Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni sullivimmi nakkutilliinermut inatsisini allannguutaasoq

(Sullivimmi tarnikkut atukkat, suliffeqarfiit isumannaallisaanermut peqqinnissamullu, sullivimmik nalilersuinermut piumasaqaataasunut patajaallisaaneq, sullivimmik nakkutilliisoqarfimmiit qisuariaateqarnerinut periarfissarititaasunik annertusiineq, katersuinermi, nalunaarsuutinik suliaqarneq ingerlatitseqqiinerlu, suliffeqarfinnik isumaqatigiissusiornerup ingerlanneqarnera, akiliisitsissutaasup qaffasissusaata qaffannera il.il.)

§ 1

Kalaallit Nunaani sullivimmik isumannaallisaanermi inatsisini, tak. inatsisini nalunaarummi nr. 1048 oktobarip 26-anni 2005-meersumi, intsisini nr. 1382-mi, decembarip 23-anni 2012-mi aamma § 1-mi, inatsisini nr. 461-mi, maajip 15-anni 2017-meersumi, makkunannga allanngortitsisoqarpoq:

 1. § 1, nr. 1-mi , kingorna ikkunneqassaaq: »timikkut tarnikkullu«

 2. § 2, imm.. 1-mi, kingorna ikkunneqassaaq »sulineq«: », suliarineqartoq«, aamma kingorna »sulisitsisoq« ikkunneqassaaq: », tak. imm.-lu. 2 aamma 3.«

 3. § 2, imm. 2, nr. 1 aamma 2-mi, allanngortissaaq », tak. aammali § 45 d« imaalillugu: », § 45 d-p malitsiagisaanik «inuusuttunut 18-t inorlugit ukiulinnut killilersuinerni.»

 4. § 2, imm. 3-mi, allanngortinneqassaaq »suliat sulisitsisumut naammassineqartartuunngitsut, aalajangersakkani makkunani aamma sulinermut tunngassuteqartuni pineqarput, suliallu imm. 2-mi taaneqartut: »suliat sulisitsisumut naammassineqartuunngitsut, sulianilu sulisitsisumut naammassisat, imm. 2-mi taaneqartut, aalajangersakkani atuuttuni makkunani:»

 5. § 2, imm. 3, nr. 1-mi, kingorna ikkunneqassaaq »sulliviusoq,«: »§ 15 a sulisitsisup peqataaneranik qulakkeerinninneq, sanaartortitsisumiit pilersaarusiorneq, killilersuutit ataqatigiissaarinerlu siunertaasumut atorsinnaalluarpoq,«.

 6. § 2,imm. 3, nr. 4-mi, allanngortinneqassaaq »38 aamma 39« imaalillugu: »38-39 b«.

 7. § 2-p kingorna ikkunneqassaaq imm. 3 immikkoortoq nutaatut:

  »imm. 4. Piumassutsikkut sulineq, sunngiffimmi aallutaasutut isikkulik, §§ 3-10-mi mininneqartoq, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasuni suleqatigiinneq aammalu sullivimmi isumannaallisaanermi kattuffik, aamma § 11 a sullivimmik nalilersuineq.

  Tamatuma kingorna imm. 4, imm. 5-nngussaaq.»

 8. § 2 -p kingorna ikkunneqassaaq:

  Ȥ 2 a. Sulinermi ministerimiit malittarisassanik atulersitsisoqassaaq, aalajangersakkap ataatsip, arlallilluunniit kapitalianni 2-4 aamma 12-14, aammal sulisitsisup sulinerata naleqqussarneqarneranut atuutsinneqarnissaa, sulisut innuttaasunut sullissinerannut tunngatillugu, sulinermut atassuteqartumik, suliffiup avataani, nukersortoqarsinnaanermut, sioorasaarinermut allatigullu kanguttatsuliornikkut pissusilersortoqarsinnaanermut malitseqartumik

  Imm. 2. Sulisitsisumiit najoqqutassanik Sulinermut ministerimiit aaqqissuussisoqarsinnaavoq, aamma imm. 1 najoqqutaralugu, nukersornernut suliffimmut atassuteqartunik, suliffiup avataani pisunut, sulisunik politiinut tunniussaqarnermut siunnersuinermik neqerooruteqartoqarsinnaavoq.

