaaq, matumunnga ilanngullugit sanaartornerup iluani isumannaallisaanermik peqqinnissamillu ataqatigiissaarisussanut sulisilluni avatangiisinut tunngasunik ilinniartitaaneq, ilinniartitsisut piginnaasaat aamma ilinniartitaanermik neqeroortut pitsaassusaannik qulakkeerinninneq.

Imm. 3. Isumannaallisaanermik aaqqissuusseqatigiit suliassaat sulliviup sulisuusullu akornanni isumaqatigiissut malillugu annertusineqarsinnaapput aamma sullivimmut attuumassuteqavissutut avatangiisit pillugit apeqqutit ilaalersillugit. Suliffeqarnermut ministeri sulliviup suliffimmi avatangiisit pillugit apeqqutinik aaqqiiviginninnissaanut qularnaarisussanik erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaavoq.

Imm. 4. Sulliviit isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulinerat nakussassarniarlugu sunniuteqarnerulersinniarlugulu § 5 aamma § 6, imm. 1, suliffeqarnermut ministerip patsisissarititai tunngavigalugit sanioqqunneqarsinnaapput

 1. ilaatigut sulisut kattuffiannut imaluunniit kattuffiinut aamma sulisitsisut kattuffiannut imaluunniit kattuffiinut sulisitsisunulluunniit imaluunniit allanut taakkua tamatumunnga piginnaatitsis suteqarfigisaannut isumaqatigiissusiortoqarsimappat,
 2. ilaatigullu sullivinni, nr. 1 malillugu isumaqatigiissuteqarfigineqartuni, sulisitsisuusup aamma
  sullivimmi ilaannaaniluunniit sulisuusut akornanni isumaqatigiissusiortoqarsimappat.

Imm. 5. Suliffeqarnermut ministeri imm. 4 malillugu qanoqiliornikkut isumaqatigiissusiortarnissaq pillugu erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaavoq.

Imm. 6. Imm. 4 malillugu isumaqatigiissusianik paasinerluinerujunnartut unioqqutitsinerillu aalajangiiffigineqartassapput suliatigut akerleriissutinik suliarinnittarneq malillugu, imaluunniit tamanna periarfissaqartinnagu eqqartuussivitsigut.

Imm. 7. Suliffeqarnermut ministeri sulianut, suliatigut susassaqarfinnut imaluunniit suliaqarfiusunut tunngatillugu isumannaallisaaneq pillugu § 5-imi, § 6, imm. 1-imi, aamma § 8, imm. 3-mi malittarisassat malillugit sulinerup annertusaaviginissaa pisariaqarsorinartinnagu imaluunniit naleqquttuusorinartinnagu malittarisassanik taakkuninnga atuisitsinngitsoorsinnaavoq imaluunniit pissutsit immikkut ittut malillugit sakkukillileriviginnissinnaalluni.

Imm. 8. Aammattaaq suliffeqarnermut ministeri ataqatigiissaarisunut sulisilluni avatangiisinut tunngasunik ilinniartitaaneq pillugu piumasaqaammik § 7, imm. 2-miittumik atuisitsinngitsoortitsisinnaavoq, ilinniartitaaneq Kalaallit Nunaanni neqeroorutigineqanngippat.

§ 8. Sulisitsisup isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliami nammineq ilaasortaanngikkuni pisussaaffigissavaa allamik akisussaassusilimmik imminut sinniisuuffiginnitsitsinissaq.

Imm. 2. Sulisitsisup isumagissavaa, isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitaliani aamma ataatsimiititaliani ilaasortaasut isumannaallisaaneq pillugu sulissuteqarnerminni pisussaaffimminnik isumaginninnissamut pissutsit atukkat malillugit naammaginartumik periarfissaqartitaanissaat.

Imm. 3. Sulisitsisoq isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliami aamma suleqatigiissitaliani ilaasortanut periarfissaqartitsissaaq isumannaallisaanermut tunngassutilittut apeqqutinik pisariaqarneratut ilisimasaqalernissamut imaluunniit ilinniagaqarnissamut.

Imm. 4. Sulisitsisup isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissitaliat aamma ataatsimiititaliat periarfissaqartissavai sullivimmi isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit apeqqutit tungaasigut pilersaarusioqataanissamut.

Imm. 5. Sullivinni § 5 naapertorlugu isumannaallisaaneq pillugu ataatsinik arlaliusunilluunniit suleqatigiissitaliorfiusuni, § 6-ili malillugu ataatsimiititalianik pilersitsiviusussaanngitsuni, sulisit-sisup isumagissavaa suliassat isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiitalianit isumagineqartussat suleqatigiissitaliamik imaluunniit suleqatigiissitalianik suleqatiginnilluarnikkut ingerlanneqarnissaat.

§ 9. Isumannaallisaaneq pillugu sinniisuutitat suliassarititaasunik ingerlatsineranni aningaasartuutit sulisitsisup akilissavai aamma isumannaallisaanermi sinniisuutitat aningaasarsiassarigaluanit annaasaat, ilanngullugit isumannaallisaaneq pillugu pikkorissarnerni il. il. peqataasariaqarnermut atasumik aningaasartuutit aningaasarsiassarigaluanillu annaasat taarsertassavai. Aamma taamaassaaq sulisunik siulersuisut isumannaallisaaneq pillugu pikkorissarnerni il. il. peqataasariaqarneranni.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministerip isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiissuni ilaasortat ilinniartitaaneranni aningaasartuutit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit matusiviginissaannut naalagaaffiup tapiissuteqartarnissaanik aalajangersakkat aalajangersarsinnaavai.

Imm. 3. Isumannaallisaaneq pillugu suleqatigiinni ilaasortaasut sulisut kattuffinnut sinniisuutitaattulli, aamma sulianut tunngassutilinni tamatumunngaluunniit assingusuni oqaaseqartartuutitatulli, soraarsitaasinnaanermut allatulluunniit atugarisamikkut innarligaanissamut illersorneqartussaapput.

Imm. 4. Pissutsit imm. 1-imi 3-milu taaneqartut pillugit tamatumani aamma malittarisassiat suut atortitaanissaat, aamma malittarisassanik unioqqutitsinerit paasinerluinerilluunniit pillugit, isumaqatigiinngissutit suliatigut akerleriissutinik isumaqatigiissaasartunit tamannaluunniit periarfissaqartinnagu eqqartuussivitsigut aalajangiiffigineqartassapput.

§ 10. Suliffeqarnermut ministeri sulliviit isumannaallisaanermik sulineranni immikkut paasisimasalinnik ikiortissaqartitsisassaaq, tamanna sulisuusut isumannaallisarnissaannut peqqinnissaannullu pisariaqartinneqartillugu. p>

Kapitali 3 - Malittarisassat nalinginnaasut

Sulisitsisoq

§ 11. Sulisitsisup isumagissavaa, sulinermi atugarisat isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnarnissaat. Tamatumani immikkut uku innersuunneqassapput:

 1. sulianik ingerlatsineq pillugu kapitali 4,
 2. suliaqarfiusoq pillugu kapitali 5,
 3. teknikikkut atortut pillugit kapitali 6 aamma
 4. atortussiassat atortullu pillugit kapitali 7.

§ 11 a. Sulisitsisup isumagissavaa suliffimmi isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu pissutsinik suliat suunerat, suleriaatsit aamma sulianik ingerlatsinerit atorneqartut, aamma sulliviup annertussusia aaqqissuussaaneralu tunngavigalugit allaganngukkamik naliliiffiginnittoqarnissaa. Suliffimmik naliliiffiginnissut sullivimmiititaassaaq sulliviullu siulersuisuinit, sulisunit aamma Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit takuneqarsinnaassaaq. Suliffimmik naliliiffiginnissut suliat, suleriaatsit aamma sulianik ingerlatsinerit il. il. allannguuteqaraangata, allannguutillu taakku sulinermi isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu sunniuteqartussaagaangata, iluarsaanneqartassaaq, akuttunerpaamilli ukiut pingasunngorneri tamaasa.

Imm. 2. Suliffimmik naliliiffiginnissut ilaqartinneqassaaq sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutinik sulliviup isummerfiginiagassaanik qanorlu iliornikkut tamakkua aaqqiivigineqarnissaannik. Naliliinermi makku pineqassapput:

 1. Sulinermi avatangiisitigut pissutsinik sulliviup paasisassarsiorfiginninnera sumiissusersiuineralu.
 2. Sulliviup sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutaasunik nassuiaataa naliliiffiginninneralu.
 3. Sulliviup sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutinik aaqqiiviginninnissamut iliuusissanik piler
  saarusiaani pisariaqartitanik tulleriissaarineq allattuinerlu.
 4. Iliuusissanik pilersaarusiamik malinnaaffiginninnissamut najoqqutassat.

Imm. 3. Sulisitsisup suliffimmik naliliissummi, tak. imm. 1 aamma 2, pineqartunik aaqqiiviginninniarnissap pilersaarusiornerani, aaqqissuussinermi aamma naammassinninniarnermi isumannaatsuunissaq pillugu suleqatigiissut imaluunnit sulisut ilaatittassavai.

Imm. 4. Suliffeqarnermut ministeri sulisitsisup imm. 1-3 malillugit pisussaaffii pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiussaaq.

§ 12. Sulisitsisup isumagissavaa sulinerup isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinartoqanngilluinnartumik ingerlanneqarnissaata nakkutigilluarneqarnissaa.

§ 13. Sulisitsisoq sulisorisanut ajunaarfiusinnaasunik napparsimalissutaasinnaasunillu, suliaannut attuumassuteqarsinnaasunik, ilisimatitsisassaaq.

Imm. 2. Sulisitsisup tamatuma saniatigut isumagissavaa sulisorisat sulianik aarlerinartoqanngitsumik ingerlatsinissamut pisariaqarneratut ilinniartinneqarlutillu ilitsersorneqarnissaat.

Imm. 3. Suliffeqarnermut ministeri sulisitsisup imm. 1 aamma 2 malillugit pisussaaffii pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq.

13 a. Sakkortuumik pileriaannaasumillu aammalu pinngitsoorneqarsinnaanngitsumik aarlerinartorsiortoqarnerani sulisup suliffimminik qimatsinissaq pisinnaatitaaffigaa.

Imm. 2. Sulisup imminut atugassarititaasut ajornerulersinneqarnerannik nalaataqartitaassanngilaq, sulisup suliffini imaluunniit piffik ulorianartoq imm. 1 malillugu qimatsinera pissutigalugu.

