Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni inuusuttut Kalaallit Nunaanni sulinerat pillugu nalunaarut

Ujarliutit

1 - Atuuffii
2 - Inuusuttunik 18-iliisimanngitsunik tamanik sulisoqartarneq pillugu nalinginnaasumik aalajangersakkat
3 - Suliat aalajangersimasut inuusuttunut 18-iliisimanngitsunut suliarititassaanngitsut
4 - Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu ilaanngitsut piffissaq suliffissaat il. il.
5 - Inuusuttunik 13-15-inik ukiulinnik imaluunniit atuartuusussaanermut ilaasunik sulisoqartarneq
6 - Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut piffissaq suliffissaat il. il.
7 - Kulturikkut assigisaasigullu suliaqarnerit
8 - Allaffissornikkut aalajangersakkat

Ilanngussaq

1 - Teknikikkut atortut, piliorfiit sulianillu ingerlatsisarnerit inuusuttunit 18-it inorlugit ukiulinnit ingerlanneqartussaanngitsut pillugit allattukkat tamakkiisuunngitsut
2 - Teknikikkut atortut, piliorfiillu inuusuttunut 16-ileereersunut atuartuusussaanermiluilaanngitsunut suliaqarfiutinneqarsinnaasut allattorsimaffiat. Allattukkat taakku ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinutsakkukillisaataapput
3 - Teknikikkut atortut piliorfiillu inuusuttut 15-ileereersimasut ilaqutariit sulliviutaanni suliaqarfigisinnaasaasa allattorsimaffiat. Allattukkat taakku ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinut sakkukillisaataapput
4 - Atortussiat atortullu, inuusuttunut 18-iliisimanngitsunut suliarititassaanngitsut allatulluunniit iliornikkut qanillisitassaanngitsut, tak. § 11
5 - Atortussianii atortunillu suliaqarfiusartut, inuusuttunit 15-ileereersimasunit atuartuusussaanermullu ilaanngitsunit ingerlanneqarsinnaasut allattorsimaffiat
6 - Suliat, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu ulorianaatiniit allaanerusunik kinguneqarsinnaasut inuusuttunit 18-it inorlugit ukiulinnit ingerlanneqartussaanngitsut
7 - Inuusuttut 13-ileereersimasut suliarisinnaasaasa allattorsimaffiat, tak. § 29
8 - Teknikikkut atortut piliorfiillu inuusuttunit 18-ileereersunit suleqataaffiusinnaasut, tak. § 29.Ilanngussaq taanna ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinutsakkukillisaataavoq

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi, tak. inatsimmik nalunaarut nr. 1048, 26. oktober 2005-imeersoq, § 13, imm. 3, § 33, § 37, § 46, imm. 3-6, § 47, imm. 5, § 48, imm. 3, § 48 a kiisalu § 67 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

Kapitali 1 - Atuuffii

§ 1. Nalunaarummi pineqarpoq inuusuttunik 18-it inorlugit ukiulinnik sulisitsisumi, tak. sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 45 d, sulisoqartarneq, ilanngullugit sulisitsisup namminerisatut angerlarsimaffiani sulineq kiisalu ilaqutariit sulliviutaanni sulineq, t. i. suliat sulisitsisup ilaqutaannaanit illumi inoqutigiinni ilaasunit ingerlanneqartut.

§ 2. Nalunaarut atortuutinneqassanngilaq ilaannikkuinnaq imaluunniit sivikitsuinnarmik sulianut, sulisitsisup nammineq angerlarsimaffiani, aamma sulianut ilaqutariit sulliviini, ingerlanneqartussanut, taamatut suliat inuusuttunut ajoqusiisinnaanatillu ulorianartuunngippata. Sukumiisumik sungiusaanikkut nakkutilliilluarnikkullu qularnaarneqartassaaq suliat isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnartumik ingerlanneqarnissaat.

§ 3. Inuusuttut sulisorineqartarnerat, ilanngullugit suliat ilaannut tunngatillugu ukioqqortunerunissaq, pillugit malittarisassani sakkortusisanik aalajangersagaqassappat, aalajangersakkat taakku nalunaarummit maanngaanniit salliutillugit atortuuneqassapput.

Kapitali 2 - Inuusuttunik 18-iliisimanngitsunik tamanik sulisoqartarneq pillugu nalinginnaasumik aalajangersakkat

§ 4. Inuusuttunik 18-iliisimanngitsunik sulisoqarnissani tamani suliassanik toqqartuinerni suliassanillu aaqqissuinerni isumagineqartassaaq suliassat isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnartumik ingerlanneqarsinnaanissaat.

§ 5. Sulisitsisoq nalunaarut malillugu sulianik ingerlassinissaq pillugu iliuusissiulertassaaq inuusuttunut ajutoorfiusinnaasunik nalilersuineq tunngavigalugu, tamatumani immikkut pingaartinneqartassapput immikkut ulorianartorsiorfiusinnaasut inuusuttut misilittagaqariinnginnerannik, ulorianartorsiorfiusinnaasunik ilisimasaqannginnerannik aamma suli inerilluarsimannginnerannik pissuteqartut. Aammattaaq pingaartinneqartassapput timikkut, uumassusilitsigut, akoorutissiatigut aamma tarnikkut sunnertiffiusinnaasut, sivikitsumik taamatullu sivisuumik inuusuttunut sunnertiffiusinnaasut.

§ 6. Sulisitsisup isumagisassavaa inuusuttut sungiusarluarneqarlutillu ilitsersorluarneqartarnissaat, taamaalilluni suliat isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnartumik ingerlanneqarsinnaaqqullugit. Sulisitsisup ilanngullugu inuusuttunut ilisimatitsissutigisassavai iliuusissat isumannaatsuunissaat peqqinnissaallu pillugit aalajangersarneqartut.

Imm. 2. Atortussiat atortullu, teknikikkut iluaqusersuutit il. il. pillugit atuinissamut ilitsersuusianik sulisuusut sulineranni atugassianik peqartillugu sulisitsisup isumagissavaa inuusuttut paasissutissanik atuinissamut ilitsersuusiamiittunik paasinnilluarnissaat.

Imm. 3. Suliat ingerlanneqartassapput inunnit 18-ileereersimasunit sulianillu taama ittunik pisariaqarneratut ilisimasaqareersunit nakkutigineqarluartumik. Nakkutilliineq suliat suussusaannut naleqqussarneqartassaaq.

§ 7. Sulisitsisup pisariaqarsorinninni naapertorlugu suleqataasut isumannaallisaanermillu suleqatigiissut peqataatittassavai inuusuttut suliassaannut tunngatillugu isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu atugassarititaasussanik pilersaarusiornermi, naammassinninniarnermi nakkutiginninnermilu.

Kapitali 3 - Suliat aalajangersimasut inuusuttunut 18-iliisimanngitsunut suliarititassaanngitsut

§ 8. Inuusuttut 18-ileereersimanngitsut sulianik §§ 11-16-imi taagorneqartunik sulisorineqassanngillat, allatut erseqqivissummik aalajangersaasoqarsimanngippat.

§ 9. Suliat, inuusuttunit 15-ileereersunit ingerlanneqartussat, aammalu inuussutissarsiorsinnaalernissaq siunertaralugu ilinniartitaanermut inatsisitigut imaluunniit inatsisit naapertorlugit aaqqissuussivigisaasumut ilaasut §§ 10, imm. 1-imi, 11, imm. 1-imi 14-imi aamma 16-imi inerteqqutaasuni pineqanngillat, suliat pineqartut aalajangersimasumik ilinniagaqarnerup ilagisariaqassappagu.

