Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni atortussianut, imerpalasut ilanngullugit peqqinnissamut navianaateqartunut

Atortussianut, imerpalasut ilanngullugit peqqinnissamut navianaateqartunut

Kalaallit Nunaannut nalunaarut

Arbejdsminisferiap nalunaarutaa nr. 396 24. juni 1986-irneersoq

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmi § 13, imm. 3, § 29, imm. 1, § 33, imm. 1, § 39, imm. i, aamma § 67 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

Kapitali 1

Pineqartut aamma nassuiaatit

§ 1. Nalunaarummi pineqarput atortussiat, imerpalasut ilanngullugit, sulinermi atomeqartut, taamattaaq:

a) atortussiat sullivinnik nakkutilliisoqarfiup tamakkununnga tunngatillugu killissarititaasutut ilanngussaani allattorsimasut,

b) atortussiat navianartut sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaata isumannaannermut peqqinnissamulluunniit navianartuusut ajornerulersitsisinnaasutulluunniit aalajangiivigisimasai, imm. 2 malillugu.

Imm. 2. Sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaata aalajangiiffigisinnaavaa atortussiat navianartut atorneqarnerini navianartoqarsinnaalluarnerinik paasissutissarsiffiusimasut isumannaannermut peqqinnissamulluunnut navianartuusutut ajornerulersitsisannaasutulluunniit naatsorsuunneqassasut. Aalajangiineq tamanut naJunaaruutigineqassaaq.

§ 2. Nalunaarummi matumani aalajangersakkanik atuinermi nassuiaatit makku tunngavigineqassapput:

1) Imerpalasut: pinngoqqaatit (grundstoffer) taakkulu sananeqaataat.

2) Mattusuut: atortussiat marlunnik arlalinnilluunniit katitigassut, tamatumani ilaallutik atortussiat pinngortitarneersut.

Kapitali 2

Atortussiat taarserneqarsinnaanerat

§ 3. Atortussiaq atorneqassanngilaq allamik naviananngitsumi, navianannginerusumik imaluunniit ippinnaateqarnannginnerusumik taarserneqarsinnaappat.

Imm. 2. Atortussiat taarserneqassatillugit teknik-kikkut allannguutissat imaluunniit aningaasartuutissat annikinngitsut kingunerisassarissappagit taava tamakkiisurnik illuatungaani teknik-kikkut aningaasarsiornikkullu kingunerisassaanik illuatungaanilu isumannaallisaanikkut peqqinnissamullu tunngassunik naliliiniartoqassaaq.

¡mm. 3. Taarsiussisinnaaneq imm. 1 naapertorlugu naammassineqarsinnaanngippat imaluunniit pingitsoortinneqarsinnaanani imm. 2 najoqqutaralugu tamakkiisumik naliliinerup takutissimammagu atortussianik taarsiunneqartussanik atuinerup annertuallaamik aningaasartuuteqalernissaq kingunerissagaa, taava piumasarineqarneratigut tamanna sullivinnik nakkutilliisoqarfimmut uppernarsarneqassaaq.

 

Kapitali 3

Poortuusersuineq

§ 4. Atortussiat immikkut allanik peqqussuteqartoqarsimanngippat ima poortorneqarsimassapput, poortuutaat aserujaassutsirnikkut pitarneqarsinnaanngissutsimikkullu plumasaqaatinik makkuninnga eqqortitsiviussallutik:

1) tamakku puui imaqajannaatsigisumik suliaassapput imalu ilusilersugaassallutik matulluarsimatigissallutillu imarisaat piaarinaatsoornikkut aniasoortinneqartussaajunnaarlugit,

2) tamakku puui matuneqaataasalu imarisaannit aserorneqarsinnaasussaassanngillat imaluunniit taakkununnga navianartunngortitsisumik akulerussinnaasussaanatik,

3) puuliunneqartartut ima ilusilersugaassapput tamakkiisumik ilaannakorsiortumilIuunniit maqitsinissaq isumannaatsuusussanngorlugu,

4) pooritinneqartut kalaallisut qallunaatullu mianersoqqussutinik ikkussivigineqarsimassapput, imaassinnaasoq nalunaaqutsiuttakkanik sumik imaqarnerannik takussutissanik nipititsivigineqarsimassallutik.

Kapitali 4

Teknik-kikkut paasissutissat allatorsimaffli

§ 5. Atortussiat teknik-kimut tunngasunik paassissutissanik allattorsimaffii taakku sulianut tunngatillugu isumannaallisaanermi peqqinnissamilu sunniutigisinnaasaannik paasissutissanik pingaaruteqartunik tamaginnik imaqartinneqassapput.

Kapitali 5

Qanoq atuinissamik Ilitsersuutit 

§ 6. Atortussianik tunisaqartup tunniussisulluunniit isumagisassaraa atortussiap tunniunneqarnerani paasinarluartumik qanoq atorneqarnissaanik  ilitsersuutitaqarnissaa.

