Nutaarsiassat

Nutaarsiassat Sullivinnik Nakuutilliisoqarfik

Juli 2023

Kalaallit Nunaanni Sullivimmi avatangiisit pillugit inatsit al-lannguuteqarpoq

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsit 1. juli 2023 aallarnerfigalugu allannguuteqassaaq.

Inatsimmik allannguinermi sullivinni avatangiisit ineriartornerinut Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsit tulluarnerulissaaq.

Allannguineq ilaatigut makkunani sunniuteqassaaq:

 • Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq.
 • Suliffeqarfimmi sulisut akornanni nalilersuineq (APV).
 • Immikkut sakkortuumik pisoqartillugu qaffasinnerusumik akiliisitsisoqartalissaaq.
 • Allannguutit allat sulisitsisup pisussaaffiinut tunngasut

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit taaguutit arlallit inatsimmi allannguuteqarput. 1. juli 2023 aallarnerfigalugu Isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq taaguutsimigut allanngortinneqassaaq, imaalersillugu: Sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaaneq (AMO).

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq inatsisip allanngortinneqarneratigut makkunatigut allannguuteqarfiuvoq:

 • Suliffeqarfiit 0-9 akornani sulisoqarpat, taava piumasaqaataanngilaq sullivimmi fimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaanermik (AMO) pilersitsinissaq.
 • Suliffeqarfiit 10-34 akornani sulisoqarpat, taava sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaaneq (AMO) pilersinneqassaaq isumannaallisaanermut peqqinnissamullu ulluinnarni tamakkiinerusumillu suliassanik isumaginnittussaq.
 • Suliffeqarfiit 35-nik amerlanerusunilluunniit sulisoqarpat, taava sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaaneq (AMO) marloqiusaasoq pilersinneqassaaq, tassa gruppeniveau aamma niveau ataatsimiititaliamut tunngasoq matumani pineqarlutik.
 • Atuutsinneqalissaaq sullivimmi avatangiisit pillugit ukiumoortumik oqaloqatigiittarnissaq suliffeqarfinnut sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaanermik (AMO) pigisaqartunut taamaattoqanngitsunullu.
 • Suliffeqarfimmi sulisut ulluinnarni sulinerup nalaani Sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaanermi (AMO) suleqataasinnaanerat suliffeqarfittut periarfissaqartissavat.

Suliffeqarfimmmi sulisut akornanni nalilersuineq (APV)

Inatsimmi erseqqissisinneqarpoq, suliffeqarfimmi sulisut akornanni nalilersuinermi (APV) ilaatinneqalissasoq, sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit aaqqiivigineqarnissaannik siunnersuutit qanoq ilusilerneqartassanersut, qulakkeerumallugu ajornartorsiutinik tamakkuninnga pinaveersaartitsisoqarnissaa.

Immikkut sakkortuumik pisoqartillugu akiliisitsinermi qaffasissusissaq

Immikkut sakkortuumik pisoqartillugu akiliisitsinermi qaffasissusissamut tunngatillugu inatsimmik allannguineq isumaqarpoq: Inatsit immikkut sakkortuumik pisoqarneratigut unioqqutinneqarpat, taava unioqqutitsineq akiliisitaanermik kinguneqassaaq, unioqqutitsinermut ataatsimut 10.000 kr.-nik akiliisitsisoqartassalluni.

Inatsit immikkut sakkortoorujussuarmik pisoqarneratigut unioqqutinneqarpat, taava unioqqutitsineq akiliisitaanermik kinguneqassaaq, unioqqutitsinermut ataatsimut 20.000 kr.-nik akiliisitsisoqartassalluni.

Pisussaaffiit allat sulisitsisutut eqqumaffigisassatit

 1. Sulisitsisup pisussaaffigaa, sanaartortitsisup pilersaarusiornera, killigititai ataqatigiissaarinerilu siunertaq malillugu sunniuteqarnissaat peqataaffigissallugit.

  Inatsimmi ersarissarneqarpoq, illit namminersortutut sulisoqanngitsutut pisussaaffigigit, sanaartortitsisup pilersaarusiornera, killigititai ataqatigiissaarinerilu siunertaq malillugu sunniuteqarnissaat peqataaffigissagitit, matumani ilanngullugit ilaatigut sanaartortitsisoq sanaartorfimmi pilersaarusiornissaanut ataqatigiissaarinnissaalullu tunngatillugu paasissutissanik pisariaqartunik tunissallugu.
 1. Nakkutilliinermi allattukkanik katersuivimmik (tilsynsbog) peqarnissamik piumasaqaatip atorunnaarsinnera.

  Piumasaqaataajunnaarpoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pulaarsimanerinik aalajangiisimanerinilluunniit uppernarsaatinik mappersakkamut tamakkuninnga katersuiveqarnissaq. Qasuersaarfeqarnissaq ullormillu ataatsimi sulinngiffeqarnissamik piumasaqaatinik sanioqqutsinissaq nakkutilliinermi allattaavimmut pinngitsoorani allattortariaarupput. Taamaattorli sanioqqutitsinerit tamarmik allakkatigut uppernarsarneqarsinnaajuaannassapput.
 1. Inatsimmik allannguinerup malitsigisaanik nalunaarummi allannguutit

  Inatsimmik allannguinerup malitsigisaanik nalunaarut arlalitsigut inatsimmut tulluarsarneqassaaq. Tamakku allannguuteqassapput inatsimmut naapertuuttunngortillugit.

Taamaalilluni nalunaarutini matumani allassimasut qaavisigut ilinnut piumasaqaatinik aalajangersaasoqanngilaq.

Juni 2023

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsit nalitsinnut tulluarsagaq Folketingip akueraa

Folketingimi amerlanerussuteqartut inatsimmik allannguutissaq akuersissutigivaat, taamaalilluni Kalaallit Nunaannni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsit nutarterneqarluni, sullivimmi avatangiisit ineriartornerannut naleqqunnerusunngortillugu.

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsit annertunerpaartaatigut qallunaat inatsisaannut assiguvoq, taamaattorli 2005-ip kingorna nutarterneqarsimanani. Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit pillugit inatsisip ullumikkut pissutsinut naleqqussarneqarneratigut Kalaallit Nunaanni pissutsit immikkut ittut isiginiarneqarsimapput, soorlu piniarneq, aalisarneq aatsitassarsiornerlu.

Tamakku saniatigut inatsisip allanngortinneqarnera ilaatigut makkunatigut pivoq:

 • Sullivimmi tarnikkut avatangiisit eqqumaffigineqarnerunissaat
 • Suliffeqarfiit sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmik unioqqutitsisut anginerusumik akiligassinneqartarnissaat,
  tamanna pisuni immikkut sakkortuuni pisimasoqartillugu
 • Suliffeqarfinnut sullivimmi nalilersuisarnerit (APV) pillugit sakkortunerusumik piumasaqarfigineqarneri
 • Maleruagassat nutarterneqarput suliffeqarfiit suleqatiginnittussaatitaanerannut pineqartillugit isumannaallisaaneq aamma
  peqqinnissaq

Inatsimmik allannguineq Folketingimi amerlanerussuteqartunit akuersissutigineqarpoq, atuutilissallunilu 1. juli 2023. 

Suliffissaqartitsiniarnermut ministeri Ane Halsboe-Jørgensen oqarpoq:

- Inatsisip allanngortinneratigut tunngavissaqarlualerpoq Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisit isumannaatsumik
peqqinnissakkullu suliniarfigeqqinneqarnissaat. Inatsisip allanngortinneratigut Kalaallit Nunaanni sulisartut
illersugaanerulerput, ullutsinni suliffeqarfinni pissutsinut naapertuunnerusumik, soorunami Kalaallit Nunaanni pissutsit immikkut ittuusinnaanerat isigimallugu. 

Februar 2023

Kalaallit Nunaanni immikkut nakkutilliinermi suliniutit amerlasuunik peqqussusiinernik inerneqarput

Ajutoornerit amerlasuut – tassani ilai toqumik kinguneqartut  – kinguneraa, Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik siunnerfeqartumik nakkutilliinermi suliamik naammassinnissimanera. Suliniut suliffeqarfinnut, sullivinnut avatangiisit pillugit ajornartorsiortunut tunngassuteqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik 2022-p naalernerani sulinermi ajutoortoqannginnissaa anguniarlugu suliaqarpoq, sanaartorfinni kiisalu quersuarni aamma niuertarfinni nakkartoqarsinnaaneranut aarlerinaarteqartunut sammivilimmik. Misissugassaqarsimappullu, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ukiup naalernerani suliffeqarfinni taakkunani nakkutilliinermik ingerlatsigamik Nuummi, Ilulissani aamma Sisimiuni. Katillugit nakkutilliinerit 85-it 115-it missaannik qisuariarfiupput, taakkunani 30-t missaat inerteqqutinik aammalu 70-ingajaat erngertumik peqqussinerit.