  Imm. 3. Sulinermut ministerimiit aalajangersakkanik ataatsimik arlalinnilluunniit malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq, aalajangersakkat kapitaliini 2-4 aamma 12-14-ni, aalajangersakkani imm. 2 malillugu atuutsinneqartussanik.«

 9. Kapitali 2-mut qulequtaq imatut allanneqassaaq:

  »Kapitali 2

  Isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarnera«.

 10. 3 a-p kingorna, kapitali 2-mi ikkunneqassaaq:

  »Suleqatigiissutiginera

  § 3 b. Suliffeqarfinni ataasiakkaani isumannaallisaanerup- peqqissutsillu suleqatigiissutiginera pissaaq sulisitsisumiit sulinermi aqutsisuniit sulisunilu tamanit suleqatigiissutigineqassaaq.«

 11. § 4 sioqqullugu qulequtaq imatut allaqqassaaq:

  »Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq«

 12. § 4 imatut allanneqassaaq:

  »§ 4. isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngasut,  suliffeqarfimmi 1-9-nik sulisoqartumi, sulisitsisoq sulisuniit, sulisunillu aqutsisumiit ataavartumik attaveqatigiissutigineqassaaq. Sulinermut ministerimiilli sullivinnut assigiinngitsunut, isumannaallisaanermut aaqqissuussamik malittarisassanik atulersitsisoqassaaq.«

 13. § 5 sioqqullugu qulequtaasoq atorunnaarsinneqassaaq.

 14. § 5, ima allanneqassaaq:

  »§ 5. suliffeqarfinni 10-34-nillu sulisoqartuni, sullivimmi isumannaallisaanermi, isumannaallisaanermut- peqqinnissamullu tunngasut aaqqissuunneqarneri, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussineq pissaaq, sulinermi aqutsisuniit, imaluunniit tassunga siulittaasumiit. Isumannaallisaanermut peqqissutsimullu ulluinnarni sulianut tunngasunut, Sullivimmi isumannaallisaanermut kattuffimmiit isumagineqassaaq.«

 15. § 6, imm. 1, ima allanneqassaaq:»suliffeqarfinni 35-nik, amerlanerusunilluunniit sulisulimmi, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussinermi, sullivinni isumannaallisaanermi aaqqissuussisunik pilersitsisoqassaaq, qaffasissutsit marluk atorlugit:

  1. Eqimattanit ataatsinit, arlalinniilluunniit, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasunut suliassat sumagineqassapput. Eqimattami ataatsimi sulinermi aqutsisumik 1-mik toqqaasoqassaaq,  sullivinnilu isumannaallisaanermiit sinniisimik 1-mik toqqaasoqassalluni.
  2. isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sulianut tunngasut, toqqagaasuni, inummik ataatsimiit, arlalinniilluunniit isumagineqassapput. Suliffeqarfimmi eqimattamik ataatsimik, arlalinnilluunniit pilersitsisoqarsimappat, nr. 1 malillugu, eqimattami eqimattaniluunniit toqqagaasuni ataatsimiisitaliaq inuttaqassaaq. Eqimattanik marlunnik amerlanerusunik pilersitsisoqarsimappat, Sullivimmi isumannaallisaanermi aallartitaniit ilaasortat 2-k ataatsimiisitaliamut toqqarneqassapput. Ataatsimiisitaliami siulittaasutut toqqaaneq, sulisitsisumiit taasumanngaluunniit aallartitamit isumagineqassaaq.«
 16. § 6, imm. 2, 1. imm.-mi, allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut sinniisut« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut« aamma »isumannaallisaanermut eqimattat, isumannaallisaanermullu ataatsimiisitaliami sinniisut« ima allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat aamma sullivimmi isumannaallisaanermi atatatsimiisitaliaq«.

 17. § 6-p kingorna ikkunneqassaaq:

  »§ 6 a. Sulisitsisumiit, sulisut, sulisunilu aqutsisut suleqatiginerisigut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut qassiussusaannik aalajangiussisoqassaaq, § 5, § 6-luunniit malillugu pilersinneqartumik, suliffeqarfik, sullivimmilu isumannaallisaanermut pissutsit isiginiarneqarneri tunngavigitillugit. Amerlassutsinik aalajangiinermut, sulisut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut, sulinermilu aqutsisut akunnerminni sulinerup nalaani oqaloqatigiinnikkut periarfissaqartitaanikkut pissaaq. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinermi, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut, sulisunilu aqutsisutuulli amerlassuseqassapput . 