Imm. 2. Suliat, ilinniagaqarnerup naammassereerneratigut ingerlanneqartussat pillugit aamma taamaassaaq, inuusuttut ilinniagassami sulisorineqarnerannut tunngatillugu tamanna pisariaqarsorinartillugu.

Imm. 3. Taamaattorli imm. 1 aamma 2 atortuutinneqassanngillat sulianik ingerlatsinerni qaartoortoqarnissaanut aarlerinartorsiorfiusussani, imaluunniit suliani tunisassiornermut atortunik passussiviusuni, gassinik puukkanik, imerpalasunik arrortitanilluunniit toqqortaqarnerni atuinissaniluunniit, silaannaap naqitsineranik sakkortuunik suliaqarnerni, imaluunniit silaannaqanngingajattumi silaannaaruttoorfiusinnaasumi suliaqarnerni.

§ 10. Inuusuttut teknikikkut atortunik, piliorfinnik imaluunniit suleriaatsinik ilanngussaq 1-imi taagorneqartunik sulisinneqassanngillat, taamaattoq tak. imm. 3 aamma 4.

Imm. 2. Inuusuttut ilanngussaq 1-imi taaneqartutut ulorianartigisuni sulisorineqassanngillat.

Imm. 3. Inuusuttulli 16-ileereersimasut, atuartussaanermilu pineqanngitsut, teknikikkut atortunik piliorfinnillu ilanngussaq 2-mi taaneqartunik suliaqartinneqarsinnaapput.

Imm. 4. Inuusuttut 15-ileereersimasut ilaqutariit sulliviutaanni, tamatumani aamma nunalerinermik sullivinni, suliaqartinneqarsinnaapput sulianik ilanngussaq 3-mi taagorneqartunik, sungiusarluarneqarlutillu ilitsersorluarneqarsimappata aammalu nakkutigineqartuassappata.

§ 11. Inuusuttut atortussianik atortunillu, ilanngussaq 4-mi taaneqartunik suliaqartitaanatilluunniit allatut iliornikkut sunnertissinnaanermut aarlerinartorsiortinneqassanngillat, taamaattoq tak. imm. 2 aamma 3.

Imm. 2. Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu pineqanngitsut atortussianik atortunillu ilanngussaq 4-mi taaneqartunik ilalinnik suliaqarnerni sulisorineqarsinnaapput, suliat pineqartut matoqqasuniitinneqarpata, imaluunniit inuusuttut sunnertissinnaanermut taamatulli illersugaappata.

Imm. 3. Taamaattorli inuusuttut 15-ileereersimasut atuartussaanermilu pineqanngitsut nunalerinermi, aallaaniarnermi piniarnermilu kiisalu eqqiaanermut tunngasuni ilanngussaq 5-imi taaneqartutut suleriaatsini sulisorineqarsinnaapput.

§ 12. Inuusuttut peqqissusaannut ineriartornerannulluunniit sivikitsumik imaluunniit sivisuumik ajoqutigilersinnaasaannik nukkiortinneqassanngillat, aammalu pisariaqanngitsumik timikkut artorsartinneqaratillu sulinermi naleqqutinngitsunik timikkut inissisimanatilluunniit aalaaseqartinnaveersaarneqassapput, tak. ilanngussaq 6, nr. 6), 9), 10) aamma 11).

§ 13. Inuusuttut aningaasanik assartuinerni peqataatinneqassanngillat.

Imm. 2. Iffiorfinni, kioskini, grillbarini, videonik niuerfinni, netcafé-ni, biilinut orsersortarfinni assigisaannilu inuusuttut sulisorineqartassanngillat nal. 18.00-ip aamma nal. 06.00-ip akornanni ulluinnarni aamma arfininngornerni, sapaatini nalliuttunilu nal. 14.00-ip 6.00-illu akornanni, inunnik 18-ileereersimasunik peqateqassanngippata.

Imm. 3. Imm. 2-mi pineqartutut sulinerni, aammalu sulineq centerini angisuuni pisassatillugu, taamaattoq inuusuttut inuusuttoqatiminnik allanik peqateqarlutik sulisorineqartarsinnaapput nalinginnaasumik ammaffiumi nal. 18.00-ip aamma 20.00-ip akornanni ulluinnarni kiisalu arfininngornerni, sapaatini nalliuttunilu nal. 14.00-ip aamma 20.00-ip akornanni, centerini taama ittuni isumannaatsuunissamik nakkutilliisuusut akuttunngitsunik angalaarlutik takkuttassappata, imaluunniit pisiniarfimmi sulineq allatut iliornikkut alaatsinaanneqartuassappat.

Imm. 4. Pisiniarfinni alimasissumi nalinginnaasumik angallaffiunngitsumiittuni pisarnertut ammaffiup nalaani inuusuttut sulisorineqarnerini imm. 2 taamatulli atortuutinneqassaaq.

Imm. 5. Sulinernilumi persuttarneqarnissamut immikkut aarlerinartorsiorfiusinnaasuni inuusuttut sulisorineqartassanngillat, inummik 18-ileereersimasumik suleqateqassanngippata.

§ 14. Inuusuttut aatsitassarsiorfimmi eqqaaniluunniit sulisorineqassanngillat.

Imm. 2. Inuusuttut nakkaasinnaasuni uukkaassinnaasuniluunniit sulisorineqassanngillat teknikikkut isumannaallisaasersuilluartoqareertinnagu imminut illersuutinik atuinissamik nassataqanngitsumik.

§ 15. Inuusuttut isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu ilanngussaq 6-imi taaneqartuniit allaanerusumik ulorianartorsiorfigisinnaasaanni sulisorineqassanngillat.

Imm. 2. Inuusuttut ilanngussaq 6-imi taaneqartutut ulorianmaateqartigisunik suliaqartitaassanngillat.

Kapitali 4 - Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu ilaanngitsut piffissaq suliffissaat il. il.

Piffissaq suliffissaq

§ 16. Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuuusussaanermilu ilaanngitsut piffissaq suliffissaat inersimasunut suliani taakkuusuni sulisorineqartunut piffissamit pisarnertut suliffissaatitaasumiit sivisunerussanngilaq.

Imm. 2. Piffissaq suliffissaq aammattaaq ullormut nal. akunnerinit 8-nit sapaatillu akunnerinut nal. akunnerinit 40-nit sivisunerussanngilaq. Ullormut piffissaq suliffissaq nal. akunneri 8-ssappata ataannartuutitaasassaaq, taamaattoq tak. § 20.

§ 17. Pisuni immikkut ittuni, suliat suussusaasa tamanna pisariaqartippassuk, inuusuttut, nunalerinermi imaluunniit aallaaniarnermi piniarnermilu piffissaq suliffissaat ullormut nal. akunnerinit 8-nit aammalu sapaatit akunneranut nal. akunnerinit 40-niit sivisunerusarsinnaavoq, taamaattoq tak. § 21, § 23 aamma § 24.

Imm. 2. Taamaattorli sapaatit akunnerannut piffissaq suliffissaq qaammatit sisamat ingerlanerini agguaqatigiissitamik nal. akunnerinit 48-nit sivisunerussanngilaq.