Imm. 3. Sulisut, imm. 1 aamma 2 malillugit pisinnaatitaaffimminnik unioqqutitsiffiusut, taarsiiffigitinnissamut pisinnaatitaaffeqarput.

§ 14. Sulisitsisup isumagissavaa kapitali 2 malillugu isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiittoqarnissaa, suleqatigiinnermilu peqataassaaq.

§ 15. Sulisitsisut arlaliusut, suliaqarfimmi ataasiusumi sulianik ingerlataqartitsisut, aamma kikkut suliffimmi ataasiusumi sulisorineqartut tamarmik, sulisorisat tamarmik sulinermi isumannaatsunik peqqinnartunillu atugaqartitaanissaat pillugu suleqatigiissapput.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri taamatut suleqatigiinnissaq pillugu erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq.

§ 16. Sulisitsisoq pisussaavoq sulisorisat isumannaallisaaneq pillugu sinniisuutitaat sulisullu suliamikkut kattuffinnut sinniisuutitaat ilisimatissallugit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup imaluunniit pisortatut oqartussaatitat imaluunniit suliffeqarfiup § 57-imi taaneqartutut peqqussutigisaannik. Sulisitsisoq taamatuttaaq pisussaavoq isumannaallisaaneq pillugu sinniisuutitanut sulisullu sinniisuinut allanut, peqqussutaasunik ilisimatinneqarnissamik kissaateqartunut, ilisimatitsisarnissamut.

Imm. 2. Suliffimmi isumannaallisaaneq pillugu sinniisuutitaqanngippat imaluunniit sulisut sinniiseqanngippata, sulisorisat imm. 1-imi oqaaseqatigiit siulliit malillugit peqqussutaasunik ilisimatinneqartassapput.

§ 17. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik tamatuminnga kissaateqaraangat, imaluunniimmi pissutsit tamatumunnga tunngavissaqartitsigaangata, sulisitsisoq misissuisitsisassaaq, misissugassanik tigusisitsisassalluni imaluunniit misissuiartortitsisassalluni, soorlu immaqa immikkut paasisimasalitsigut, paasiniarlugu sulinermi pissutsit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinartoqanngilluinnarnersut.

§ 17 a. Sulisitsisoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nalunaaruteqartarlunilu malittarisassat suliffeqarnermut ministerimit aalajangersarneqartut malillugit nalunaarsuiffinnut allattuisassaaq.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmi pisortaq kisitsisitigut paasissutissiornissamut atugassatut sulisitsisumiit makku pillugit paasissutisseqqusinnaavoq

 1. sulisorisat amerlassusiat, suiaassuseq, ukioqortussuseq peqqissutsimullu tunngasut,
 2. maskiinat, maskiinat pisataat, immiussiviit, ineriikkatut suliatut pisatsersuutit, apparatit, sakkut
  allallu teknikikkut atortut,
 3. atortussiat atortullu, aamma
 4. pissutsit allat sulinermi avatangiisitigut pingaarutillit.

Imm.3. Kisitsisitigut paasissutissat tamanut saqqummiunneqassappata aternik imaluunnit sullivinnik taasisoqassanngilaq.

Sullivinni siulersuisut allallu

§ 17 b. Sulisitsisup pisussaaffii pillugit inatsimmi aalajangersakkat aamma kimulluunniit sullivimmik siulersuisumut imaluunniit siulersuisuni peqataasumut atuutissapput.

Sulisunik aqutsisoq

§ 18. Sulisunik aqutsisumik pineqarpoq kinaluunniit, taamaallaat sulisitsisoq sinnerlugu sulianik annertunerusunilluunniit ingerlatalik sullivimmi taassumaluunniit ilaani sulisunik aqutsisutut imaluunniit nakkutilliisutut.

§ 19. Sulisunik aqutsisup peqataaffigissavaa suliassaqarfimmini sulinermi atugarisat isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinanngilluinnarnissaat. Sulisunik aqutsisup aamma tamatumani nakkutigissavaa isumannaallisaaneq peqqinnissarlu siuarsarniarlugit aalajangiinerit siunertarisaminnut naapertuuttumik sunniuteqartinnissaat.

Imm. 2. Sulisunik aqutsiup kukkunernik amigaatinilluunniit, ajunaarnernik napparsimalernernilluunniit nassataqarsinnaasunik, ilisimannileruni isumagissavaa aarlerinartuerutitsiniaanissaq. Sulisunik aqutsisoq sumiiffimmi iliuuseqarnermigut arlerinartuerussinnaanngippat sulisitsisumut pissusiusunik ilisimatitsipallassaaq.

§ 20. Sulisunik aqutsisoq isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnermi peqataassaaq, tak. kapitali 2, § 15 aamma § 31.

Sulisorisat

§ 21. Sulisorisat peqataaffigissavaat suliaqarfigisaminni sulinermi pissutsit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinaalluinnarnissaat, tamatumani aamma isumannaallisaaneq peqqinnissarlu siuarsarniarlugit aalajangiinerit siunertarisaminnut naapertuuttumik sunniuteqarnissaat.

Imm. 2. Sulisorisat kukkunernik amigaatinilluunniit, ajunaarnik napparsimalernernilluunniit nassataqarsinnaasunik, ilisimasaqalerunik namminnerlu aaqqiivigisinnaanngikkunikkik isumannaal-lisaaneq pillugu suleqatigiissuni ilaasortaasumut, sulisunik aqutsisumut imaluunniit sulisitsisumut tamanna nalunaarutigissavaat.

Imm. 3. Kialuunniit, suliamik soorlu iluarsaassinermik ikkussuinermilluunniit suliaqartup, isumannaallisaat peertariaqarsimaguniuk sianigissavaa taassuma suliamik naammassinnereernikkut inisseqqinneqarnissaa imaluunniit allap taamatulli isumannaatsigisup inissinnissaa.

§ 22. Sulisorisat isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnermi peqataassapput, tak. kapitali 2.

§ 23. Kikkulluunniit suliffimmi sulisitsisut arlaliusut suliaqartitsivigisaani sulisuusut malittarisassanik sulliviit suleqatigiinnissaannut atuuttunik, tak. §§ 15 aamma 31, malittarisassat suliarisaminnut atuuttut saniatigut malinnittussaapput.

Imm. 2. Kikkulluunniit allat sulliveqarfiini sulisut isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sullivimmut tassunga malittarisassanik suliaminnut tunngatillugu malittarisassat atuuttut saniatigut malinnittussaapput.

Atortunik tunniussuisut, ikkussuisartut, iluarsaasartut aamma pilersaarusiortartut allallu

§ 24. Kinaluunniit maskiinanik, maskiinat pisataannik, immiussivinnik, ineriikkatut ikkussugassanik, apparatinik, sakkunik allanilluunniit teknikikkut atortunik tunniussisup, isumagisassanngortitsisup imaluunniit saqqummersitsisup isumagissavaa tamakkua atugassatut tunniunneqassagunik imaluunniit saqqummersinneqassagunik pisariaqarneratut illersuusigaasimanissaat aamma isumannaatsuunissamut peqqinnissamulluunniit aarlerinartorsiortitsisinnaanatik siunertarisanut naapertuuttumik atorneqarsinnaanissaat, tak. kapitali 6. Atornissaannut, aserfallatsaalinissaannut, assartornissaannut ikkussornissaannullu najoqqutassat paasiuminartut tunniussinermi ilaatinneqartassapput.

Imm. 2. Teknikikkut atortut atoriaannaat tuniniaqqitassatut, attartortitassatut imaluunniit atukkiussassatut tunniunneqassappata imaluunniit isumagisassanngortinneqassappata pisussaaffiit taama ittut aamma atuutissapput.

Imm. 3. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup tamanna piumasarippagu, imaluunniimmi pissutsit tamatumunnga tunngavissaqartitsippata, pineqartunik eqqussuisoq imaluunniit piliortoq misissuisitsisassaaq, misissugassanik tigusisitsilluniluunniit misissuiartortitsisassaaq, soorlu immaqa immikkut paasisimasalitsigut, paasiniarlugu teknikikkut atortoq isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinaalluinnarnersoq.

Imm. 4. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup tamanna kissatigippagu eqqussuisup imaluunniit piliortup paasissutissiissutigissavaa teknikikkut atortut isumannaatsuunissamut peqqinnissamulluunniit aarlerinaateqarsinnaasut tunineqarsimasut annertussusiat.

§ 25. Maskiinat Kalaallit Nunaanni tunniunneqartussat imaluunniit saqqummersinneqartussat tamarmik piliortuusup imaluunniit maskiinanut eqqussukkanut tunngatillugu eqqussuisup aqqanik imaluunniit najugaanik paasissutissartaqartitaassapput, allatulluunniit ilisarnaasigaassallutik piliortup taamatullu eqqussuisup kinaanera takulertorneqartussanngorlugu.

§ 26. Kialuunniit, namminersortutut ingerlatalittut teknikikkut atortumik ikkussuisussap, sanaqqiisussap imaluunniit pingaarnertut iluarsaassisussap, misissortassavaa atortumut tunngatillugu isumannaatsuunissakkut peqqussutaasut ilitsersuusiallu naammassineqarsimanerat.

Imm. 2. Ataasiinnaq taassumaluunniit pisatai (immikkuualuttui) iluarsaanneqassappata iluarsaassisup misissussavaa isumannaatsuunissakkut peqqussutaasut ilitsersuusiallu iluarsaassamut atuuttut naammassineqarsimanerat. Iluarsaassisup sulinermini malugisaqaruni kukkunernik amigaatinilluunniit allanik, isumannaatsuunissamut pingaarutilinnik, piginnittuusoq atuisorluunniit tamakkuninnga ilisimatissavaa.

§ 27. Kialuunniit teknikikkut atortumut, tunisassiorfimmut imaluunniit illuliassamut sanaartugassanulluunniit titartakkatigut pilersaarusianik tunniussisup sulianik ingerlatsinermi aamma sanaamik imaluunniit piliorfimmik il. il. inikkamik ingerlatsinermi isumannaatsuunissaq peqqinnissarlu pingaartittassavaa. Tamannattaaq atuutissaaq kimulluunniit pilersaarummik taama ittumik nakkutilliisuusumut imaluunniit sulinermi avatangiisinut tunngassutillit pillugit siunnersuisuusumut.