  § 6 b. Ukiumut tulliuttumut, isumannaallisaanerup peqqissutsillu aaqqissuunneqarneranut imarititassat piareersarneqarnerinut, sulisitsisumiit, sulisuniit, sulisunullu aqutsisuniit ikioqatigiissutigineqassaaq, aalajangiivigineqassaaq qanoq tamanna ingerlanneqassaneranik. Suliffeqarfinni sullivimmi isumannaallisaanermik aaqqissuussaafiusumi, aaqqissuussineq pissaaq, taamatut suleqatigiissutigineqarluni.

  Imm. 2. Ukiut tamaasa, sulisitsisumiit sulisut, sulisunullu aqutsisut peqatigalugit, sullivimmi isumannaallisaanerup pisariaqarneranik suliffeqarfimmi piginnaaneqarfigineqarto pillugu oqallisigineqartassaaq.

  Imm. 3. Sulinermut ministerimiit sulisitsup pisussaaffianut malittarisassanik aalajangiivigineqarsinnaavoq, imm. 1-2-lu malillugit, tamatuminngalu pappialanngorlugit uppernarsaatinik naammassinniinermutBeskæftigelsesministeren.«

 18. § 7,imm. 1 aamma 2, atorunnaarsinneqassaaq, taarsiullugulu ikkunneqassaaq:

  »imm. 1. Suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaalisaanerup aaqqissuunneqarnerata qanoq sananeqassaneranut, ingerlariaaseqassaneranullu malittarisassat, Sulinermut ministerimiit aalajangerneqarsinnaapput, sullivimmut isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut ilaasortat amerlassusaat, qanoq iliornikkut aalajangerneqarnissaat, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut qinerneqassanersut, sullivimmilu isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut, sulisunut aqutsisunik toqqaaneq, sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerani suliassanut tunngasunut, sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerata ilaasortaaniit, pisinnaatitaaffinnut, pisussaaffinnullu.« Kingunerisaanik imm. 2-8-nngussaaq.

 19. § 7, stk. 3, 1. pkt.-mi, imm. 2, 1. pkt.-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq »Isumannaallisaanermut Kattuffiiup« imaalillugu: »Sullivimmi isumannaallisaanermut kattuffik«.

 20. § 7, imm. 4, imm.-mi 3-nngortinneqartumi, allanngortinneqarluni »isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu« imaalillugu: »isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutiginera«.

 21.  § 7, imm. 4, imm.-mi 3-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq »§ 5 aamma § 6, imm. 1« imaalillugu: »§ 5, § 6, imm. 1, § 6 a aamma § 6 b, imm. 1«.

 22. § 7, imm. 7-mi, imm. 6-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut suliaq« imaalillugu: »isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutiginera«, kingorna »1,« ikkunneqassaaq: »§ 6 a, § 6 b, imm. 1,« aamma» imaluunniit immikkuullarissunut « atorunnaarsinneqarpoq.

 23. § 8, imm. 1, allanngortinneqarpoq» isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« uunga: »sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq«.

 24. § 8, stk. 2, allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut eqimattaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«, »isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« og »isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaaneq«.

 25. § 8, imm. 3-mi , allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitalisq« aamma »isumannaallisaanermut eqimattaq« allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«.

 26. § 8, imm. 4-mi, allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut eqimattat« imaalissaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«, »isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« aamma »isumannaallisaanermut peqqissusermullu« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaaneq«.

 27. § 8, imm. 5, imatut allanneqassaaq:

  »imm. 5. Sulisitsisumiit sullivimmi isumannaallisaasuni eqimattat, sullivimmilu isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliat, ataqatigiissaarinermut suleqatigiinnissaannik sulisitsisumiit periarfissinneqassapput.«

 28. § 9, stk. 1, 1. pkt.-mi, »isumannaallisaanermi sinniisit« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisoq«, »isumannaallisaanermi sinniisoq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisoq« aamma »isumannaallisaanermut pikkorissarnerit« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut pikkorissarnerit«.