§ 18. Inuusuttut ilinniagaqarnerup ilaatut sulissappata, piffissaq inuusuttup atuartitaanermi atugaa ullormut sapaatillu akunnerannut piffissap suliffissap naatsorsornerani ilanngullugu naatsorsuutigineqassaaq, tak. § 16.

§ 19. Inuusuttut sulisitsisuni arlaliusuni suliaqassappata, piffissaq suliffissaq ataatsimut katigunneqassaaq, tak. § 16.

§ 20. Ullormut piffissaq suliffissaq nal. akunnerinit 4½-nit sivisunerussappat inuusuttut minnerpaamik minutsini 30-ni unikkallarfeqartitaassapput. Unikkallarfissaq taanna naleqquttumik inissitaasassaaq ajornanngippallu ataannartitaasassaaq.

Piffissamik suliffissamik inissiineq

§ 21. Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu ilaanngitsut nal. 20.00-ip aamma 06.00-ip akornanni sulisorineqassanngillat, taamaattoq tak. § 22.

§ 22. Iffiorfinni iffianik kaaginillu piliorfiusuni kiisalu nunalerinerup iluani uumasuusivinni suliaqarnerni aamma aallaaniarnerni piniarnernilu inuusuttut nal. 4.00-miit sulilersinnaapput.

Imm. 2. Allaffinni pisiniarfinnilu, sullissiveqarfinni assigisaannilu inuusuttut nal. 22.00 tikillugu sulisinnaapput.

Imm. 3. Isiginnaartitsisarfinni, filmertarfinni, cirkus-ini, tusarnaartitsisarfinni assigisaattullu aliikkusersuisarfiusuni inuusuttut ikiuuttarsinnaapput nal. 24.00 tikillugu.

Imm. 4. Sutorniartarfinni, hotelleni, grillbarini assigisaannillu inuusuttut sulisinnaapput nal. 24.00 tikillugu.

Piffissaq qasuersaarfissaq

§ 23. Inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu ilaanngitsut, ullormi unnuamilu minnerpaamik nal. akunnerini 12-ini ataannartumik qasuersaarfissaqartitaassapput.

Ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfik

§ 24. Piffissap ullunik unnuanillu arfineqmarlunnik sivisussusillip ingerlanerani inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanermilu ilaanngitsut ulluni unnuanilu marlunni ataannartuni sulinngiffeqartitaassapput, taamaattoq tak. §§ 25-26.

Imm. 2. Ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat marluk ataatsimut ataannartunngorlugit katigunneqarsinnaanngippata, ulloq unnuarlu ataaseq ullormut piffissamut qasuersaarfissamut atatillugu pisassanngortitaasassaaq.

Imm. 3. Ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat taakkua arlaata sapaat ilagisassavaat.

§ 25. Piumasarineqassappat aamma inuusuttup ukiui, inerissimassusia peqqissusialu, atuarnera ilinniarneralu eqqarsaatigalugit, illersorneqarsinnaassappat sapaatit akunneranoortumik ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat kinguartinneqarsinnaapput kingusinnerusukkullu sulinerani, nunalerinermi aallaaniarnermi piniarnermilu aamma napparsimmavinni assigisaattulluunniit suliffeqarfinni ingerlanneqartussani, taamatulli sulinngiffeqarnermik taarserneqarsinnaallutik.

§ 26. Inuusuttup ukiui, inerissimassusia peqqissusialu, aamma atuarnera ilinniarneralu eqqarsaatigalugit tamanna illersorneqarsinnaassappat sapaatit akunneranoortumik ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat arlaat nunalerinermik suliaqarnikkut aamma aallaaniarnikkut piniarnikkullu allanngortinneqarsinnaavoq.

Imm. 2. Ullormik unnuamillu sulinngiffeqarfissamik allanngortitsinermi tamanna inissinneqartassaaq ullormut piffissanut qasuersaarfissanut atasussanngorlugu.

Siuningaaniit ilisimariinngisatut pisartut

§ 27. Pinngortitap pissusiata, ajunaarnerit, maskiinaajarnerit assigisaasulluunniit naatsorsuutigeriinngisamik pisut sullivimmik unikaallagani ingerlatsineq akornuserpassuk imaluunniit akornusersimappassuk, § 16-imi, § 20-mi aamma § 21-mi aalajangersakkat pisariaqarneratut, aamma sulisorisat inersimasuunngippata, saneqqunneqarsinnaapput pissusissamisoortumik ingerlatseqqilernissaq tikillugu. Saneqqutsineq allallugu nalunaarneqartassaaq uppernarsarneqarsinnaassaarlu.

Kapitali 5 - Inuusuttunik 13-15-inik ukiulinnik imaluunniit atuartuusussaanermut ilaasunik sulisoqartarneq

§ 28. Inuusuttut 15-it inorlugit ukiullit imaluunniit atuartuusussaanermut ilaasut sulisorineqassanngillat, taamaattoq tak. § 29 aamma § 30 kiisalu §§ 42-45.

§ 29. Inuusuttut 13-ileereersimasut suliani oqitsuinnarni ilanngussani 7-imi 8-milu taaneqartuni sulisorineqarsinnaapput. Patsisissaassaaq sulinerup inuusuttut isumannaatsuunissaannut peqqinnissaannullu ulorianartorsiortitsinnginnissaa.

Imm. 2. Inuusuttut sulisorineqassanngillat maskiinanik imaluunniit tamakkua qanittuini aarlerinartorsiorfiusussani, suliat tassaassanngippata igaffinni allaffinniluunniit maskiinat uloriananngitsut.

Imm. 3. Inuusuttut atortussianik atortunillu ulorianartunik suliaqartitaassanngillat tamakkualuunniit qanittuini suliaqartitaassanatik. Taamaassaaq atortussianut atortunullu ulorianartunut tamanut tunngatillugu, ilanngullugit ilanngussaq 4-mi taagorneqartut.

§ 30. Inuusuttut 13-ileereersimasut inuussutissarsiummik ilinniagaqarnermut atasumik suliffimmiinneranni sivikitsumi sulianut ilisimasaqalernissaq anguniarlugu ilanngussaq 7-mi taaneqartunut assingusunik allanik suliaqartinneqarsinnaapput taamatut sulinermi inuusuttut isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu ulorianartorsiussanngippata.

Imm. 2. Inuusuttut 14-inik ukioqalereersimasut inuussutissarsiummik ilinniagaqarnermut atasumik suliffimmiinneranni sivikitsumi sulianut ilisimasaqalernissaq anguniarlugu imm. 1-imi taaneqartuniit allaanerusunik suliaqartitaasinnaapput taamatut sulinermi inuusuttut isuman-naatsuunissakkut peqqinnissakkullu ulorianartorsiussanngippata.

Imm. 3. Aamma taamaassaaq inuusuttunut 14-ileereersunut atuagarsornikkut sulinikkullu ilinniarnermik ingerlataqartunut tunngatillugu.

§ 31. Sulisitsisuusup inuusuttunik 15-it inorlugit ukiulinnik imaluunniit atuartuusussaanermi peqataasunik sulisoqarnerni inuusuttut angajoqqaavi taakkuluunniit sinnerlugit nakkutilliisuusut sulianik tamatumani aamma piffissap suliffiup sivisussusianik ilisimatittassavai, aamma sulianut atttuumassutilittut ajutoorfiusinnaasunik napparsimalerfiusinnaasunillu aamma isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit iliuusissatut aalajangersagaasunik.