§ 27 a. Kialuunniit, sullissinissamik neqerooruteqartup, neqeroorutissami suliarinerani misissortassavaa, suliassanik ingerlatsinermi isumannaatsuunissap peqqinnissallu pingaartinneqarsimanissaat. Neqerooruteqartup aammattaaq isumagissavaa neqeroorutaasussap naleqquttunik paasissutissartaqarnissaa suliassanik ingerlatsinissamut attuumassutilittut sulinermi avatangiisissat immikkut ittut, pingaarutillit pillugit suliassanik ingerlatsisussap tamakkuninnga ilisimasaqarnissaa siunertaralugu.

Imm. 2. Neqerooruteqartup aamma peqataaffigissavaa, suliassatut neqeroorutaasut sulitsisumit suliassinneqartussamit isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu aarlerinanngilluinnartumik ingerlanneqarsinnaanissaat.

§ 28. §§ 24-mi, 25-mi, 27-mi aamma 29, imm. 2-mi malittarisassat aamma atuutissapput atortussianik atortunillu isumannaatsuunissamut peqqinnissamulluunniit aarlerinaateqarsinnaasunik tunniussuisunut allanullu.

§ 29. Suliffeqarnermut ministeri pissutsit §§ 24-28-mi eqqartorneqartut pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq.

Imm. 2. §§ 24-28-mi malittarisassat inatsit malillugu atuisussamut pisussaaffeerutitsissanngillat.

§ 30. Immikkut ittunik pissutissaqartillugu, suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq imaluunniit aalajangersaasinnaavoq, §§ 24-28-mi piumasaqaatinik saneqqutsissutissanik. Aalajangersakkat taama ittut aammattaaq ataasiakkaatigut immikkut ittunik pissutissaqartillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit aalajangersarneqartarsinnaapput.

Sanatitsisut il. il.

§ 31. Sanatitsisup peqataaffigissavaa, sulisitsisup illuliornernik sanaartornernillu isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu aarlerinanngilluinnartumik ingerlatsisinnaanissaa.

Imm. 2. Illuliortiternermik sanaartornermillu aalajangersumik annertussusilimmik ingerlataqarfimmi, sulisitsisunik arlaliusunik suliaqarfimmi taannaasumi sulisoqartumi sanatitsisoq pilersaarusiortassaaq, iliuusissanik killilersuillunilu ataqatigiissaarisassaaq sulisorisat isumannaallisarnissaannut peqqinnissaannullu siuarsaaniutitut.

Imm. 3. Suliffeqarnermut ministeri sanatitsisup imm. 2 malillugu pisussaaffii pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiussaaq aamma makku pillugit

 1. sulisitsisut ataasiakkaat suliassat aallarnerneqalersinnagit ataatsimut suliaqarfiusuni suliassaannik killilersuineq,
 2. sanaffiusussaq pilersinneqalersinnagu isumannaallisaanermut peqqinnissamullu pilersaarusiorneq,
 3. ataatsimut suliaqarfiusuni suliat aallarnereernerisigut isumannaallisaanermut peqqinnissamullu siuarsaatitut sulissutigisassanik ataqatigiissaarineq, aamma
 4. suliffiusumi isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulissuteqarnernik ataqatigiissaarinernik isumaginnittussamik toqqaanissaq, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu apeqqutinik tamatumanilu ilinniartitaanermik pisariaqarneratut ilisimasalimmik immikkut.

Imm. 4. Suliffeqarnermut ministeri erseqqinnerusunik malittarisassiussaaq sanatitsisup illuliassanik sanaartugassanillu annertunerusunik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nalunaarutiginnittussaanera pillugu.

Kapitali 4 - Sulianik ingerlatsineq

§ 32. Suliassat pilersaarusiorneqartassapput, aaqqissuunneqarlutik aamma isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinartoqanngilluinnartumik ingerlanneqartassapput.

Imm. 2. Maligassiat najoqqutassiallu akuerisat isumannaallisaanermut peqqinnissamullu pingaarutillit malinneqartassapput, suliffeqarnermut ministeri allatut aalajangiisimanngippat.

§ 33. Suliffeqarnermut ministeri piumasaqaatit suliassat aarlerinanngilluinnartumik pilersaarusiukkatut, aaqqissuussatut ingerlanneqartutullu naatsorsuunneqarnissaannut naammassineqarsimasussat pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq ilanngullugit

 1. immikkut ulorianaatilinnik suliaqarnissap, sulianik ingerlassinissat suleriaaseqarnissallu inerteqqutaanissaat pillugu,
 2. imminut illersuutissat sullisissallu immikkut ittut pillugit,
 3. suliassat, ajunaarfiunissamut imaluunniit napparsimalernissamut annertuumik aarlerinartorsior fiusinnaasut, ilanngullugit qaartiterinerit, taamaallaat inunnit erseqqinnerusumik taasamik ilinniagaqarsimanermut imaluunniit misilitsissimanermut allagartalinnit ingerlanneqarsinnaanerat pillugu, aamma
 4. isumannaatsuunissaq imaluunniit peqqinnissaq pingaarnerutittariaqartillugu sulinissaq, sulianik ingerlatsinissaq suleriaasissarlu pillugit pilersaarusiortoqartarnissaa, pilersaarusiallu taama ittut taakkunanilu allannguutit ingerlanneqalersinnagit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqarfigisassatut imaluunniit akuersissutigisassatut saqqummiunneqartarnissaat pillugit.

Imm. 2. Malittarisassiani malitassatut najoqqutassatullu innersuussisoqartarsinnaavoq, tamakku erseqqissumik, aamma ullulersuinertut, taaneqarsimagaangata.

Kapitali 5 - Suliaqarfigisaq

§ 34. Suliaqarfigisaq aaqqissuunneqartassaaq isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinaalluinnartunngorlugu.

Imm. 2. Maligassiat najoqqutassiallu akuerisat, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkulluunniit pingaarutillit, malinneqassapput, suliffeqarnermut ministeri allatut aalajangiisimanngippat.

§ 35. Suliffeqarnermut ministeri aalajangersimasumik, utaqqisaannarmik, nikerartumik silamiittutullu suliffinnik aaqqissuussineq pillugu erseqqinnerusunik, ilanngullugit aatsitassarsiorfinni ingerlatsinermut atasumik immikkut ittumik iliuusissat pillugit, malittarisassiorsinnaavoq.

Imm. 2. Malittarisassiani malitassatut najoqqutassatullu innersuussisoqartarsinnaavoq tamakku erseqqissumik, aamma ullulersuinertut, taaneqarsimagaangata.

Imm. 3. Suliffeqarnermut ministeri tamatuma saniatigut makku pillugit malittarisassiorsinnaavoq

 1. sulliviliornissamut imaluunniit allanngortiterinissamut titartakkatigut pilersaarusiat assigisaallu suliassanik ingerlatsisoqalersinnagu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqarfigisassatut saqqummiunneqartarnissaat,
 2. ininik, teknikikkut atortoqarfinnik il. il. aaqqissuussinissaq imaluunniit allanngortitsinissaq pillugu pilersaarutigisat, suliatut ingerlanneqalersinnagit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqarfigisassatut imaluunniit akuersissutigisassatut saqqummiunneqartarnissaat, aamma
 3. illuutit, init, nunamernillu il. il. inuussutissarsiutitut ingerlataqarnissamut atukkiunneqannginnissaat, init il. il. atorfissaattut siunertanut atorsinnaanerat pillugu apeqqut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqarfigisassatut imaluunniit akuersissutigisassatut saqqummiunneqareersimatinnagu.

Kapitali 6 - Teknikikkut atortut

§ 36. Teknikikkut atortut aaqqissuussaallutillu atorneqartassapput isumannaallisaanrmut peqqinnissamullu aarlerinaalluinnartumik. Atuinissamik malittarisassat aamma atortuutinneqassapput aserfallattaaliinermut, eqqiaanermut, iluarsaassinermut assigisaannullu.

Imm. 2. Maligassiat najoqqutassiallu akuerisat, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkulluunniit pingaarutillit, malinneqassapput, suliffeqarnermut ministeri allatut aalajangiisimanngippat.

§ 37. Suliffeqarnermut ministeri teknikikkut atortut pillugit malittarisassiorsinnaavoq, ilanngullugit makku pillugit,

 1. teknikikkut atortunik immikkut ulorianaatilinnik piliornissaq, eqqussuinissaq, allanut tunniussinissaq, isumagisassanngortitsinissaq, saqqummersitsinissaq imaluunniit atuinissaq inerteqqutaassasoq,
 2. teknikikkut atortunik sanatitassatut, suliassatut saqqummersitassatullu pilersaarusiat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut saqqummiunneqartarnissaat oqaaseqaateqarfigisassatut imaluunniit akuersissutigisassatut,
 3. teknikikkut atortumik allanut tunniunneqalersinnagu imaluunniit atuisussamut isumagisassanngortinneqalersinnagu imaluunniit atorneqalersinnagu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut akuersissutigisassanngortitsisarnissaq,
 4. teknikikkut atortup Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nalunaarutaasarnissaa imaluunniit misiligagassanngortitaasarnissaa allatulluunniit nakkutilliinikkut misissugassanngortitaasarnissaa, tamatumani aamma piffissani aalajangersimasukkuutaani, aamma
 5. teknikikkut atortut nalunaaqqutsigaanissaat, piliortup taamatullu eqqussuisup kinaanera takulertorneqartussanngorlugu imaluunniit atortut atorneqartut paasissutissartaat, suussusii suminngaanneersuunerallu, aamma akuersissutaasut, misiligaasimanerit pissutsilluunniit allat sulinermi avatangiisinut pingaarutillit paasineqartussanngorlugit.

Imm. 2. Malittarisassiani malitassatut najoqqutassatullu innersuussisoqartarsinnaavoq tamakku erseqqissumik, aamma ullulersuinertut, taaneqarsimagaangata.

Kapitali 7 - Atortussiat atortullu

§ 38. Atortussiat atortullu isumannaallisaanermut peqqinnissamulluunniit ulorianaateqarsinnaasut tamatumunngaluunniit innarliisinnaasut aatsaat piliarineqarlutillu atorneqartassapput sulisorisat ajunaarnissamut nappaatinullu illersuusersorluarlugit sulinerni suleriaatsinilu.

Imm. 2. Maligassiat najoqqutassiallu akuerisat, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkulluunniit pingaarutillit, malinneqassapput, suliffeqarnermut ministeri allatut aalajangiisimanngippat.