Imm. 2. Ilitsersuummi makku paasissutissiissutigineqassapput:

1) nioqqutigisap aqqa aammalu imaassinnaasoq nioqqutissap nalunaarsorneqarsimaneranik normua (PR-nr.) sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit aalajangerneqarsimasoq,

2) sumi atorneqarnissal

3) atorneqarnissaasa killiliiffigineqarfissai,

4) immikkut ilinniagaqarsimanissamik piumasaqaatit,

5) peqqinnissamut navianaataasinnaasut, tamatumani najuussaqarnermi timimulluunniit ilannguttoqartillugu malunniutaasinnaasut,

6) atortussianik suliaqarnerni iliuuserineqartartussat, tamatumani ilaallutik inuit ataasiakkaat atisakkanik illersuutissaat sullisillu immikkut ittut aammalu imaassinnaasoq kisimiinnissamut inerteqqu tit,

7) ikiueqqaarnissaq,

8) kissatsinnerini ikuallannerinilu qanoq ittarnen,

9) ikuallatoqarnerani iliuusaasartussat,

10) maqitsisoornerni igitsinissamilu iliuusaasartussat,

11) peqqumaasivimmiititsinissami isumannaallisaatissat,

12) suussusiinik nalunaaqutsersuineq.

Imm. 3. Qanoq atorneqarnissaanik iitsersuut kalaallisut qallunaatullu allassimassaaq. Oqaatsit allat atorneqarnissaannut sullivinnik nakkutilliisoqarfik . akuersissuteqarluniluunniit piumasaqaateqarsinnaavoq.

§ 7. Sulisut atortussianik, imerpalasut ilanngullugit, suliaqartillugit sulisitsisup isurnagissavaa atortussiat ataasiakkaat qanoq atorneqarnissaannik ilitsersuutitaqarnissaamakkuniringalu paasissutissartaqarnissat, tamanna teknik-kikkut suliaqarnikkut ajornanngippat:

1) nioqqutigisap aqqa aammalu imaassinnaasoq nioqqutissiap nalunaarsorneqarnerani normua (PR-nr.) sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit aalajangerneqarsimasoq,

2) sullivimmi sumut atorneqarfissaa,

3) suilivimmi atorneqa rnissaasa killiliiffigineqarnissai,

4) immikkut ilinniagaqarnissamik piumasaqaatit,

5) peqqinnissamut navianaataasinnaasut, tamatumani najuussaqarnermi timimulluunniit ilannguttoqartillugu malunnaataasinnaasut,

6) atortussianik suliaqarnermi iliuuserineqartussat, tamatumani ilaallutik inuit ataasiakkaat atisakkat illersuutissat sullisillu immikkut ittut aammalu imaassinnaasoq kisimiinnissamut inerteqqutit,

7) ikiueqqaarneq,

8) kissatsinnerini ikuallannerinilu qanoq ittamen,

9) ikuallattoqarnerani iliuusaasartut,

10) maqitsisoornerni igitsinermilu iliuusaasartut,

11) peqqumaasivimmiititsinermi isumannaallisaatissat

12) suussusiinik nalunnaaqutsersuineq.

Imm. 2. Qanoq atorneqarnissaannik ilitsersuutit sulisunit pallinneqarsinnaassapput.

Imm. 3. Sulisut atortussianik suliaqartut qanoq atuinissamik siunnersorneqassapput, atuinissamullu ilitsersuummik paasinarsarluakkamik tunineqassallutik.

§ 8. § 6 aammalu § 7 malillugit qanoq atuinissamut ilitsersuutit kalaallisut qallunaatullu allassimassapput. oqaatsit allat atorneqarnissaannut Sullivinnik nakkutilliisoqarfik akuersissuteqarluniluunniit piumasaqaateqarsinnaavoq.

Kapitali 6

Piginnaatitaaneq aamma immikkut Akuerineqarneq

§ 9. Sullivinnik nakkutilliisoqarfiup pisortaa piginnaatinneqarpoq atortussiat pillugit immikkuutaartunik malittarisassiorsinnaanermik.

§ 10. Sullivinnik nakkutilliisoqarfik atortussiat pillugit peqqinnissamut killigititaasut pillugit aalajangiillunilu saqqummiussaqartassaaq taamatuttaaq atortussiat § 1, imm. 1, a)-mi pineqartut pillugit saqqummiussaqartassalluni.

§ 11. Sullivinnik nakkutilliisoqarfik immikkukajaaq atugassaqarfiusuni nalunaarummi

matumani aalajangersarneqarsimasunit allaanerussuteqarfiusuni malittarisassanik makkuninnga ataasiakkaatigut aammalu atortussiat immikkut ittut immikkoortukkuutaat iluini suliniutit naammaginartuusorigunigit illersorneqarsinnaasorigunigillu atugassaqartitsisinnaavoq.

Kapitali 7

Pillagaasinnaanermut aaqqissu ussineq

§ 12. § 3, imm. 1, aamma §§ 4-8-nik unioqqutitsisoq akiliisinneqassaaq.

§ 13. Piginneqatigiiffit (aktie-, anparts-aamma andelsselskaber imaluunniit allat taamatut ittut unioqqutitsisimappata taava taakku akiliisinneqarsinnaapput. Namminersornerullutik oqartussat, kommune ataaseq kommunilluunniit peqatigiillutik unioqqutitsisimatillugit taamatuttaaq taanna atuuppoq.

Kapitali 8

Atulersitaaneq

§ 14. Nalunaarut atulerpoq 1. juli 1986.

Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986

HENNING DYREMOSE

/ Henrik Grove