 29. § 9, imm. 1, 2. imm.-mi, »isumannaallisaanermut pikkorissarnerit« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut pikkorissarnerit«.

 30. § 9, imm. 2-mi, »isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerata«.

 31. § 9, stk. 3-mi, »sikkerhedsorganisationen« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanera«.

 32. § 9 -p kingorna ikkunneqassaaq:

  Ȥ 9 a., Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamut ilaasortat, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniarsimasuunissaat, sulisitsisumiit isumagineqassaaq.

  Imm. 2.  Sulinermi ministerimiit malittarisassat imarisassai aalajangiunneqassapput, ilaasortanngorneq, neqerooruteqarneq, sullivimmillu isumannaallisaanermut ilinniakkami pinngitsuugassaanngitsoq (obligatorisk),  naammassinniineq, immikkullu sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagaqarneq, sanaartornerup iluani- toqqaviliornermut sanaartornermullu tunngasunut ataqatigiissaarinermut, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagagaq, ilinniartitsisuusut piginnaasaat, piginnaasaannillu sillimmataasut pitsaassusaannik itisiliineq, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagaqarnermi pinngitsuugassaanngitsut (obligatorisk), sullivimmi isumannaallisaanermi ataqatigiissaarinermut ilinniagaq.«

 33. § 10 Imaalillugu allanneqassaaq:

  »§ 10. Suliffeqarfimmi sulisitsisumiit sulinermi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu piginnaasaq pisariaqartoq isumagineqarsinnaanngippat, sulisitsisumiit avataaniit suliamik naammassinniisinnaasumik pissarsineq qulakkeerneqassaaq, sulisunut sulinermi isumannaallisaanerup isumannaatsuunissaa anguniarlugu. Tamatuminnga sulinermi ministerimiit malittarisassanik aalajangiisoqarsinnaavoq.«

 34. § 11 a, imm. 2, 1. imm.-mi, »tamatuma qanoq qaangerneqarsinnaaneranik« kingorna ikkunneqassaaq: », sullivimmi isumannaallisaanermut pitsaaliuinermut tunngaviusunik, inatsiseqarnermi taaneqartoq atorlugu, qimerluuineqarnera.«

 35. § 11 a, imm. 3-mi, »isumannaallisaanermut aaqqissuussineq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq«.

 36. § 15-p kingorna ikkunneqassaaq:

  Ȥ 15 a. Sullissisuniit sanaartornermik sulianik suliarinnittut, isumannaallisaaqataasussaapput, sanaartortitsisumiit pilersaarusiorneqarneranut, killiliussinernut, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu, suliaqartut isumannaannissaannut peqqissusaannullu ataqatigiissaarineq siunertaralugu. Tamatumunnga sanaartortitsisut ataqatigiissaarinermut innersuussutaat, sulisitsisumiit ataqqineqassaaq.

  Imm. 2. imm. 1 malillugu, sulinermut ministerimiit, sulisitsisup pisussaaffigisaanut malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq.«

 37. § 16,imm. 1, 1. imm. aamma 2. imm. aamma § 16, imm. 2-mi, »isumannaallisaanermut sinniisut« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut«.

 38. § 16, imm. 1, 1. imm-mi., kingorna ikkunneqassaaq »peqatigalugu«: »inerniliussaasut aamma«.

 39. § 16, imm. 1, 2. imm., kingorna ikkunneqassaaq »peqatigalugu«: »inerniliussaasoq imaluunniit«.

 40. § 16, imm. 2-mi, kingorna ikkunneqassaaq »nalunaarutigineqartut«: »inerniliussaasut aamma«.

 41. § 17-mi ikkunneqassaaq 2. imm.-tut:

  »sullivimmik nakkutilliisuniit piumasarineqarsinnaavoq, nukingertumik, piffissaliussarluunniit atorlugu misissuinermik.«

 42. § 17 b imatut allanneqassaaq:

  »§ 17 b. Sulisitsisup pisussaaffigisaanik, napparsimanikkut sulinnginnernut tunngasunik, suliffeqarfimmiit isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngasut, suliffeqarfiup suliassaasa ilagaa, sulisitsisumiit pisussaaffigineqartoq, napparsimaneq peqqutaalluni suliffeqarfimmi sulinngitsoortarnerit appartinniarlugit, sulinermut ministerimiit malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq.«

 43. § 17 b -p kingorna, qulequtaq sioqqullugu, § 18 sioqqullugu ikkunneqassaaq:

  »Suliffeqarfinni aqutsisut il.il.