Kapitali 6 - Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut piffissaq suliffissaat il. il.

Piffissaq suliffissaq

§ 32. Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut piffissaq ullormut suliffissaat ulluni atuarfiusuni nal. akunnerinit 2-nit aammalu ulluni atuarfiusussaanngitsuni nal. akunnerinit 7-init sivisunerussanngilaq. Piffissaq ullormut suliffiusussaq nal. akunneri 7-iussatillugu ataannartuusassaaq.

Imm. 2. Piffissaq sapaatit akunnerannoortumik suliffissaq tamarmiusoq sapaatit akunnerini atuarfiusussani nal. akunnerinit 12-init atuarfiusussaanngitsunilu nal. akunnerinit 35-nit sivisunerussanngilaq.

Imm. 3. Taamaattorli inuusuttut 15-ileereersimasut sulili atuartuusussaasut ulluni atuarfiunngitsuni allani nal. akunnerini 8-ni sapaatillu akunnerini atuarfiunngitsuni nal. akunnerini 40-ni sulisinnaapput. Piffissaq ullormut suliffissaq nal. akunneri 8-ppata ataannartuutitaassaaq.

§ 33. Inuusuttut, atuartuusussaasut, kisiannili inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanermi imaluunniit sulinermi peqataanikkut atuartuusussaanermik naammassinninniarnissamut akuerineqarsimasut ullormut nal. akunnerini 8-ni sapaatillu akunneranut nal. akunnerini 40-ni sulisinnaapput. Aamma taamaassaaq inuusuttunut atuarnermut atatillugu suliffimmiikkallartunut tunngatillugu, tak. § 30.

§ 34. Inuusuttut 15-iliisimanngitsut atuartuusussaasulli piffissaq suliffissaat tamarmiusoq ullormut nal. akunnerinit 7-init sapaatillu akunneranut nal. akunnerinit 35-nit sivisunerussanngilaq.

§ 35. §§ 18-20 taamatulli atortuutinneqassapput inuusuttunut 13-15-inik ukiulinnut imaluunniit atuartuusussaasunut.
Unnukkut unnuakkullu sulisarneq

§ 36. Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut nal. 20.00-p aamma nal. 6.00-ip akornanni sulisinneqassanngillat.

Piffissaq qasuersaarfissaq

§ 37. Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut ullormi unnuamilu minnerpaamik nal. akunnerini 14-ini ataannartumik qasuersaarfissaqartitaassapput.

Ulloq unnuarlu sulinngiffeqarfissaq

§ 38. Inuusuttut 13-15-inik ukiullit imaluunniit atuartuusussaasut sapaatit akunneri tamaasa ullunik unnuanillu marlunnik ataannartunik sulinngiffissaqartitaassapput.

Imm. 2. Ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat taakku atasuinnaasinnaassanngippata arlaat ullormut qasuersaarfissamut atasumik pisussanngortitaassaaq.

Imm. 3. Ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat taakkua arlaata sapaat ilagisassavaat.

Aasaanerani sulinngiffeqarneq

§ 39. Inuusuttut atuartuusussaasut aasaanerani atuanngiffeqarnerup ingerlanerani sapinngisamik piffissamik sulinngiffissaqartinniarneqartassapput.

Kapitali 7 - Kulturikkut assigisaasigullu suliaqarnerit

§ 40. Sulisinnaanissamut ukiutigut killissarititaasut, piffissaq suliffissaq, piffissaq qasuersaarfissaq aamma ulluaq unnuarlu sulinngiffeqarfissaq pillugit §§ 16-39 saneqqunneqartarsinnaapput inuusuttut kulturikkut assigisaattullu suliaqarnerni peqataanissaanni, tamanna sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmi § 46, imm. 1, naapertorlugu illersorneqarsinnaassappat.

§ 41. Inuusuttunut kulturikkut assigisaattulluunniit suliaqarnerni peqataasunut tunngatillugu inersimasunut piffissaq qasuersaarfissaatitaasoq malinneqassaaq.

Inuusuttut 13-ileereersimasut

§ 42. Inuusuttut 13-ileereersut kulturikkut assigisaattulluunniit suliaqarnerni peqataasinnaapput tamanna isumannaatsuunissaannut peqqinnissannulluunniit ulorianartorsiortitsissanngippat. Inuusuttut ukiui, peqqissutsikkut atugarisaat, inerissimassusiat atuarnerallu immikkut pingaartinneqartassapput.

Meeqqat 13-it inorlugit ukiullit

§ 43. Qinnuteqartoqarneratigut pisuni ataasiakkaani politiit akuerisarsinnaavaat, meeqqat 13-it inorlugit ukiullit kulturikkut assigisaattullu suliaqarnerni, tamatumani aamma timersornerni, isiginnaartitsinerni, aliikkusersuinerni, tusarnaartitsinerni, cirkusini sulinerni, radiukkut tv-kkullu, inuussutissarsiutigalugu peqataasinnaanissaat, imaluunniit filmiliornerni ussassaarutitulluunniit filmiliani peqataasinnaanissaat.

Imm. 2. Taamatut akuersissut aatsaat tunniunneqarsinnaavoq, meeqqap kulturikkut iliuutsini pineqartuni peqataanissaa isumannaatsuusorinartillugu. Immikkut pingaartinneqartassapput meeqqap ukiui, peqqissusia avatangiisigisaalu, atuarnera, peqataanissaata suussusia qanorlu akulikitsiginera, piareersaanissaq, misilitsinnissat pissusilersornissaalu, ullormut piffissaq suliffigisariaqagaa, suliaqarfissaq aamma peqataanissap sivisussusissaa.

Imm. 3. Kalaallit Nunaanni akuersissut politimesterimit tunniunneqartassaaq.

§ 44. Akuersissummi nalunaarneqartassaaq ullup unnuallu ingerlanerani piffissaq meeqqap suliaqarfigisassaa, taamaalilluni naammattumik unnuakkut qasuersaarsinnaaqqullugu aamma atuarnermi paarinissaanut periarfissaqaqqullugu. Akuersissummi aamma ataasiakkaat pisariaqartissinnaasaat naapertorlugit patsisissaatitanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

§ 45. Politiit aalajangersakkanik siuliiniittunik patsisissaatitassanillu aalajangersakkat naapertorlugit patsisissaliissutaasinnaasunik naammassinninnissaq nalinginnaasumik nakkutigissavaat.

Kapitali 8 - Allaffissornikkut aalajangersakkat

Piginnaatitsissutit immikkullu akuersisarnerit il. il.

§ 46. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisinnaavaa suliassanut sulianullu attuumassutilinnut tunngatillugu pisuni ataasiakkaani kapitali 3-mi pineqartunik saneqqutsisinnaanissat, pissutsit tamanna naleqquttuusorinartillugulu isumannaalluinnartikkaangassuk.

§ 47. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata inuusuttut atortussianik atortunillu § 11-mi pineqartutut suliaqartitaanissaannut ukiutigut killissarititaasut 18-iniit appasinnerulersissinnaavai, inuusuttut pineqartut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisaanik ilinniagaqarsimassappata.