§ 39. Suliffeqarnermut ministeri atortussianik atortunillu piliorneq, eqqussuineq, toqqortarinninneq, assartuineq atuinerlu pillugit malittarisassiorsinnaavoq, tamatumani aamma makku pillugit

 1. atortussianik atortunillu, sulinermi atorneqartussanik, poortuutaannilluunniit immikkut nalunaaqqutsersuineq,
 2. sulinermi peqqissaarussinissaq pillugu silaannaap mingutsitaaneranik uuttortaanissamut pisussaaneq,
 3. atortussianik atortunillu, pissutsinik taakkua ulorianarnerannik naliliiffiginninnermut pingaarutilinnik, taasaqarnissamut pisussaaffittalimmik nalunaarutiginninneq, aamma uku pillugit isumannaallisaaneq pillugu paasissutissat allattorsimaffii, teknikkikkut paasissutissat allattorsimaffii assigisaallu pilersuisuneersut kiisalu sullivinnik atuineq pillugu ilitsersuutit sulisitsisuneersut.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiisinnaavoq atortussianik atortunillu, isumannaallisaanermut peqqinnissamulluunniit ulorianaateqarsinnaasunik imaluunniimmi tamatuminnga innarliisinnaasunik piliornissap, eqqussuinissap atuinissallu inerteqqutaanissaat pillugu.

Imm. 3. Malittarisassiani malitassatut najoqqutassatullu innersuussisoqartarsinnaavoq tamakku erseqqissumik, aamma ullulersuinertut, taaneqarsimagaangata.

Imm. 4. Suliassaqartitsinermut ministerip aalajangersarsinnaavai atortussiat atortullu pillugit naliusutigut killiliissutissanik aalajangersaasinnaavoq aamma atortussiat atortullu isumannaatsuunissamut peqqinnissamulluunniit ulorianaatilittut tamatuminngaluunniimmi innarliisinnaasutut naatsorsuussat allattorsimaffiinik suliarinnissinnaapput.

Imm. 5. Akuutissat imaluunniit atortussat, isumannaallisaanermut peqqissutsimulluunniit ulorianarsinnaasut, imaluunniit taakkuninnga ajornerulersitsisinnaasut, akuutissanik imaluunniit atortussanik uloriananngitsunik, ulorianannginnerusunik imaluunniit annikinnerusumik ajoqutaasunik taarserneqarsinnaappata atorneqaqqusaannginnerat pillugu maleruagassanik suliassaqartitsinermut ministeri aalajangersaasinnaavoq.

Imm. 6. Akuutissat atortussallu, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu ulorianarsinnaasut, imaluunniit taakkuninnga ajornerulersitsisinnaasut, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik oqaaseqaateqartinnagu imaluunniit akuersissuteqartinnagu siunertanut aalajangersimasunut atorneqaqqusaannginnerat pillugu maleruagassanik suliassaqartitsinermut ministeri aalajangersaasinnaavoq.

Kapitali 8 - Piffissaq qasuersaarfissaq aamma ulloq unnuarlu sullinngiffeqarneq

§ 40. Piffissaq suliffissaq aaqqissuunneqartassaaq sulisorisat piffissap nal. akunnerinik 24-nik sivisussusillip ingerlanerani minnerpaamik nal. akunnerini 11-ni ataannartuni qasuersaarfissaqartussanngorlugit, taamaattoq tak. § 45.

Imm. 2. Piffissaq qasuersaarfissaq nal. akunnerinut arfineqpingasunut sivikillisinneqarsinnaavoq imaaliornikkut

 1. sullivinni, nikittaattunik sulisoqartuni ullut tamaasa imaluunniit sapaatit akunneri tamaasa suleqatigiittut siulliit naammassinerisa tulliuttullu aallartinnerisa akornanni piffissaq qasuersaarfissaq pitinneqarsinnaatinnagu, nikittaannikkut aamma
 2. nunalerinermik aamma aallaaniarnermik piniarnermillu suliaqarnerni qaammatisiutit ukiuata ingerlanerani ullut 30-t tikillugit, taamaattoq tak. § 43.

Imm. 3. Usilersuineq usingiaanerlu, aalajangersumik atorfinitsinnagit sulisoqarnikkut ingerlanneqarnerusussaq, aamma tamatumunnga attuumassutilittut suliaqarfiusariaqartut imm. 1-imi 2-milu pineqanngillat. Suliffeqarnermut ministeri qaangiuttoorluni sulereernikkut sulisut pineqartut sulisorineqaqqilersinnagit piffissaq sivikinnerpaamik qasuersaarfissaq pillugu erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq.

§ 41. Ullut unnuallu arfineqmarluk ingerlaneri tamaasa sulisorisat sapaatit akunneranoortumik ullormik unnuamillu ataatsimik sulinngiffeqarfissaqassapput, ullormut qasuersaarfiusumut ataannartinneqartussamik. Sapaatit akunneranoortumik ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfissaq sapinngisamik sapaatikkut pitinniarneqartassaaq ajornanngippallu sullivimmi sulisuusunut tamanut ataatsikkut.

Imm. 2. Imm. 2-mi oqaaseqatigiinni siullerni maleruagassiaq atuutissanngilaq nunalerinermut, naatitsivilerinermut, aallaaniarnermut piniarnermullu.

Imm. 3. Inunnik, uumasunik naasunillu paarinninnermik suliaqarnerni kiisalu sulinerni, nalilinnik piuinnartitsinissaq pillugu pisarialinni, sapaatit akunnikkaartumik ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfiusussaq kinguartikkallarneqartarsinnaavoq, illersorniagassat imaluunniit sullissinerit atasuinnaanissaasa imaluunniit taamatulli tunisassiornissap tamanna pisariaqartippassuk. Suliffeqarnermut ministeri tamanna pillugu erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaavoq.

§ 42. §§ 40 aamma 41 pisariaqartitsineq naapertorlugu saneqqunneqarsinnaapput, pinngortitap pissusii, ajunaarnerit, maskiinanik aseroortoortitsinerit assigisaasulluunniit ilisimariinngisamik pisut sullivimmik pisarnertut ingerlatsinermut akornusiitillugit imaluunniit akornusiisimatillugit. Saneqqutsineq nakkutilliinermut allattaavinnut allanneqartassaaq imaluunniit allatut taamatulli uppernarsaaserneqartassaaq.

§ 43. Suliat aamma suliatigut susassaqarfigisat imaluunniit suleriaatsit immikkut ittut pillugit pissutsit tamanna pisariaqartippassuk suliffeqarnermut ministeri makku pillugit malittarisassiorsinnaavoq

 1. ullormoortumik piffissaq qasuersaarfissaq, ilanngullugit ullormoortumik piffissap qasuersaarfissap nal.akunnerinut arfineqpingasunut sivikillinissaa kiisalu piffissap qasuersaarfissap qaqugukkut pinissaa, aamma
 2. sapaatit akunneranoortumik ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfissaq, ilanngullugu ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfiup allamut inissinneqarnissaa.

§ 44. Inuit qullersatut atorfillit kiisalu sinniisuutitat nioqqusianillu tuniniaasorisat, sulliviup aalajangersimasumik suliaqarfiata avataani suliallit, aatsaat §§ 40-mi aamma 41-mi pineqartunut ilaatitaassapput tamanna suliffeqarnermut ministerimit erseqqinnerusumik aalajangerneqarsimappat.

§ 45. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq isumaqatigiissuteqarnikkut patsisissaatitat suut tunngavigalugit §§ 40-mik aamma 41-mik saneqqutitsisinnaaneq pillugu.

§ 45 a. §§ 40-45 malillugit saneqqutsisoqartillugu taamatulli taarsiissutitut piffissanik qasuersaarfissaqartitsisoqartassaaq imaluunniit ulloq unnuarlu sulinngiffeqartitsisoqartassaaq, imaluunniit taarsiissutitut qasuersaarfeqartitsinissaq imaluunniit ulloq unnuarlu sulinngiffeqartitsinissaq pissutsinit qaqutigoortumik ajornartitaassappat naleqquttumik illersuiniartoqartassaaq. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersarsinnaavaa oqaaseqatigiit siulliit inunnut qullersatut atorfilinnut atortinneqannginnissaat.

§ 45 b. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq sulianut isumannaallisaanermik peqqinnissamillu aarlerinartorsiortitserujussuarsinnaasunut tunngatillugu piffissamik suliffissamik sivikinnerutitsinissaq pillugu.

§ 45 c. Malittarisassat §§ 43 aamma 45 b malillugit aalajangersarneqartussat atortuutinneqarsinnaapput kikkunnulluunniit qamutinik ingerlatsisunut imaluunniit tamakkunani sulialinnut, aamma sulinernut sulisitsisumi sulinerunngitsunut.

Kapitali 9 - Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit

§ 45 d. Kapitalimi matumani malittarisassat atortuutinneqassapput inuusuttunut 18-it inorlugit ukiulinnut sulisitsisumi sulianik ingerlataqartunut, aamma sulianut § 2, imm. 2, nr. 1-imi 2-milu taaneqartunut.

§ 46. Inuusuttunik 18-it inorlugit ukiulinnik sulisoqarnermi suliap pilersaarusiornissaani, aaqqissuunnissaanni ingerlannissaanilu inuusuttup ukiui, peqqissusia aamma timikkut tarnikkullu inerissimassusia aamma atuarnermi allatulluunniit ilinniagaqarnermi sunniivigineqarnera pingaartinneqartassapput.

Imm. 2. Inuusuttut 15-it inorlugit ukiullit imaluunniit atuartussaanermi pineqartut suliani sulisorineqassanngillat, taamaattoq tak. imm. 4-6.

Imm. 3. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq inuusuttut sulisorineqartarnerat pillugu, ilanngullugit suleriaatsini aalajangersimasuni 15-inik ukiulinniit ukioqqortunerunissamut killissarititat pillugit, suliat isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu aarlerinanngilluinnartumik ingerlanneqarsinnaanissaat qularnaarniarlugu. Inuusuttut ilinniagaqartut pillugit immikkut ittunik malittarisassiortoqarsinnaavoq.

Imm. 4. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersarsinnaavaa ilaannikkuinnaq imaluunniit sivikitsuinnarmik suliaqarnissap, sulisitsisup angerlarsimaffiani imaluunniit sulisitsisumut ilaqutaasuinnarnit illumi inoqutaasunit ingerlanneqartussap imm. 2-mi aamma §§ 47-mi 48-milu inerteqqutaasunut patsisissaatitat killilersuutillu erseqqinnerusumik taaneqartut tunngavigalugit ilaatinneqannginnissaa. Naatsorsuutigineqassaaq suliat inuusuttut isumannaatsuunissaannut peqqinnissaannulluunniit aarlerinartorsiortitsissanngitsut.