  § 17 c. Inatsisit aalajangersagaanniittut, sulisitsisup pisussaaffii aamma suliffeqarfimmi aqutsisumut, aqutsinermiluunniit peqataasunut atuupput.«

 44. § 21, imm. 2-mi, allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermi eqimattaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut eqimattaq«.

 45. § 28-p kingorna ikkunneqassaaq »ulorianarput«: »imaluunniit annikippallaarput«.

 46. § 33,imm. 1, nr. 2-p, kingorna ikkunneqassaaq »sulinermi atisarisat«: », takuneqarsinnaasumi, kimit aningaasartuutit isumagineqassanersut«.

 47. § 33, imm. 1, nr. 3, atorunnaarsinneqassaaq »aamma«.

 48. § 33, imm 1-mut, nr. 3-p kingorna, normutut nutaatut ikkunneqassapput:

  »4. timikkut tarnikkullu ikiueqqaarnermut tunngsut, suliniutigineqarnissaannik pingaaruteqartut,

  5. inunnik timikkut tarnikkulluunniit ajoqusertunik suliaqarnermut, sulinermi aqqunarnernik, nappaateqalernermillunniit kinguneqarsinnaasunik,

  6. sulisunik kisimiitsillugit sulisitsisinnaanermut killiinernut tunngasut, aamma«.

  Nr. 4, nr. 7-nngortinneqassaaq.

 49. § 35, imm. 1 -mi, 1. pkt. -p kingorna, nutaatut naggatitut ikkunneqassaaq:

  »Sulinermi ministerimiit tamatumunnga tunngatillugu malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq

  1. sullivimmi isersimaartarfik,  ataanilu qilaamut portussusaa, qilaamut portussusaa, natit, iikkat, qilaat, qaamassusaa, kiassusaa/nillissusaa, silaannarissarneqarnera nipitussusaalu,
  2. atugarissaarnermut suliniutit il.il., takuneqarsinnaasumi isersimaartarfik- nerisarfik, atisaasivik, atisaajartarfik, perusuersartarfiit, errorsisarfi- uffarfillu, siniffigisinnaasat issiaviillu, aamma
  3. anisarfiit, takuneqarsinnaasumi aqqutigisartakkat, majuartarfiit anisarfiillu.«
 50. § 35 -mi, imm. 2-p kingorna immikkoortoq nutaatut ikkunneqassaaq:

  »Imm. 3. imm. 1 naapertorlugu inissianik, ininik, ininik annertussusilinnik il.il. attartornermut aamma atuunnerinut  malittarisassanik atulersitsisoqarsinnaavoq.«

  Imm. 3, imm. 4-nngussaaq. 

 51. kapitali 6-mut qulequtaq kingorna ikkunneqassaaq »Tekniskikkut iluaqutaasut«: »il.il.«

 52. § 36, imm. 1, 1. imm.-mi, allanngortinneqassaaq »Teknikkikkut iluaqutaasut« imaalillugu: »Maskiinat, maskinat atortui, poorisat, ilusilersorlugit sanariikkat, atortorissaarutit, sannatit, sanaartornermut atortut pisiassat, teknikkikkut iluaqutit allat, inummullu illersuutit«.

 53. § 37, imm. 1-mi, kingorna ikkunneqassaaq »teknikkikkut iluaqutinut malittarisassat«: »il.il.«

 54. § 39-p kingorna, kapitel 7-mut ikkunneqassaaq:

  Ȥ 39 a. Sulinermi peqqissutsimut- ajutoornermullu naammattuuinermut pitsaaliuineq siunertaralugu, aatsitassanik atortussanilluunniit sananeqarfiiniit, assartortitsisuniilluunniit misissorneqareersunik misissuisoqarnissaanik, nalunaarutiginninnermullu, sulinermut ministerimiit malittarisassaliisoqarsinnaavoq. Ataani takuneqarsinnaasumi, aatsitassanut atortussanullu tamanut, ataasiakkaanullu, aatsitassanut atortussanullu, aatsitassanulluunniit atortussanutllu aalajangersimasunut atugassanut, malittarisassaliineqarsinnaavoq.