Imm. 2. Atortussiani atortunilu immikkut aarlerinartorsiorfiusinnaasut § 12-imi taaneqartuniit allaanerusut pillugit paasissutissanik saqqummersoqassappat, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfip pisortaata aalajangersinnaavaa atortussiat atortullu taakku aalajangersakkami pineqartumi pineqartunut ilaatinneqassasut.

§ 48. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaa najukkami politiinut tusarniaaviginnereernikkut inuusuttut kisimiillutik sulinissaat pillugu § 13, imm. 2-mi aalajangersakkamiit aatsaat immikkut akuersisinnaavoq, sulisitsisuusup uppernarsassappagu sulinermi pissutsit, suliaqarfiusup inissisimanera, suliaqarfiusup aaqqissuussaanera aamma isumannaatsuunissakkut suliniutissatut aalajangigaasut tunngavigalugit, isumannaatsuusut. Akuersissummi nalunaarneqartassaaq piffissat, nal. akunnerisa, suut ingerlanerini inuusuttut kisimiitinneqarsinnaanerat.

§ 49. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaa akuersisarsinnaavoq inuusuttut 15-ileereersimasut atuartuusussaanngitsullu nal. 20.00-ip aamma nal. 06.00-ip akornanni sulisorinissaanni § 21-mi inerteqqummik saneqqutsinissanut, tamanna pissutsit immikkut ittut naleqquttuusorinartillu-gulu isumannaalluinnartuusorippassuk. Taamaattorli piffissamut nal. 24.00-ip aamma nal. 4.00-ip akornanniittumut tunngatillugu immikkut akuersisoqarsinnaanngilaq.

§ 50. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaa akuersisarsinnaavoq inuusuttunut 15-ileereersunut atuartuusussaanermilu ilaanngitsunut piffissap qasuersaarfissap sivisussusissaanik qanorlu ilineratigut pisarnissaanik saneqqutsinissanut, tamanna pissutsit immikkut ittut naleqquttuusorinartillugulu isumannaalluinnartuusorippassuk. Saneqqutsisoqarsinnaavoq makkunani suliaqarnerni

 1. napparsimmaviit assigisaattulluunniit suliffeqarfiit,
 2. nunalerineq, aallaaniarneq piniarnerlu,
 3. takornarialerineq, hotellit sutorniartarfiillu aamma
 4. ullup ingerlanerani arlaleriartumik sivikitsuinnarmik suliaqartarnerit.

Imm. 2. Inuusuttoq pineqartoq kingusinnerusukkut taamatulli sulinngiffeqartinneqartassaaq.

§ 51. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisarsinnaavaa sapaatit akunneranoortumik ullut unnuallu sulinngiffeqarfissat, tak. § 24 aamma § 38, sulianut imaluunniit suliatigut susassaqarfinnut tunngatillugu ikilineqarnissaat imaluunniit suleriaatsit immikkut ittut tamanna pisariaqartippassuk. Tamatigulli ullut unnuallu 7-it ingerlanerini minnerpaamik nal. akunnerini 36-ni ataannartunik sulinngiffissaqartitsisoqartassaaq.

Imm. 2. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisarsinnaavaa inuusuttunut 15-ileereersunut atuartuusussaanermilu ilaanngitsunut tunngatillugu ullut unnuallu sapaatit akunneranoortumik sulinngiffeqarfissat allamut inissinneqarnissaat, tamanna pissutsit immikkut ittut naleqquttuusorinartillugulu isumannaalluinnartuusorippassuk. Allamut inissiisoqarsinnaavoq makkunani suliaqarnerni

 1. napparsimmaviit assigisaattulluunniit suliffeqarfiit,
 2. nunalerineq, aallaaniarneq piniarnerlu,
 3. takornarialerineq, hotellit sutorniartarfiillu aamma
 4. ullup ingerlanerani arlaleriartumik sivikitsuinnarmik suliaqartarnerit.

Imm. 2. Inuusuttut pineqartut kingusinnerusukkut taamatulli sulinngiffeqartinneqartassapput.

§ 52. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisinnaavaa inuusuttut 13-ileereersimasut ilanngussaq 7-mi taaneqartuniit allaanerusunik tamakkununngaluunniit assingusunik suliaqartitaanissaat, tamanna naleqquttuusorinarlunilu isumannaatsuusorinassappat.

Naammagittaalliorsinnaaneq

§ 53. Nalunaarut manna malillugu aalajangiinerit Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 64 malillugu naammagittaalliuutaasinnaapput.

Pinerluttulerinermki inatsisitigut pineqaatissiissutissat

§ 54. Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarnermik eqqartuunneqassaaq kinaluunniit

 1. §§ 4-mik, 5-imik, 6-imik, 8-mik, 10, imm. 1-2-mik, 11, imm. 1-2-mik, 12-imik, 14-imik, 15-imik, 28-mik, 29-mik 31-mik unioqqutitsisoq,
 2. §§ 2-mut, 9-mut, 10, imm. 3-4-mut, 11, imm. 3-mut, 13-imut, kapitali 4-mut, § 30-mut, §§ 32-34-mut, §§ 36-39-mut, §§ 41-42-mut akerliusumik sulianik ingerlataqartitsisoq, imaluunniit sulianik taama ittunik siulersuisoq nakkutilliisuusorluunniit, imaluunniit
 3. nalunaarummi aalajangersakkanik unioqqutitsineq pillugu peqqussutaasunik imaluunniit inerteqqutaasunik malinninngitsoq.
 4. nalunaarut naapertorlugu akuersissutinut patsisissaatitanik sumiginnaasoq.

Imm. 2. Pineqaatissiissutissap sakkortuussusilerniarnerani sakkortusaatitut isigineqassaaq

 1. unioqqutitsinerup piaaraluneernikkut imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut pisimanera,
 2. unioqqutitsinikkut inuunermik peqqissutsimilluunniit ajoqusiisimaneq tamatumunngaluunniit
  aarlerinartorsiortitsisimaneq,
 3. pissutsit aamma taama ittut tamatumunngaluunniit assingusut pillugit siusinnerusukkut peqqussuteqartoqareersimanera Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 60, imm. 1 imaluunniit 2 malillugu, imaluunniit
 4. unioqqutitsinikkut pineqartup imminut allanulluunniit aningaasatigut iluaqusersimanera tamatuminngalluunniit siunertaqarsimanera.

Imm. 3. Immikkut ittumik sakkortusaatissatut naatsorsuunneqassaaq inuusuttunik 18-it inorlugit ukiulinnik inuunerannik peqqissusaannilluunniit ajoqusiisimaneq tamatumunngaluunniit aarlerinartorsiortitsisimaneq, tak. imm. 2, nr. 2.

Imm. 4. §§ 4-mik, 5-imik, 6, imm. 3-mik, 10, imm. 1-imik, 11, imm. 1-imik, 12-imik, 13-imik, 14-imik, 15, imm. 1-imik 28-mik unioqqutitsinerit pillugit sulisitsisuusoq akiliisitassanngorsinnaa-voq, unioqqutitsineq sulisitsisumut piaaraluneernertut imaluunniit mianersuaalliornertut tutsinneqarsinnaanngikkaluarpalluunniit. Akiliisitsissutinut akisussaaffiginninnissami patsisissaassaaq unioqqutitsinerup inummut inunnulluunniit arlalinnut sullivimmut attuumassutilinnut imaluunniit sullivimmut namminermut tutsinneqarsinnaanissaa. Aalajangersagaq manna malillugu akiliisitsissutissanut tunngatillugu Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi § 91, imm. 4, atortuutinneqassanngilaq.