Imm. 5. Inuusuttunut, sulisitsisup ilaqutaanut inoqutaanullu ilaasunut tunngatillugu suliffeqarnermut ministeri imm. 3 naapertorlugu patsisissaatitat killilersuutillu erseqqinnerusumik taasat tunngavigalugit ukiutigut killissarititaniit saneqqutsissutissanik aalajangersaasinnaavoq.

Imm. 6. Suliffeqarnermut ministeri aamma makku pillugit aalajangersaasinnaavoq,

 1. inuusuttut 13-inik ukioqalereersimasut, suleriaatsit erseqqinnerusumik killilikkat iluanni aamma patsisissaatitat atugassarititallu erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit oqinnerusunik suliaqarsinnaasut,
 2. imm. 2-mi aamma § 47-mi inerteqqut saneqqunneqarsinnaasoq inuusuttunut 14-inik ukioqalereersimasunut ilinniarnermillu ilaatut sulianik ingerlataqartunut imaluunniit inatsisit naapertorlugit atuartussaanermut taarsiullugu sulilersussanut tunngatillugu,
 3. imm. 2-mi aamma § 47-mi inerteqqut saneqqunneqarsinnaasoq inuusuttut kulturikkut eqqumiitsuliornikkulluunniit, timersornernik aaqqissuussinerni imaluunniit filmiliortuni assigisaattulluunniit iliuutsini il. il. patsisissaatitat atugassarititallu erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit peqataassatillugit, taamaattorli inuusuttut 13-it inorlugit ukiullit eqqarsaatigalugit, pisussani ataasiakkaani akuersisitsiniaasoqaqqaartassasoq, aamma
 4. imm. 2-mi aamma §§ 47-mi 48-milu inerteqqut patsisissaatitat atugassarititallu erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit saneqqunneqarsinnaassasoq inuusuttut aallaaniarnerni piniarnernilu peqataanissaannut tunngatillugu.

Imm. 7. Sulisitsisup inuusuttunik 15-it inorlugit ukiulinnik imaluunniit atuartussaanermi pineqartunik sulisoqassatilluni angajoqqaat imaluunniit taakku sinnerlugit nakkutiginnittuusoq su-lisorinninnissamik ilisimatittassavai, ilanngullugit piffissap suliffissap sivisussusissaa aamma suliamut attuumassuteqarunnartumik ajunaarsinnaanermut napparsimalersinnaanermullu aarlerinaatit kiisalu isumannaatsuunissaq peqqinnissarlu pillugit iliuusissatut aalajangersagaasut.

§ 47. Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit piffissaq suliffissaat inersimasunut, suliani taakkuusuni sulisorineqartunut, piffissamit suliffissaatitaasumiit sivisunerussanngilaq, aamma ullormut nal. akunneri arfineqpingasut sapaatillu akunneranut nal. akunneri 40-t sinnissanagit.

Imm. 2. Inuusuttut 15-it inorlugit ukiullit imaluunniit atuartussaanermi pineqartunut ilaasut ullormut piffissaq suliffissaat ulluni atuarfiusuni nal. akunnerinit marlunnit ullunilu allani atuarfiun-ngitsuni nal. akunnerinit arfineqmarlunnit sivisunerussanngilaq. Taamaattorli inuusuttut 15-ileereersimasut sulili atuartussaanermi pineqartunut ilaasut, ulluni atuarfiunngitsuni ullormut nal. akunnerini arfineqpingasuni sulisinnaapput. Sapaatit akunneranut piffissaq suliffissaq tamarmiusoq sapaatit akunnerini atuarfiusussani nal. akunnerinit 12-init sapaatillu akunnerini allani atuarfiusussaanngitsuni nal. akunnerinit 35-nit sivisunerussanngilaq. Taamaattorli inuusuttut 15-ileereersimasut, sulili atuartussaanermi pineqartunut ilaasut sapaatit akunnerini allani atuarfiusussaanngitsuni nal. akunnerini 40-ni sulisinnaapput. Inuusuttut 15-it inorlugit ukiullit atuartussaanermi peqataajun-naarsimasut ullormut piffissaq suliffissaat nal. akunnerinit arfineqmarlunnit sapaatillu akunneranut nal. akunnerinit 35-nit sivisunerussanngilaq.

Imm. 3. Ullormut piffissaq suliffissaq nal. akunnerinit 4½-init sivisunerussappat inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit sivikinnerpaamik minutsini 30-ni unikkallarfeqartitaassapput. Unikkallarfissap qanoqilineratigut pisarnissaa naleqqussagaassaaq ajornanngippallu ataannartuutitaassaaq.

Imm. 4. Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit piffissami nal. 20-p aamma nal. 6-ip akornanniittumi suliaqartitaassanngillat. Imm. 5. Suliffeqarnermut ministeri makku pillugit malittarisassiorsinnaavoq

 1. inuusuttut ilinniarnerup ilaatut imaluunniit arlaliusunik sulisitsisoqarlutik suliaqartillugit piffissap suliffissap aaqqissuunnissaa naatsorsornissaalu,
 2. imm. 1-ip qanoq annertutigisumik saneqqunneqarsinnaanissaa inuusuttunut 15-inik ukioqaleereersimasunut atuartussaanermilu peqataajunnaareersunut tunngatillugu,
 3. inuusuttut atuartussaanermi pineqartunut ilaasut atuanngiffeqarnerup ingerlanerani suliaqartitaanngilluinnarnissaat, aamma
 4. imm. 4-mi aalajangersakkap sulianut imaluunniit suliatigut susassaqarfinnut tunngatillugu saneqqunneqarsinnaanissaa, pissutsit inuusuttunut 15-ileereersunut atuartussaanermilu peqataajunnaareersunut taamaaliortariaqartitsisillugit imaluunniit taamaaliornissaq kissaatiginartillugu, inuusuttulli piffissami nal. 24-p aamma nal. 4-p akornanniittumi suliaqanngilluinnartussanngorlugit.

§ 48. Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit ullormi unnuamilu ataatsimi sivikinnerpaamik nal. akunnerini 12-ini ataannartumik qasuersaarfissaqartitaassapput. Taamaattorli inuusuttut 15-it inorlugit ukiullit imaluunniit atuartussaasut, ullormi unnuamilu sivikinnerpaamik nal. akunnerini 14-ini qasuersaarfissaqartitaassapput.

Imm. 2. Ullut unnuallu arfineqmarluk ingerlanerini inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit ullunik unnuanillu ataannartunik marlunnik sulinngiffeqartitaassapput. Ullut unnuallu marluk taakku ataan-nartumik sulinngiffeqarfiutitaasinnaanngippata ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfissaq ataaseq ullor-moortumi qasuersaarfissamut uiggiutigineqassaaq. Ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat taakkua arlaat ajornartinnagu sapaammi pisussanngortitaasassaaq.

Imm. 3. Sulianut suliatigullu susassaqarfinnut imaluunniit suleriaatsinut immikkut ittunut tunngatillugu pissutsit tamanna pisariaqartissappassuk imaluunniit kissaatiginartippassuk sulif-feqarnermut ministeri makku pillugit malittarisassiorsinnaavoq

 1. inuusuttut 15-ileereersut atuartussaanermilu peqataajunnaareersut taarsiutitut qasuersaarfissinneqassatillugit piffissap qasuersaarfissap sivisussusissaa,
 2. inuusuttut 15-ileereersut atuartussaanermilu peqataajunnaareersut taarsiutitut ullormik unnuamillu sulinngiffeqartitaassatillutik ullormik unnuamillu sulinngiffeqarfissamik kinguartitsigallarneq,
 3. piffissamik qasuersaarfiusumik kipititsigallarneq aamma
 4. ullormik unnuamillu sulinngiffeqarfissamik sivikilliliineq, taamaattorli inuusuttoq pineqartoq tamatigut ullut unnuallu ingerlanerini tamani immikkut sivikinnerpaamik nal. akunnerinik 36nik ataannartunik sulinngiffeqartussanngorlugu.

§ 48 a. Suliffeqarnermut ministeri aamma malittarisassiorsinnaavoq inuusuttunut 15-inik ukioqaleereersunut atuartussaanermilu peqataajunnaareersunut tunngatillugu § 42-mi taaneqartutut pisuni § 47, imm. 1-imik, 3-mik aamma 4-mik saneqqutsisinnaanissaq pillugu.

Kapitali 10 - Nakorsanit misissorneqartarnerit il. il.

§ 49. Sulliviit, suliat, suliatigut susassaqarfiit imaluunniit sulisut ataatsimoortut, peqqinnissakkut aarlerinaatilinnik suliallit, pillugit suliffeqarnermutministeri Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat suleqatigalugit makku pillugit malittarisassiorsinnaavoq,

 1. sulisussat atorfinitsinneqalersinnatik, sulisorineqarnerminni aamma sulisorineqarunnaarnikkut, nakorsani misissorneqartarnissaat, immaqalu akuttunngitsunik misissortittarnissaat, aamma
 2. akuttunngitsunik imaluunniit pisuni ataasiakkaani suliatigut, sulianik peqqissaarussinissakkut imaluunniit allatigut peqqinnissaq pillugu nakorsanik misissuisoqartassasoq.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq suliap peqqinnissamut aarlerinartorsiortitsisinnaanera naliliiffiginiarlugu taamatulli misissuisoqartarnissaa pillugu.

Imm. 3. Misissuinerni aningaasartuutit sulisitsisumit imaluunniit naalagaaffimmit akilerneqartassapput malittarisassat suliffeqarnermut ministerimit aalajangersarneqartussat malillugit.

Imm.4. Sulisitsisup isumagissavaa misissuinerit sulisorisanut akissarsiassatigut annaasaqaataanngitsumik ajornanngippallu piffissami suliffiusumi pisarnissaat.

Imm. 5. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq sulisuusut sulisorisimasallu misissortinnissamut pisussaanerat pillugu.

§ 49 a. Suliffeqarnermut ministeri immikkut ittunik malittarisassiorsinnaavoq inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit sulisitsisumi sulilernissartik siunertaralugu nakorsanit misissorneqartarnissaat pillugu. § 49, imm. 3-5, taamatulli atortuutinneqassapput.