  Imm. 2. nalunaarusiami atulersinneqarsinnaasumi imaqartinneqassaaq:

  1. aatsitassap atortussalluunniit sumut atugassaaneranik sunniutaanillu nalilersuinermut pingaaruteqarneranut paasissutissanut tunngasut, takuneqarsinnaasumi, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sunniutaasa ulorianarsinnaanerinik.
  2. Immikkoortiterinermut, poortorneqarnerinut meqilerneqarnerinullu siunnersuut.
  3. isumannaallisaanerup peqqissutsillu ajornerulerneranut pitsaaliuinerup suliniutigineqarneranut, patajaatsumik suliniarnerup qulakkeerinninniarnermut  paasissutissat.

  Imm. 3. Malitsigisaanik aalajangiunneqarsinnaavoq, aatsitassanik atortussanillu nutaajusunik siusinnerpaamik, nalunaarutigineqarneraniit qaammatip ataatsip kingorna atuisoqarsinnaaneranik. Piffissaliussaasoq sivitsorneqarsinnaavoq, nalunaarusiaq amigartumik kukkusumilluunniit imaqarpat, taamaalilluni nalunaarusiami paasissutissat imarisaanik tigusaqarnermiit aatsitassaq atortussarluunniit, qaammatip ataatsip kingorna aatsaat atorneqarsinnaaneranik.

  § 39 b. Sulinermut ministerimiit teknikkikkut allatigullu nalunaarusianik saqqummiinernut, nioqqutissanik eqqussuinernut malittarisassanik aalajangiisoqarsinnaavoq, annertuumik pingaaruteqarpoq, akutissat atortussalluunniit peqqissutsimut isumannaallisaanermullu sunniutaasinnaanerinut paasissutissanik imaqarnissaat«.

 55. § 42, 2. imm.-mi, allanngortinneqassaaq »nakkutilliinermut allattuivimmut, allatigulluunniit assigisaanik uppernarsaatilerneqassaaq« imaalillugu: »allaganngorlugu uppernarsarneqassaaq«.

 56. § 49 a, imm. 2-mi, allanngortinneqassaaq »atuarfimmi nakorsaq« imaalillugu: »peqqinnissaqarfik«.

 57. § 50, imm. 1, nr. 2 aamma 3, aamma § 51, imm. 1-mi, allanngortinneqassaaq »landsstyret« imaalillugu: »Naalakkersuisut«.

 58. § 51, imm. 1, nr. 5-mi, allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut peqatigiiffiat (GA)« imaalillugu: »Kalaallit Nunaani Inuussutissarsiorneq«.

 59. § 51, imm. 1, nr. 6-mi, allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaanni Kommuuneqarfiit Kattuffiat (KANUKOKA)« imaalillugu: »kalaallit nunaanni kommuuneqarfiit ataatsimoorneri«.

 60. § 51, imm. 1, nr. 7-mi, allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaata naalakkersuisoqarfia« imaalillugu: »Naalakkersuisut«.

 61. § 55-mi, imm. 2-4-tut ikkunneqassaaq:

  »Imm. 2. Takuneqarsinnaasumi, Sullivinni nakkutilliisuniit paasissutissanik ataatsimut katersukkanik, pisortaqarfinniit allaniit isumagineqarsinnaavoq, nakkutilliisoqarfimmiit sulianik naammassinniisoqarnissaanut, takuneqarsinnaasumi, suliffeqarfiup suussusaanut atugassamik, Sullivimmi nakkutilliisuniit nakkutiginninnermut tunngatillugu, misissueqqissaarnermut, aammalu kisitsisit atorlugit nalunaarsuinermut pitsanngorsaanermut atugassanik.

  Imm. 3. Sullivinnik nakkutilliisoqarfik, paasissutissanik nammineq pigisanik, imm. 1-mi  aamma 2 -mi pineqartumi, takuneqarsinnaasumi, nakkutilliinermut- nakkutilliinermullu sulianik oqartussaasuniit, suliamik naammassinniinermut pisariaqartitanik ingerlatitseqqiisoqarsinnaavoq.