Imm. 5. Akiliisitsissutissat annertussusilerneranni imm. 2, nr. 2-4, aamma imm. 3, taamatulli atortuutinneqartassapput.

Imm. 6. Inuit allat sinnerlugit inatsitigut ingerlatsisuusut, ilanngullugit ingerlatsiviit aktie-, anparts- aamma andelsselskabit, interessentskabit, peqatigiiffiit, aningaasaateqarfiit, pigisanik isumannaariniartut, kommunit, kommunit peqatigiissut, Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 64-imi pineqartut, Namminersornerullutik Oqartussat, naalagaaffiullu unioqqutitsinerinut ingerlatsivik il. il. taamaattutut akiliisussanngortitaasinnaavoq.

Imm. 7. Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit nalunaarummi matumani aalajangersakkanut akerliusumik sulisorineqartillugit angajoqqaatut oqartussaassusillit akiliisussanngortitaasinnaapput, sulisorineqarneq taakkua ilisimariigaannik pisimappat.
Atortuulersitsineq

§ 55. Nalunaarut atuutilissaaq ulloq 1. januar 2006.

Imm. 2. Inuusuttut ulorianartunik suliaqartarnerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 152, 18. april 1972-imeersoq aamma meeqqat inuussutissarsiutigalugu oqinnerusunik suliaqartarnerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 400, 24. juni 1986-imeersoq atorunnaassapput.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik, ulloq 15. december 2005

LIS GAMBORG /Charlotte Skjoldager

Ilanngussaq

1 - Teknikikkut atortut, piliorfiit sulianillu ingerlatsisarnerit inuusuttunit 18-it inorlugit ukiulinnit ingerlanneqartussaanngitsut pillugit allattukkat tamakkiisuunngitsut

1. Teknikikkut atortut maskiinamik ingerlatitat

a)¹ Maskiinat sukkasuumik agguutaasinnaasunik sakkutallit, s.ass. pilattuutit (rundsav), maskiinat killuutit agguutillu, sakkuutit assakaasunik savissallit (fræsere), makittarissaatit (afrettere), qapiutit ”tykkelseshøvle”, saviminernut, qisunnut assigisaannullu tukkaaviit ”drejebænk”it, qallersuutissanut agguutit maskiinat aamma qillerutit 13 mm-inik itinerusumut qillerisinnaasunik qillerutitallit.

b)¹ Maskiinat naqitsissutinut assingusunik aalaasillit ulorianartut, s.ass. naqitsissutit mekaniskiusut, hydrauliskiusut aamma pneumatiskiusut, stansemaskiinat, maskiinat betoniliuutit, maskiinat plastikinut tissaluttaatit, maskiinat kuitsiviit, atisanut naqitsissutit, ivigarsuarnut naqitsissutit aamma perlukkunut naqitsissutit ilanngullugut ballenut pappialaasunut naqitsissutit.

c)¹ Maskiinat ammasunik valsellit imaluunniit sneglellit s.ass. naqiterivinni naqiterissutit, manissaatit assakaasullit aammalu tunisassiorfinni ingerlaartitsiviit.

d)¹ Maskiinat akoorissutit, neqinut aserorterutit, assigisaallu, s.ass. puulukinut amiiaassutit, maskiinat kilisaassutit, sigguissutit, aalaterissutit, iffialiassanut aalaterissutit aamma neqinut sequtserutit,

e)¹ Pilattuutit kalunniusartallit motorillit, pilattuutit piiaassutit motorillit, orpikkanut killuutit aamma ungalunut orpiusunut killuutit motorillit.

f) Kikiattuutit ”sømpistoler” aamma qinnilinnut, taamaallat pappialanut kakkersaatit annerpaamik 0,3 g-inik imaqarsinnaasut pinnagit.

g) Eqqiaanermut, qalipaanermut, manngertornernaveersaanermut apparatit assigisaallu atornerini 70 bar (7Mpa) sinnerlugu naqitsinillit.

2) Traktorit, sakkullu motorillit il. il.

a)Traktorit, karrinut killuissutit namminneq ingerlasut traktorillu assakaasunik assallatserutitallit, tamatumani nammineq ingerlatitsinissaq pineqarluni, ilanngullugit qamutinik, maskiinanik sakkunillu qupinnguallatsitsisinnaasunik atassusersuinerit atassusiiaanerillu.

b) Traktorit sipilillit, usingiaassutitallit imaluunniit assaassutitallit imaluunniit immikkut ittumik kivittaasikkat. tamatumani ingerlatsisutut sulianut tunngatillugu.

c) Maskiinat nunami assaassutit aamma usilersuutit, nammineq ingerlatsisuunermik suliaqarnermut tunngatillugu.

d)Sakkut motorillit issimaffiusinnaasut, s.ass. suliffissuarni truckit, pallenut kivittaatit, gaffelstablerit, gaffeltruckit, maskiinat saliissutit, maskiinat eqqiaassutit, nunagissaatit, ivikkanut killuutit aputaajaatillu, tamatumani ingerlatsisutut sulianut tunngatillugu.

e) Maskiinat orpippassualerissutit, ilanngullugit saanngusiassanut sequtserutit orpinnullu sequtserutit kiisalu karrinik katersuissutit, s. ass. karrinut katersuutit kalitallit, sequtserissutit, naatitanut agguutit, naatitanut katersuutit slåmaskiinallu.

f)Sakkut motorillit passuttarialinnik pisatallit, pisuinnarnit s.ass. ingerlanneqartunik, s.ass. maskiinat saliissutit eqqiaassutillu, nunamik assallatserutit. ivikkanut killuutit motorillit aputaajaatillu.

3) Kivittaateqarfiit imaluunniit ingerlaartitsiviit maskiinamik ingerlatillit

a) Elevatorit, attataasamik tooortaanikkut aqutaanngitsut, tamatumani ingerlatitsisutut suliaqarnermut tunngatillugu.

b) Kranit allallu kivittaatit sipilillu, ilanngullugit innarluutilinnut naatsorsuussatut kivittaatit, tamatumani ingerlatsisutut suliaqarnermut tunngatillugu.

c) Inunnik kivittaatit sulisunullu tulleqqaviit, ikaajusaliat nivingasut, kivittaatit bagsmækløfterit, sipilit nivaataasat kalittakkat, tamatumani ingerlatsitutut suliaqarnermut tunngatillugu.

4) Nakkutilliinermut, aserfallattaaliinermut iluarsaanermullu atasumik suliaqarnerit

Motorinik, maskiinanik, ingerlaartitsiveqarfinnik allanillu naskiinat atortuinik ingerlatillugit uuliarterineq, saliineq, iluarsaaneq assigisaannillu suliaqarneq, pineqartut pisataat aalasut attorneqarsinnaatillugit aammalu inummut ajoqusiisinnaatillugit.

5) Sakkut assassortarissat sajukulaartitsisartut

Sakkut sajukulaartitsisartut assassortarissat, s.ass. mejselhammer-it, møtrikinut sukaterutit, betoninut aserorterutit aamma kikiattuutit, qillerutit aamma rystepudser-it aamma sakkut assassortarissat sajukulaartitsisartut 130 dB-mik (HA) sakkortussusilimmik. Taamaattorli ajornartitaanngilaq inuusuttut sivikitsuinnarmik tamakkuninnga suliaqartarnissaat, tassa imaap-poq qillerutinik aamma rystepudserinik ullormi suliffiusumi nal. akunnerinik arfineqpingasunik sivisussusilimmi 30 minutsit inorlugit. § 9, imm. 1, malillugu inuusuttut sakkunik assassortarissanik sajukulaarnartunik atuisinnaatitaatillugit ullormut sulinissaq aaqqissuunneqartassaaq unikaallaffissaqarnerulersillugu.