“Qisuariaatit amerlassusaasa ersarilluinnartumik takutippaat, immikkut ittunik sulinermi ajutoortoqannginnissaa anguniarlugu suliaqartoqarnissamut pisariaqartitsisoqartoq. 2022-p ingerlanerani portusuumik nakkarluni annertuumik ajutoornerit arlallit takuagut  – ajoraluartumillu ilai toqumik kinguneqarput. Tamatuma matumani nakkutilliinermut suliniuteqarnissamut aaqqiissuussisussanngortippaatigut, tassani ukkatigineqarluni sanaartorfinni aamma quersuarni niuerfinnilu portusuumit nakkartoqartarmera,” Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmi immikkoortumi pisortaq, Casper Kronow oqarpoq.

“Portusuumit nakkarneq annertuumik ajoqusernermik kinguneqarsinnaavoq - ajornerpaamillu toqumik kinguneqarsinnaalluni. Aarlerinartoqarsinnaavoq ass. tummeqqanik aamma ikaanik kiisalu qaliaasaniissagaanni.   Taamaattumik pingaaruteqarpoq, sulinerup pilersaarusiorneqarnissaa aaqqissuunneqarnissaalu, portuusuumit nakkartoqarnissaanut taamaalilluni aarlerinartoqassanngimmat”, Casper Kronow oqarpoq. Ilanngullugu oqaatigaa, sulisitsisup qanoq sulineq ingerlanneqassanersoq ilitsersuinissani akisussaaffigigaa, nakkutilliillunilu ilitsersuinerit eqqortinneqarnersut. 

Suliniutip saniatigut Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliffeqarfiit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit pulaarneqarnikut oqaloqatigiilluni ataatsimiinnissamut aggersarpai. Tassani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliniut oqaluttuaraa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suna takusimaneraa qisuariarfigineraalu.

Suliniut Danmarkimi Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suleqatigalugu ingerlanneqarpoq. Piffissami taamak amerlatigisunik nakkutilliisoqarneranut sunniuteqaqataavoq. Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinermi suliani nalinginnaasuni nakkartoqarnissaanut aarlerinartut aamma eqqumaffigai. 

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik sulisuminik amerlisitsivoq

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik nakkutilliisumik ataatsimik atorfinitsitseqqippoq, taamaalilluni siunissami nakkutilliisut tallimaalissallutik. Taamaaliornikkut Kalaallit Nunaanni tamarmi sullivinnik avatangiisit pillugit nakkutilliineq nukittorsarneqassaaq. Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik peqataavoq sullivinni avatangiisit isumannaatsuullutillu, peqqinnartuullutillu ineriartorfiunissaannut, nakkutilliilluarnikkut, ukkassilluni isumaginninnikkut paasissutissiisarnikkullu.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliffeqarfinnik suleqatiginninnerani sammineqartarput suliffeqarfiit sullivinni avatangiisit pillugit piumasaqaatinik malinninnersut, taamatuttaarlu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliffeqarfinni sullivinni avatangiisit pitsaanerulersinnissaat isumagaa, assersuutigalugu ataatsimiinnerit aqqutigalugit aamma suliffeqarfinnik suleqateqarnikkut, soorlu Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiinni. Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Danmarkimi Arbejdstilsyn-imut ilaavoq.

Marts 2020

Corona suliffimmilu avatangiisit pillugit apeqqutitit akineqarsinnaapput

Inuit qulit sinnerlugit suliffeqarfimmiissinnaappat? Qanorlu suliffeqarfiup sulisuni angerlarsimaffimmini sulinngitsut illersussavai?

Ulluni makkunani Corona pillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut apeqqutinik amerlasuunik aperisoqartarpoq. Taamaattumik nittartakkamik sanavugut, tassanilu apeqqutit apeqqutigineqarnerusartut akineqarput.

Nittartakkap qallunaatoortaani suliffeqarfimmi corona pillugu qanoq iliuuseqarnissamut takussutissanik nassaarsinnaavutit.

Uunga iserit på.dk/corona

Malugiuk akissutit atortullu tamarmik Kalaallit Nunaanni atorneqarsinnaanngimmata, inatsisitigut piffiit ilaat Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu atuutinnerit assigiinnginnamik.

Nalorngissaguit suna Kalaallit Nunaanni atuunneqarnersoq uunga allassinnaavutit at@at.gl imaluunniit uunga sianerlutit  +299 34 25 90