  Imm. 4., Sullivinni nakkutilliisoqarfiup katersineranut, paasissutissanillu suliaqarnermut, ingerlatitseqqiinermullu malittarisassiisoqarsinnaavoq, imm. 2 aamma 3 malillugu, takuneqarsinnaasumi, qaqugu, sunalu siunertaralugu, paasissutissanik katersukkat suliarineqarnerini, qaqugukkut paasissutissanik nunguterineqassanersoq, suliarineqarnerisalu qimerloorneqarneri, aaqqissuussaanermullu teknikkikkut suliniutaasunut, Sulinermi ministerimiit malittarisassiisoqarsinnaavoq.«

 62. § 59, imm. 4, 2. imm., allanngortinneqassaaq » tamatuminnga nalunaarusiorneqassaaq, tak. § 17 b aamma § 18« imaalilugu: », tak. §§ 17 c aamma 18, tamatuminnga nalunaarusiorneqassaaq«.

 63. § 59 -mi, imm. 5 og 6-tut ikkunneqassaaq:

  »Imm. 5. Sullivimmi nakkutilliinermut atassumik nakkutilliisuni sulisuniit sulisut allanik peqateqartinnagit oqaloqatigineqarsinnaapput.

  Imm. 6. Sullivimmi nakkutilliisuniit, nakkutilliinermut atatillugu, sulisunik eqimattakkaanik oqaloqateqartoqarsinnaavoq, taamaaliorneq sulinermut tunngassuteqartumik, sullissivimmut isumannaallisaanermut  peqquteqarpat. Sulisut eqimattakkaarlugit oqaloqatigineqarnerat, sullissisumiit, taassumalu sinniisaaniit, tak. §§ 17 c aamma 18, sullissisumiit toqqarneqartoq pisinnaatitaavoq peqataanissanik, Sullivimmut nakkutilliisoqarfimmi sulisumiit, eqimattanik oqaloqateqarnermut siunertaasup asuliinnartinneqannginnissaanik nalilerneqarpat.«

 64. § 60, imm. 1-mi, allanngortinneqassaaq »peqqusineq« imaalillugu: »inerniliussineq«, kingornalu »inatsit naapertorlugu,« ikkunneqassaaq: »takuneqarsinnaasumilu peqqusisinnaavoq, pissutsit aallaavigalugit«.

 65. § 60 -p kingorna, ikkunneqassaaq:

  Ȥ 60 a. sullivimmi isumannaallisaaneri ajornartorsiutinut aalajangersimasunut ataatsimut arlalinnulluunniit iluarsiinissamut, Sullivimmi isumannaallisaanermiit, sullissisoq allaganngortitamik isumaqatigiissusioqatigisinnaavaa, ajornartorsiutaasumut piffissap aalajangersimasup iluani naammasineqartussamik.

  Imm. 2. Isumaqatigiissusiaq pisinnaavoq,

  1. Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit uppernarsineqarpat, inatsisit malittarisassat, inerniliussalluunniit  naapertorlugit naapertuutinngitsunut, piffissaliissutaasup iluani iluarsiivigineqartussamik, suliffeqarfimmi sulisitsisumiit sulinermut tunngasumik ajornartorsiummik arlalinnilluunniit iluarsiinissaq kissaatigineqarpat, imaluunniit
  2. Sullivimmi nakkutilliisuniit, inatsisit, malittarisassat, inerniliussalluunniit naapertorlugit, naapertuutinngitsoqarneranik pasitsaassisoqarpat, sulistsisumiillu tamatuma iluarsiivigineqarnissaa kissaatigineqarpat.

  Imm. 3. imm. 1 amma 2 malillugu, isumaqatigiissusiortoqarpat, sullivimmi isumannaallisaanermiit, suliffeqarfimmiillu, sullivimmi isumannaallisaanermut, pilersitsisussaaneq pisussaaffigineqartoq malillugu isumaqatigiissusiorsimaneq pillugu sulisut paasitinneqassapput, sullivimmilu isumannaallisaasut, sulisulluunniit iluarsiivigineqartussanut iluarsiinissamik peqataatinneqarnissapput.