6) Sarfaq sakkortooq qupinnguallatsitsisinnaasoq

Sarfamit sakkortuumit qupinnguallatsinneqarsinnaanermik ulorianartulinni suliaqarnissaq.

7) Svejserinermi innerlu atorlu suliaqarnerni atortut

Biilinik iluarsaanermi svejserineq, inneq atorlugu agguineq, lysbue atorlugu svejserineq aamma naasupiluiaassutit ikumasartut.

¹ Taamaattorli ajornartitaanngilaq inuusuttut teknikikkut atortunik pkt. 1, a)-miit d)-mut taagorneqartunik atuinissaat, pineqartut tamakkua pisataat aalasinnaasut attorneqartussaajunnaarlugit ilusiligaallutillu assiaqutsersugaappata aammalu maskiinani allatigut ulorianartoqanngippat.

2 - Teknikikkut atortut, piliorfiillu inuusuttunut 16-ileereersunut atuartuusussaanermiluilaanngitsunut suliaqarfiutinneqarsinnaasut allattorsimaffiat. Allattukkat taakku ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinutsakkukillisaataapput

 1. Traktorit, karrinut katersuissutit traktorillu assallatserutitallit inuusuttunit traktorinik ingerlatitsinissamut allagartalinnit atorneqarsinnaapput.

 2. Nunalerinermi naatitsiviutilinnilu inuusuttut kinguliini taagorneqartunik imaluunniit taamatulli ulorianaatikitsigisunik allanik suliaqartinneqarsinnaapput:
  a) Traktorit siornatungimikkut usisarfillit imaluunniit kingornatungaannut ikkutanik ballenut ilioraavillit, inuusuttoq traktorinik ingerlatitsinissamut allagartaqarpat.
  b) Gaffelstabler-it, namminneq ingerlasuunngitsut.
  c) Qamutit nerukkaatissanut atortut maskiinallit, ivikkanut killuissutit motorillit saligutillu motorillit.
  d) Eqqiaanermut, qalipaanermut, manngertornernaveersaanermut apparatit assigisaallu atornerini 70 bar (7Mpa) sinnerlugu naqitsinillit.
  e) Ruuanut saligutit panertut masattullu ruuanullu agguissutit ruuanullu qalluissutit.

3 - Teknikikkut atortut piliorfiillu inuusuttut 15-ileereersimasut ilaqutariit sulliviutaanni suliaqarfigisinnaasaasa allattorsimaffiat. Allattukkat taakku ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinut sakkukillisaataapput

 1. Traktorit, ilanngullugit qamutinik, maskiinanik sakkunillu qupinnguallafiusinnaanngitsunik, atassusiineq atassusiiaanerillu aatsaalli suliaqarfiusumik qanoqissusersiuereernikkut, aammalu aatsaat sulineq pisariaqarneratut nakkutigisaasumik ingerlanneqassatillugu.

 2. Traktorit atortussanik immikkuualuttunik nuussugassanut siornatungimikkut usingiaaveqarlutillu usisarfillit imaluunniit kingornatungaannut ikkutanik ballenut kivittaatitallit, ilioraavillit, inuusuttoq traktorinik ingerlatitsinissamut allagartaqarpat.

 3. Qamutit motorillit nerukkaatissanut atortut nunami manissumi ingerlaarnermi.

 4. Ivikkanut killuutit mtorillit assakaasullit pisuinnartumillu ingerlatsisullit nunakkut manissukkut. Ivikkanut killuut tigummiviligaassaaq amussassamik (unittaat).

 5. Ivikkanut killuutit motorillit. ingerlatsisup issimaffigisinnaasai aammalu nunami manissumi. Ivikkanut killuut taama ittoq killuutitaa kivinneqaruni ingerlasinnaajunnaarlugu aaqqitaassaaq. Aammattaaq ivikkanut killuutip motoria ingerlatsisup issimajunnaarnerani unissinnaassaaq inummillu issimasoqalerpat aatsaat aallartinneqarsinnaasuussalluni.

4 - Atortussiat atortullu, inuusuttunut 18-iliisimanngitsunut suliarititassaanngitsut allatulluunniit iliornikkut qanillisitassaanngitsut, tak. § 11.

 1. Atortussiat atortullu:
  a) Toqunartortallit.
  b) Neriuisinnaasut.
  c) Qaartuujasut.
  d) Ikuallajasut.

  Ilanngullugit atortussiat atortullu makkunatigut ulorianaatillit:
  a) Peqqissutsimut ataavartussamik ajoquseerujussuarsinnaasut.
  b) Kræfteqalersitsisinnaasut.
  c) Kingornussisaatitigut ajoqusiisinnaasut kinguaanit kingornunneqarsinnaasunik.
  d) Najuussorneqarnermikkut kræfteqalersitsisinnaasut.
  e) Kinguaassiorsommaassitsimut ajoqusiisinnaasut.
  f) Naartunermi naartumut ajoqusiisinnaasut.

 2. Atortussiat atortullu, peqqissutsimut ajoqusiisinnaallutillu minnerpaamik makkunatigut ulorianaatillit:
  a) Kræfteqalersitsisinnaasutut sunniuteqarsinnaasut.
  b) Najuussorneqarnermikkut sapigaqalersitsisinnaasut.
  c) Sivisunerusumik sunnertisisimanerni imaannaanngitsunik nappaateqalersitsisinnaasut.
  d) Kinguaassiorsinnaassutsimut ajoquseeratarsinnaasut.
  e) Naartunermi naartumut ajoquseeratarsnnaasut.
  f) Ataavartussamik peqqiilliortitsileratarsinnaasut.

 3. Atortussiat atortullu timip ilaani sunniuttumik atugarliortitsilersinnaasut ammimullu attuunner
  mikkut sapigaqalersitsisinnaasut.

 4. Nappaatit tunillannartut uumassusilinneersut, inunnut tunillannermikkut napparujussuartitsisin
  naasut aamma sulisuusunut imaannaanngitsumik ulorianaatillit, inuiaqatigiinnullu siuaruaassin
  naasut, imaluunniit suliat allat, suussusertik pissutsilluunniit sulinermi atugarisat pissutaallutik
  taamaattutigut sunnertiffiusinnaasut.

5 - Atortussianii atortunillu suliaqarfiusartut, inuusuttunit 15-ileereersimasunit atuartuusussaanermullu ilaanngitsunit ingerlanneqarsinnaasut allattorsimaffiat.

 1. Nunalerinermik, aallaaniarnermik piniarnermillu ingerlataqarnermi inuusuttut makkuninnga suliaqartinneqarsinnaapput:
  a) Qalipaammik, qalipaalli epoxymaling pinnagu, imermik imerpallassaasikkamik ilaanneeriarluni qalipaaneq.
  b) Maskiinanut, inuusuttut passussinnaasaannut atugaannullumi, orsersuineq.