Imm. 2. Malittarisassani aalajangersarneqarsinnaavoq atuartoq atuarfimmiit anilersinnagu atuarfiup nakorsaa misissuisimanini tunngavigalugu nalunaaruteqartassasoq atuartoq pineqartoq nappaateqarnersoq imaluunniit nappaateqarsimanersoq atuartumut inuussutissarsiorluni sulinerani isumannaatsuunissaanut peqqinnissaanullu sunniuteqarsinnaasumik. Malittarisassat taakkua assingi aalajangersarneqarsinnaapput inuusuttunut 18-it inorlugit ukiulinnut suliatigut ilinniagaqartunut tunnga-tillugu.

Imm. 3. Malittarisassani aammattaaq aalajangersarneqarsinnaavoq sulisitsisut inuusuttunik 18-iliisimanngitsunik atorfinitsitsinerminni qularnaartassagaat suliat inuusuttumut suliaritinniakkat peqqissutsimigut atugaanut naleqquttuusinnaassanersut.

Kapitali 11 - Suliffigissaasut il. il.

§ 50. Kalaallit Nunaanni suliffigissaasunik pilersitsisoqassaaq, suliffeqartitsinermi peqataasut sulinermi isumannaatsunik peqqinnartunillu avatangiiseqarnissamut suliniutinut oqaasissaqaqataat-innissaannik siunertaqartunik. Suliffigissaasut makkuninnga suliaqassapput:

 1. Suliffigissaasut peqataaffigissavaat sulinermi avatangiisit pillugit ajornartorsiutinut ilisimasaqarnerulersitsinissaq.
 2. Suliffigissaasut namminneq suliniuteqarnermikkut oqaluuserisassavaat apeqqutit sulinermi avatangiisinut pingaaruteqarsorisatik tamakkulu pillugit suliffeqarnermut ministerimut, Naalakkersuisunut Sullivinnillu Nakkutilliisoqarfimmut oqaaseqaateqartassapput.
 3. Suliffigissaasut inatsimmut allannguutissat malittarisassallu nutaat oqaaseqaateqarfigalugillu allannguutissanik siunnersuuteqartassapput aammalu suliassat ataasiakkaat pillugit suliffeqarnermut ministerimit, Naalakkersuisunit imaluunniit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit saqqummiunneqartut pillugit.
 4. § 64 malillugu naammagittaalliuutit aalajangiiffigineqalersinnagit siunnersuisoqatigiit oqaaseqaateqartinneqartassapput.

Imm. 2. Suliffigissaasut suleqatigiissitaliorsinnaapput aamma taakkunani ilaasortassanik toqqaasinnaapput, aamma namminneq ilaasortarisamik avataanniittunik.

Imm. 3. Suliffigissaasut sulinerminni atugassatut immikkut paasisimasalinnut nalunaaruteqartit-siniaasinnaapput aamma misissuisitsilersinnaallutik.

Imm. 4. Suliffeqarnermut ministerip suliffigissaasut suleriaasissaat akuersissutigissavaa.

§ 51. Suliffigissaasut inuttarissavaat siulittaasoq naalakkersuisuniit suliffeqartitsinermi peqataasut oqaaseqaateqartereerlugit toqqagaq ilaasortallu allat makkuusut:

 1. Ilaasortat marluk Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiannit (SIK) toqqakkat.
 2. Ilaasortaq ataaseq Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiannit (NPK), Peqqissaasut Kattuffiannit (PK) aamma Kalaallit Nunaanni ilinniartitsisut kattuffiannit (IMAK) peqatigiinnikkut toqqagaq.
 3. Ilaasortaq ataaseq Atorfillit Kattuffiannit (AK) aamma Kalaallit Nunaanni ilinniagaqqortut kattuffiannit (ASG) peqatigiinnikkut toqqagaq.
 4. Ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Sulisunik Siulersuisut Kattuffiannit (SSK) toqqagaq.
 5. Ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni sulisitsisut peqatigiiffiannit (GA) toqqagaq.
 6. Ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiannit (KANUKOKA) toqqagaq.
 7. Ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisunit Aningaasanut Ministereqarfik isumasioqatigalugu toqqagaq.

Imm. 2. Kattuffiit sinniisuutitaminnut tamanut immikkut sinniisussamik toqqaassapput.

Imm. 3. Siulittaasoq ilaasortallu allat taakkualu sinniisussaat ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartassapput toqqagaaqqittoqarsinnaassaarlu.

Imm. 4. Suliffigissaasuni aalajangiinerit ilaasortat najuuttut akornanni taasinerit amerlanerussuteqarnerisigut aalajangiinerussappput. Taasinerit amerlaqatigiikkaangata siulittaasup taasinera aalajangiisuusassaaq.

Imm. 5. Teknikikkut nakorsaqarnikkullu immikkut paasisimasallit siunnersuisoqatigiinni pisariaqartitsineq malillugu taaseqataasinnaanatik ataatsimeeqataasassapput.

Imm. 6. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suliffigissaasut ataatsimiinnerini sinniisuutitamik ataatsimik taasisinnaatitaanngitsumik peqataatitaqartassaaq aammalumi suliffigissaasunut allatseqarfiussaaq.

§ 52. (Atorunnaarsinneqarpoq).

§ 53. Suliffeqarnermut ministeri Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisit pillugit qaammarsaanermut ilinniartitaanermullu tapersiissuteqarsinnaavoq.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri tapersiissutinik aqutsinissaq pillugu malittarisassiorsinnaavoq.

Kapitali 12 - Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik

§ 54. Suliffeqarnermut ministeri Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisinut tunngassutillit pillugit allaffissornikkut qullersaasutut oqartussaatitaassaaq.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata Kalaallit Nunaanni immikkoortortaqarfissat amerlassusissaat aamma suliassat immikkoortortaqarfinnut agguataarneqarnissaat aalajangiiffigissavaa.

§ 55. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisinut tunngassutilinni makkuninnga suliassaqassaaq

 1. sullivinnut, suliffeqartitsisut kattuffiinut innuttaasunullu tamanut sulinermi avatangiisinut tunngassutilinnik ilitsersuinissaq,
 2. suliffeqarnermut ministerimut inatsit naapertorlugu malittarisassanik piareersaanerani ikiuunnissaq,
 3. suliffeqarnermut ministerimiit piginnaatitsissummut naapertuuttumik peqqussuteqartarnissaq,
 4. teknikikkut inuttullu atugarisatigut ineriartortitsineq pillugu malinnaaffiginninnissaq sulinermi avatangiisini isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulinerit pitsaanerulersinnissaat siunertaralugu,
 5. sulianik ingerlassinissamut, suliaqarfiusussanut, teknikikkut atortussanut il. il. kiisalu atortussiat atortullu pillugit pilersaarusianik isummerfigisassatut suliarinninneq aamma inatsit imaluunniit allaffissornikkut malittarisassiat naapertorlugit akuersissuteqarnerit aamma
 6. inatsimmik aamma inatsit tunngavigalugu peqqussutigineqartunik eqquutitsinissamik nakkutiginninneq.

§ 56. Suliffeqarnermut ministerip Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaa piginnaatissinnaavaa inatsisikkut imminut piginnaatitsissutaasunik ingerlatsinissamut.

§ 57. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersinnaavaa Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliassai erseqqinnerusumik taagukkat pisortat oqartussaatitaannut allamut namminersortutulluunniit suliffeqarfimmut isumagisassanngortitaassasut, aamma Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliisuusussaanerminik qanoq annertutigisumik ingerlatsinissaa.

Imm. 2. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq isumannaatsuunissaq peqqinnissarlu pillugit peqqussutaasut malinneqarnerannik misiligaanissat allatulluunniit uppernarsarneqar-nissaasa akuersaarneqartarnissaat pillugu.

Imm. 3. Suliffeqarnermut ministerip aalajangersarsinnaavai misissuinernut il. il. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit ingerlanneqartunut imaluunniit aallarnerneqartunut akiliuteqartarnissaq, soorlu immaqa annertussusileriikkatut akitsuusiuttakkatulli, pillugu malittarisassat.

§ 57 a. Akiliutinut malittarisassat, matumunnga ilanngullugit sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitsinermi Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aningaasartuutaanik matussutissat ilaannik sulisitsisunut akileeqqusisarneq akiliisarnerallu pillugit malittarisassanik suliffeqarnermut ministeri aalajangersaasinnaavoq.

Imm. 2. Ukioq pineqartoq pillugu aningaasanut inatsimmi akit aningaasarsiallu tamanut atuuttut qaffattarnerat naapertorlugu akiliut ukiumoortumik naleqqussarneqartassaaq.

§ 57 b.  Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaat  imaluunniit erngup nukingata innaallagssiornermut atorneqartarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat malillugit pisinnaatitaasut, allallu akuersissutaateqartut, akiliummik akiliuteqartarnissaat pillugu maleruagassanik suliassaqartitsinermut ministeri aalajangersaasinnaavoq. Sullifinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinermini kiisalu akuersissuteqarfiusup iluani ingerlatat pillugit oqartussatut sullissinermini aningaasartuutai akiliutitigut matussuserneqassapput, taamaattoq tak. imm. 3.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinermut atatillugu angalanernut, oqalutsimut, nutserinermut kiisalu nerisanut najugaqarnermullu aningaasartuutaat pisinnaatitaasut allallu, imm. 1-imut ilaasut akilissavaat.

Imm. 3. Misissueqqaarnernut, ilisimatuussutsikkut misissuinernut kiisalu atorluaanissamut pilersaarut Naalakkersuisunit akuerineqartoq tikillugu misissueqqissaarnernut imm. 1 aamma 2 malillugit nakkutilliinermut akiliuteqarnissamut piumasaqaat atuutinngilaq.   

Imm.4. Imm. 2 malillugu akiliutinik akileeqqusineq pillugu maleruagassanik suliassaqartitsinermut ministeri aalajangersaasinnaavoq.

§ 58. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq sulisilluni ajunaarnerit, toqunartulinnik sunnertinnerit, inuussutissarsiornermi nappaataalersut pissutsillu allat sulinermi avatangiisitigut pingaarutillit nalunaarutaanissaannut pisussaaneq pillugu.

Imm. 2. Kinaluunniit pisortanik sullissinermini imaluunniit suliassarititaasunik ingerlassinermini pissutsinik inatsimmut matumunnga malittarisassanulluunniit inatsit naapertorlugu suliaasunut akerliusunik ilisimannilersoq tamanna pillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut ilisimatitsissuteqassaaq.

Imm. 3. Nakorsaq inuup suliffimmini ajoqusiisinnaasunit sunnertissimaneranik paasisaqartoq imaluunniit pasitsaassaqartoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut kalerriisassaaq. Suliffeqarnermut ministeri tamanna pillugu malittarisassiorsinnaavoq.