 2. Eqqiaanermut tunngassutilinni inuusuttut makkuninnga suliaqarsinnaapput tamatumani patsisissaatillugu sulinerminni paasisimannittunik nakkutilliisoqarlutillu ilitsersorneqartassasut:
  a) Eqqiaatissianut uumassusilinnit pilerfeqartunik arrorsaatitalinnik sulisup nammineq atugassaanik imermik akoorineq, atoriaannanngorlugu akuugaq eqqiaatissianik pineqartutut ittunik 1%-imit annertunerusunik akoqassanngippat.
  b) Qillersaatissianik 15% angullugu ethanol-italinnik imaluunniit 5% angullugu propanol-italinnik ilaanneeriarluni atuineq.

6 - Suliat, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu ulorianaatiniit allaanerusunik kinguneqarsinnaasut inuusuttunit 18-it inorlugit ukiulinnit ingerlanneqartussaanngitsut

 1. Inuusuttut sakkortuumik nipiliornernut imaluunniit sajukulaarnernut, peqqissusaannut ulorianartorsiortitsilersinnaasunut qajassuunneqassapput.
 2. Inuusuttut sulisorineqassanngillat isumannaatsuunissaannut peqqinnissaannullu ulorianartorsiortitsisinnaasutut kissassusilinnik imaluunniit nillissusilinnik avatangiisilinni taamaattunilluunniit suliaqarnerni.
 3. Inuusuttut sulisorioneqassanngillat sulinerni qinngornernit inuummarliorfigilersinnaasaanni.
 4. Inuusuttut sulisorineqassanngillat silaannaap naqitsineranik sakkortuumik suliaqarfiusuni aamma imaanut aqqartartutut suliaqarnerni.
 5. Inuusuttut sulisorineqassanngillat suliffissuarni uumasunik toqoraanerni.
 6. Inuusuttut sulisorineqassanngillat sukkassusissap maskiinamit isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu ajoquserfiusinnaasumit aqunneqartutut sulinerni.
 7. Inuusuttut sulisorineqassanngillat silaannaaruttoorfiusinnaasunik suliaqarnerni, taamalu ilt-imik/oxygen-imik amigaateqarfiulersinnaasutut silaannartalinni.
 8. Inuusuttut sulisorineqassanngillat uumasunik nujuartanik imaluunniit toqunartulinnik attaveqarfiginniffiusutut sulinerni.
 9. Oqimaatsunik kivitsinissanik immikkut sianigineqartassapput inuusuttup ukiui, suiaassusia timikkullu inerissimassusia, kivitassat timimut tutsillugit kivinneqarnissaat, aammalu oqimaassutsip sapinngisamik 12 kg.-nit annertunerunnginnissaa. Taamatuttaaq pisuni ataasiakkaani sianiginiarneqartassaaq kivitassat 25 kg.-nit oqimaannerunnginnissaat. Oqimaatsut ungasiamut kivissimaneqassappata oqimaassusissatut taaneqartut ungasissutsimut naleqqussagaassapput.
 10. Inuusuttut nukitik atorlugit kaamisaassappata imaluunniit amuaassappata, immikkut sianiginiarneqartassapput qassinik ukioqarnerat, suiaassusiat timikkullu inerissimassusiat, qularnaarne-qartassaarlu nukkiorfiusussap pineqartup isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinaateqannginnissaa, aammalu nukersorfiusussanik sulinerup sukkavallaamik ingerlanneqannginnissaa.
 11. Sulinerit, assassornikkut ataannartumik passutaqarfiusariaqartut, timikkut assigiiaamik nukkiorfiusariaqartut, sivikitsuinnaatinniarneqartassapput, immikkullu pingaartinneqartassapput inuusuttut ukiui, suiaassusiat timikkullu inerissimassusiat.
 12. Suleriaatsit qaartoorfiusinnaasortallit, imminut ajoqusernissaq pinaveersaarniarlugu teknikikkut illersuusiortoqarsimassanngippat, immikkullu pingaartinneqartassapput inuusuttut ukiui, suiaassusiat timikkullu inerissimassusiat.
 13. Suliat, tunisassiornermut atortunik gassinik silaannaasunik imerpalasunilluunniit passussinertallit, toqqortarinninnertallit imaluunniit atuinertallit. Taamaassanngilarli biilit ingerlatissaasiviinut, kiassarnermut imaluunniit qaammaqquteqarfinnut assigisaannulluunniit F-gassimik puukkanik atuinermut tunngatillugu. Puukkat tamakku nammineq atugassatut atortulersuutiniippata akuerisani.
 14. Qummoroortaasiorneq tamakkulerinerlu aamma suut assigiinngitsut, maskiinat il. il. qaartartortallit.

7 - Inuusuttut 13-ileereersimasut suliarisinnaasaasa allattorsimaffiat, tak. § 29

 1. Nunalerinermi, naatitsiveqarnermi, hiisternermut sungiusarfinni nerukkaanertalinni, saliinerni, uumasuutinik minnerusunik kiisalu hiistinik, paarsinerni, saliinerni, paarnanik inerititanillu nuniannerni, ikkussuinerni, naatitanik qalluinerni assigisaattullu suliassani suliat oqinnerusut.
 2. Niuertarfinni, nammineq tigooraalluni pisiniarfinni tamalaanillu pisiniarfinni tigooraanernik, immikkoortiterinernik, kisitsinernik, akinik nipititerinernik kiisalu nioqqutinik poortuutissanillu poortuinernik suliat oqinnerusut.
 3. Pisiniarfinni minnerusuni, soorlu kioskini, iffiorfinni naatitaarniarfinnilu sullissinerit oqinnerusut.
 4. Eqqiaanerit, torersaanerit nerriviliornerillu oqinnerusut.
 5. Assaannarnik ikkussuinerit pisariinnerusut, taamaattorli aqerlorterinerit svejserinerillu ilanngunnagit.
 6. Qalipaanerit pisariinnerusut, tissaluttaatinilli atuineq ilanngunnagu.
 7. Assaannarnik suliat pisariinnerusut, soorlu puussianut, allakkat puussaannut illerfiusanullu issoraanerit, tunisassianik inerlugit sulianik misissuineq qillersaanerlu aamma errortalerineq.
 8. Aatsisartutut suliat pisariinnerusut, ilanngullugit suliffiup iluani oqitsutigut kiffalukaaneq, aamma aviisinik ussassaarusianillu assartuineq (agguaaneq) aamma aviisinik assigisaannillu tuniniaaneq.
 9. Atuakkanik atorniartarfinni atuakkanik inissitsiterinernik pisariinnerusunik suliaqarneq.
 10. Koyvere-nik assigisaattullu tunillannartuiaatinik allanillu pisariinnerusumik suliaqartarneq. Atortussiat pineqartut ulorianaatilittut nalunaaqqutsigaassanngillat aamma arrorsaatinik pinngortitamit pilerfeqartunik akoqassanatik.

8 - Teknikikkut atortut piliorfiillu inuusuttunit 18-ileereersunit suleqataaffiusinnaasut, tak. § 29.Ilanngussaq taanna ilanngussaq 1-imut naleqqiullugu piumasaqaatinutsakkukillisaataavoq

 1. Inatsisini allani inerteqqutaassanngippat inuusuttut aputikkoorutinik snescooterinik aamma “sisamanik assakaasulinnik” ingerlatitsisinnaapput.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik - Nal. nr. 1347 - 15. december 2005