§ 58 a . Sulisilluni ajoqusernerit nalunaarutiginerannut nalunaaruteqartarfimmi paasissutissat aamma sulisilluni ajutoornerit inuussutissarsiornermillu nappaatigilikkat pillugit Arbejdsmarkedets Erhvervssikringip paasissutissatigut tunngavii Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisariaqartillugu katersorsinnaavai ataatsimoortillugillu. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinerata misissuisarneratalu siunnerfilernissaanut atugassatut suliffeqarfiit kinaassusersinissaannut nakkutilliinissaq nalunaarsukkallu ataatsimoortinnissaat siunertaralugu paasissutissat katersorneqassapput. Aammattaaq nalilersueqqissaarnermut pitsaaliuinermullu siunertanut kiisalu naatsorsueqqissaarnermik siunertanut suliarinninnermut nalunaarsukkallu ataatsimoortinnerannut paasissutissat katersorneqassapput.

§ 59. Kikkulluunniit inatsit malillugu pisussaaffiligaasut qinnuigineqarnikkut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut paasissutissanik tamanik, nakkutilliisoqarfiup sulinermini pisariaqartitaanik, paasissutissiisassapput.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisui eqqartuussiviit aalajangiinngikkaluit kiussutsimut uppernarsaammik eqqortumik takutitsinikkut pisortat namminersortullu suliffeqarfiinut sukkulluunniit isersinnaatitaassapput, taamaattoq tak. imm. 3, imminnut suliassarititaasut isumagisinnaajumallugit pisariaqartitsineq naapertorlugu. Pisariaqassappat politiit tamatumunnga ikiuuttassapput. Ikiorserneqarnissaq pillugu malittarisassat erseqqinnerusut suliffeqarnermut ministerimit inatsisinik atortitsinermut ministeri isumaqatiginiareerlugu aalajangersarneqarsinnaapput.

Imm. 3. Imm. 2 atortuutinneqassanngilaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup inuussutissarsiutiginagu sulianik, inummit allap illuani namminerluunniit illumini, sunngiffimmi najortagaani, qamutaani, nuannaariartaatitut angallataani imaluunniit illumi inoqutigiit pigisaannik allanik suliaqarnermi ingerlanneqartunik nakkutiginninneranut. Suliffeqarnermulli ministerip aalajangersinnaavaa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik elevatorinik allanillu kivittaatitut atortunik aamma silaannaap naqitsinertalittut atortunik inatsisit aalajangiinngikkaluit misissuisarnernik nakkutiginninnernillu ingerlatsiinnassasoq.

Imm. 4. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmi sulisuusut nakkutilliinermi ingerlataqarnerup ilaatut eqqartuussiviit aalajangiinngikkaluit uppernarsaatinik pineqarsinnaasunik tunniusseqqusisinnaapput, tamatumani aamma assiliivimmik assiliisinnaallutik assigisaattullu iliorsinnaallutik, aamma misiligutissanik erseqqinnerusumik misissoqqissaagassanik tigusisarsinnaallutik. Sulisitsisoq taassumaluunniit sinniisaa tamatuminnga ilisimatinneqartassaaq, tak. § 17 b aamma § 18.

§ 60. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussutigisinnaavaa pissutsit inatsimmut malittarisassanulluunniit imaluunniit inatsit naapertorlugu aalajangiinernut akerliusut ingerlaannaq imaluunniit piffissaliussaq naatinnagu iluarsineqassasut.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisariaqarsoriguniuk sulisunut allanulluunniit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkulluunniit aarlerinartorsiortitsinerup, annertuumik ajoqusiisinnaanerup pinngitsoortinniarnissaa, peqqussutigisinnaavaa tamatuma aaqqiiviginiapallanneqarnissaa ilanngullugu

 1. najuuttut aarlerinartorsiorfiusumiit qimagutipallannissaat,
 2. maskiinamik, maskiinap pisataanik, immiussivimmik, sanaamik ineriikkamik, apparatimik, sakkumik allatulluunniit teknikikkut atortumik imaluunniit atortussiamik atortumilluunniit atuinerup unitsinneqarnissaa, imaluunniit
 3. sulinerup aamma unitsinneqarnissaa.

Imm. 3. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata peqqussutigisinnaavaa, kinaluunniit teknikikkut atortumik, imminnut illersuutissiamik imaluunniit atortussiamik atortumilluunnit, atorfissaanut naapertuuttumik atorneqaraluarluni isumannaallisaanermut peqqinnissamulluunniit aarlerinar-torsiortitsisutut paasineqartumik, tunniussuisuusimasoq imaluunniit nioqquteqartuusimasoq aarlerinaatit pitsaaliorniarlugit pisariaqarneratut iliuuseqassasoq. Tamatumani peqqussutigineqarsinnaavoq

 1. tunniussuinerup nioqquteqarnerullu unitsinneqarnissaat, aamma
 2. teknikikkut atortut, imminut illersuutissiat imaluunniit atortussiat atortulluunniit nioqquteqarfiusumiit uterteqquneqarnissaat.

§ 61. Suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq suliffiusumi nakkutilliinermut allattaaveqassasoq imaluunniit allatut tamatumunnga naapertuuttumik nakkutilliisoqarfiup pissutsit sulinermi avatangiisinut tunngassutillit pillugit misissuiartorsimanerinut, peqqussutaanut allatigullu nalunaarutaanut uppernarsaatissaqarnissaa pillugu aamma nakkutilliinermut allattaavinnik upper-narsaasiussanilluunniit atuinissaq toqqortarinnittarnerlu pillugit.

Imm. 2. Sulisitsisup allaganngorlugit peqqussutaasut il. il. pillugit Sullivinnit Nakkutilliisoqarfiup piffissaliussaa naatinnagu akissuteqartarnissamik piumasaqaatit malitassarai.

§ 62. Pisortat inuillu kapitalit 10-12 malillugit suliassanik ingerlataqartussat, kiisalu kikkulluunniit tamatumunnga ikiuuttussat isertuussisussaapput pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsimmi § 29 malillugu.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmi suleqataasoq naammagittaalliuut naapertorlugu nakkutilliisoqarfiup misissuiartornissaanik sulisitsisumut taassumaluunniit sinniisuanut paasissutissiissanngilaq.

§ 63. Naalakkersuisut imaluunniit ministerip susassaqartup isumaqatiginiareernerisigut suliffeqarnermut ministeri malittarisassiorsinnaavoq Sullivinnik Nakkutilliisuutitat pisortat oqartussaatitaannik allanik suleqatiginninnissaat pillugu.

Kapitali 13 - Naammagittaalliorsinnaaneq

§ 64. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutaareerneraniit sapaatit akunneri arfinillit qaangiutsinnagit suliffeqarnermut ministerimut naammagittaalliuutaasinnaapput.

Imm. 2. Naammagittaalliuut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nassiunneqartassaaq. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiinini aalajangiusimaannarpagu, naammagittaalliuut suliffeqarnermut ministerimut ingerlateqqinneqartassaaq.

Imm. 3. Naammagittaalliuut piffissaq eqqorlugu tiguneqartoq kinguartitsigallarnermik sunniuteqartassaaq suliffeqarnermut ministerip aalajangiinissaa tikillugu imaluunniit suliffeqarnermut ministerip allatut aalajangiinissaanut. § 60, imm. 1, malillugu pissutsinik aaqqiiviginiapallagassanik aamma § 60, imm. 2 aamma 3 malillugit aalajangiinernik naammagittaalliuutit kinguartitsigallarnermik sunniuteqartussaanngillat.

Imm. 4. Immikkut ittunik pissutissaqartillugu naammagittaalliuut suliffeqarnermut ministerip suliarisinnaavaa aamma kinguartitsigallarnissamik sunniuteqarnissaa aalajangersinnaallugu, naammagittaalliuut piffissaq eqqorlugu tiguneqanngikkaluaq.

Imm. 5. Suliffeqarnermut ministeri naammagittaalliuummik aalajangiiffiginnilersinnagu Suliffigissaasut oqaaseqaateqartinneqartassapput.

Kapitali 14 - Pinerluttulerinermi inatsisit malillugit pineqaatissiissutissat

§ 65. Pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsit malillugu pineqaatissinneqassaaq,

 1. § 11-mik, § 11 a, imm. 1-3-mik, § 12-imik, § 13, imm. 1-imik aamma 2-mik, §§ 14-17-imik, §§ 19-28-mik, § 31, imm. 1-imik 2-millu, § 32, imm. 1-imik, § 34, imm. 1-imik, § 36, imm. 1-imik, § 38, imm. 1-imik, § 58, imm. 2-mik aamma 3-mik, § 59, imm. 1-imik, aamma § 61, imm. 2-mik unioqqutitsisoq,
 2. sulianik kapitali 8-mut aamma 9-mut akerliusumik ingerlataqartitsisoq, sulianik taama ittunik siulersuisoq imaluunniit nakkutiginnittuusoq imaluunniit sulianik kapitali 8-mut akerliusumik ingerlataqartoq,
 3. § 60 malillugu peqqussutaasunik malinninngitsoq, imaluunniit
 4. § 17 a, imm. 2, malillugu paasissutissiiumanngitsoq.

Imm. 2. Imm. 1 malillugu pinerluttulerinermi inatsisitigut pineqaatissiissutip aalajangiivigineqarnerani pissutsitut immikkorluinnaq sukannernerulersitsissutaasutut isigineqassaaq, unioqqutitsineq perlasinermik kinguneqarsimappat inuup ajoquserujussuarneranik imaluunniit toquneranik nassataqartumik.

Imm. 3. Imm. 1 malillugu pinerluttulerinermi inatsisitigut pineqaatissiissutip aalajangiivigineqarnerani, sulisitsisoq inatsisip kapitalia 3 malillugu pisussaaffimminik naammassinnissimatillugu, pissutsitut immikkorluinnaq sukannernerulersitsissutaasutut isigineqassaaq sulisoq piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni inatsisit piumasaqaataannik makkuninnga unioqqutitsippat

 1. illersuutinik inummut atugassianik atuisussaaneq,
 2. milluaasuliissutinik atuisussaaneq,
 3. atortunik illersuutaasunik isumanaallisaataasunillu atuisussaaneq imaluunniit
 4. suleriaatsinik illersorneqarsinnaasunik atuisussaaneq.

Imm. 4. Imm 3-mi taaneqartut saniatigut pisoqartillugu imm. 1 aamma 2 malillugit pinerluttulerinermi inatsisitigut pineqaatissiissutip aalajangiivigineqarnerani pissutsitut sukannernerulersitsissutaasutut isigineqassaaq,

 1. unioqqutitsineq piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut unioqqutitsineruppat,
 2. unioqqutitsinermi inuup inuunera peqqissusaaluunniit ajoquserneqarsimappat imaluunniit taamatut ajoquserneqarnissaa navialisinneqarsimappat, pisoq imm. 2-mut ilaanngikkaluartoq,
 3. § 60, imm.1 imaluunniit 2 naapertorlugu pisoq taannarpiaq imaluunniit tamatumunnga assingusoq pillugu siornatigut peqqussuteqartoqareersimappat, imaluunniit
 4. unioqqutitsinermi pineqartoq nammineq allalluunniit aningaasatigut iluanaaruteqarsimappata imaluunniit iluanaaruteqarnissaat siunertarineqarsimappat.

Imm. 5. Immikkut ittumik sukannernerulersitsissutaasutut isigineqassaaq inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit inuunerat peqqissusaalluunniit ajoquserneqarpat imaluunniit ajoquserneqarnissaa navialisinnneqarsimappat, tak. imm. 4, nr. 2.

Imm. 6. Iluanaarutit unioqqutitsinikkut pissarsiaasut arsaarinnissutaassanngippata akiliisitsissutinik, ilanngullugit tapiliussatut akiliisitsissutit, annertussusiliinermi aningaasatigut iluanaarutit imaluunniit iluanaarutiginiarneqarsimasut annertussusaat immikkut pingaartinneqartassaaq.

Imm. 7. Peqataaneq pillugu Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi § 13 atuutissaaq pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaatitaanermut imm. 1-imi aamma 2-mi pineqartumut.

Imm. 8. §§ 24-28-mik kiisalu malittarisassanik § 29 malillugu sananeqarsimasunik unioqqutitsinermi pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaatitaanerup pisoqalisoornissaanut piffissarititaq ukiunik tallimanik sivisussuseqarpoq.

§ 66. § 11-mik, § 11 a, imm. 1-3-mik, § 12-imik, § 32, imm. 1-imik, § 34, imm. 1-imik, § 36, imm. 1-imik, aamma § 38, imm. 1-imik kiisalu pissutsinik § 65, imm. 1, nr. 2-mi aamma 3-mi pineqartunik unioqqutitsisoqartillugu sulisitsisuusoq akiliisitsissutissanut akisussaatitaasinnaavoq, unioqqutitsineq taassuma piaaraluneerneratut mianersuaalliorneratulluunniit, taamaattorli takuuk imm. 3 naatsorsuunneqarsinnaanngikkaluartoq. Akiliisitsissutissanut akisussaaffiginninnissami patsisissaassaaq unioqqutitsinerup inunnut sullivimmut attuumassutilinnut ataatsimut arlalinnulluunniit imaluunniimmi sullivimmut taamaattutut tutsinneqarsinnaanera. Aalajangersagaq taanna malillugu akiliisitsissutissanut tunngatillugu pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsimmi § 91, imm. 4, atortuutinneqassanngilaq.

Imm. 2. Akiliisitsissutissat annertussusilernissaanni § 65, imm. 2, 4 aamma 5. aamma imm. 3, taamatulli atortuutinneqartassapput.

Imm. 3. Sulisitsisoq inatsisip kapitalia 3 naapertorlugu pisussaaffimminik naammassinnissimatillugu sulisitsisoq pinerluttulerinermi inatsit tungavigalugu pineqaatissinneqarsinnaanngilaq, sulisut inatsisitigut piumasaqaatinik makkuninnga unioqqutitsisimappata 

 1. illersuutinik inummut atugassianik atuisussaaneq,
 2. milluaasuliissutinik atuisussaaneq,
 3. atortunik illersuutaasunik imaluunniit isumannaallisaataasunik atuisussaaneq imaluunniit
 4. suleriaatsinik illersorneqarsinnaasunik atuisussaaneq.

§ 67. Peqqussusiani, inatsit naapertorlugu suliaasussani, aalajangersaasoqarsinnaavoq peqqussusianik aamma peqqussiat naapertorlugit peqqussutaasunik unioqqutitsinernut pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsit malillugu pineqaatissiissutissat pillugit. Aammattaaq aalajangersarneqarsinnaavoq sulisitsisuusoq akisussaatitaassasoq peqqussusianik, peqqussutaasunik inerteqqutinilluunniit taaneqartutut unioqqutitsinermut, naak pineqartoq taanna piaaraluneerluni mianersuaalliorluniluunniit unioqqutitsisutut naatsorsuunneqarsinnaanngikkaluaq. Akiliisitsinissamut patsisissaassaaq unioqqutitsinerup inunnut sullivimmut attuumassutilinnut ataatsimut arlalinnulluunniit sullivimmulluunniit taamaattutut pisuutitsiniutaasinnaanissaa. Aalajangersagaq taanna malillugu akiliisitsissutissanut tunngatillugu pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsimmi § 91, imm. 4, atortuutinneqassanngilaq.

§ 67 a. Pinerluttulerinermik Kalaallit Nunaannut inatsimmi § 66, imm. 1-imi oqaaseqatigiit siulliit, aamma § 67-imi oqaaseqatigiit aappaat malillugit pineqaatissinneqarsinnaanngillat sullivimmik siulersuisuusut allalu, tak. § 17 b.

§ 68. Ingerlatsiviit il.il. (inuit inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu) pinerluttulerinermi inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat naapertorlugit pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaatinneqarsinnaapput. § 66, imm. 3 taamatulli atortuutinneqassaaq..

§ 69. Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit inatsimmi matumani aalajangersakkanut imaluunniit inatsit naapertorlugu peqqussusianut akerliusumik sulisorineqartillugit angajoqqaatut oqartussaassusillit akiliisussanngortitaasinnaapput taakkua nalunngeriigaannik sulisorineqarsimassappata.

§ 69 a. Eqqartuussutini, tamatumuuna arlaannik inatsit manna malillugu pisussaaffimmik naammassiniagassiisoqarsimatillugu, pinngitsaaliissutitut ingerlaartussanik akiliisitsinissaq, naalagaaffiup karsiata pisassaanik, aalajangerneqarsinnaavoq.

§ 70. Eqqartuussisutigoortitassat Kalaallit Nunaata Eqqartuussivianit siullermeersumik suliarinniffiusutut suliarineqartassapput.

Kapitali 15 - Atortuulersitsissutitut ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

§ 71. Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. juli 1986.

§ 72. Kalaallit Nunaanni sulisartut illersorneqarnissaannik inatsit nr. 225, 19. maj 1971-imeersoq atorunnaassaaq.

Imm. 2. Malittarisassiat makku, inatsit imm. 1-imi taaneqartoq tunngavigalugu aalajangersarneqartut atuutiinnassapput inatsit manna naapertorlugu allannguutit ilanngullugit, atorunnaarsinneqarnissartik imaluunniit inatsit manna naapertorlugu aalajangersakkanik taarserneqarnissartik tikillugu:

 1. Igaasarsuit aalaliortut nunamiittut pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 148, 18. april 1972-imeersoq.
 2. Silaannaat naqigussat, kuseriarnertut ilusillit imaluunniit naqitsinikkut aatsitat puui angallanneqarsinnaasut pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 149, 18. april 1972-imeersoq.
 3. Kranit, taaliat assigisaasalu mekanikimit ingerlasut ivertiternissaat atornissaallu pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 151, 18. april 1972-imeersoq.
 4. Inuusuttut sulinerat navianartoq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 152, 18. april 1972-imeersoq.
 5. Naqitsinermik imallit il. il. nunamiittut pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 155, 18. april 1972-imeersoq.
 6. Kalaallit Nunaanni politiit arbejdstilsynillu suleqatigiinnissaat pillugu Arbejdsministeriap kaajallaasitaa nr. 181, 27. august 1974-imeersoq. Imm. 3. Aalajangersakkanik imm. 2 malillugu atuutiinnartussanik unioqqutitsineq akiliisitsissutaasinnaavoq. §§ 66 aamma 68-70 taamatulli atortuutinneqassapput.

Inatsit nr. 193, 26. marts 1991 § 4-mi imaattunik aalajangersagartaqarpoq:

§ 4

Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. april 1991.

Inatsit nr. 321, 18. maj 2005-imeersoq § 2-mi imaattunik aalajangersagartaqarpoq:

§ 2.

Imm. 1. Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. januar 2006, taamaattoq tak. imm. 2-4.

Imm. 2. § 11 a atuutilissaaq ulloq 1. januar 2008 sulisitsisunut, isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulinermik aaqqissuussiviginnittussanut. Sulisitsisunut allanut tunngatillugu suliffeqarnermut ministeri Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussanik tusarniaavigin-nereernikkut aalajangersaasinnaavoq aalajangersagaq ullormit sumiit atuutilissasoq.

Imm. 3. § 46, imm. 7-mi aalajangersagaq sulinermi pissutsinut, inatsisip atortuulersinneqareerneratigut atuutilersussanut sunniuteqassaaq.

Imm. 4. Inatsit manna naapertorlugu aalajangiinernik naammagittaalliuutinut ulloq 1. januar 2006 suliarineqartunut tunngatillugu makku atuutissapput:

 1. Suliassani, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaanut naammagittaalliuutaasimasuni, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik aalajangiiffiginnissaaq. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiinera suliffeqarnermut ministerimut naammagittaalliuutaasinnaavoq, tak. § 64.
 2. Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut aalajangiiniarnissani, suliffeqarnermut ministerimit inatsisip atortuulersinneqareerneratigut aalajangiiffigineqartussani, tusarniaavigineqartassapput, tak. § 64. 

Inatsit nr. 1382, 23. december 2012-imeersoq § 2-mi imaattunik aalajangersagartaqarpoq:

§ 2

Imm. 1. Inatsit atortuulissaaq ulloq 1. januar 2013.

Imm. 2. § 1, nr. 10-14 atortuutinneqassaaq inatsisip atortuulersinneqarnerata kingorna unioqqutitsinernut.

Suliffeqarnermut Ministereqarfik, ulloq 26. oktober 2005

CLAUS HJORT FREDERIKSEN/Lis Gamborg

Inatsit nr. 461, 15. maj 2017-imeersoq § 3-mi imaattunik aalajangersagartaqarpoq:

§ 3

Inatsit atortuulissaaq ulloq 1. juli 2017.