  Imm. 4. Isumaqatigiissusioqatigiinneq Sullivimmik nakkutilliisuniit, nakkutilliinikkut malinnaavigineqassaaq.

  Imm. 5. Isumaqatigiissusiaq sullissisumiit, Sullivimmi nakkutilliisuniiluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, isumaqatigiissusiaasimasoq, pisut aallaavigalugit allanngortinneqarnissaanut peqqutissaqartinneqarpat.«

 66. § 61 imatut allanneqassaaq:

  »§ 61. Sullivimmi nakkutilliisuniit noqqaassutigineqarneratigut, Sullivimmi nakkutilliisuniit inerniliussaasoq sullissisumiit allaganngorlugu utertiivigineqassaaq.

  Imm. 2. Inerniliussiissutinik utertiiviginninnermi, sullissisumiit qulakkeerinninneqassaaaq, sullivimmi isumannaallisaanermiit, suliffeqarfinniluunniit sulisut sinniisaaniit, sullivimmi isumannaallisaanermut pilersitsisussaatitaaffeqanngitsumiit, utertiiviginninnermut piffissaliussaasup naannginnerani, utertiiviginissutaasup imarisaanik ilisimatinneqarnissaanik. Tamatuminnga sullissisoq pisinnaatitaaffiliisuussaaq.«

 67. § 62, imm. 1-mi, allanngortinneqassaaq »kapitali 10-12« imaalillugu: »kapitali 10-13«, aamma »§ 29« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »§§ 50-54«.

 68. § 62, imm. 2-mi, allanngortonneqassaaq »taassumannga sinniisaasoq« imaalillugu: »allat«, aamma » malitsigisaanik nakkutilliisoqassaaq, « imaalillugu allanngortinneqassaaq: »Sullivimmik nakkutilliinermiit tiguneqarsimavoq«.

 69. § 63-mi allanngortinneqassaaq »landsstyri« imaalillugu: »Naalakkersuisut«, aamma »ministeriusoq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »naalakkersuisuusoq«.

 70. § 64, imm. 1 aamma 2, imm. 3, 1. imm. aamma imm. 4, allanngortinneqassaaq »sulinermi minister-i« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut maalaarnermut ataatsimiisitaliaq«, aamma imm. 3, 1. imm.-mut allanngortinneqassaaq »sulinermut ministerip« imaalillugu: »Sullivimmi isumannaallisaanermut maalaarnermut ataatsimiisitaliap«.

 71. § 64, imm. 2-mi, 3. imm.-tut ikkunneqassaaq.:

  »Sullivimmi nakkutilliisoqarfiup maalaarnermut ataatsimiisitaliaanut maalaarut nassiutinnginnerani, Sullivimmik nakkutilliisoqarfimmiit, Sullivimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqaammik piniartoqassaaq.«

 72. § 64, imm. 5, atorunnaarsinneqassaaq.

 73. § 65,imm. 1-mi, allanngortinneqassaaq »§§14-17« imaalillugu: »§§14-17 c«

 74. § 65, imm. 2-mi, allanngortinneqassaaq »taamaammat« imaalillugu: »taamaattoqarpat«.

 75. § 65, imm. 4-mi, allanngortinneqassaaq »taaneqarpoq« imaalillugu: »taaneqarneratuut«.

 76. § 65, imm. 5, imatut allanneqassaaq:

  »Imm. 5. Annertuumik sukaterinertut isigineqassaaq,

  1. inuusuttuni 18-nit inorlugit ukiulinni, toqumik kinguneqartumik ajutoortoqarsimaneranik, tak. imm. 2,
  2. inuusuttuni 18-t inorlugit ukiulinni, inuunermik peqqinnissamilluunniit ulorianartorsiornermik kinguneqartumik aqqunartoqarsimaneranik, tak. imm. 4, nr. 2,
  3. inunnik arlalinnik aqqunartoqarsimanerani, inuunermik, peqqissutsikkulluunniit ulorianartorsiornikkut, imaluunniit
  4. pineqartumiit, piginneqatigiinnermi ukiut 4-t iluini, aataasiarnikkut arlaleriarnikkulluunniit, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarnermi, sakkortuumik unioqqutitsisimasutut pineqaatissinneqarnermik eqqartuussaasumik.«
 77. § 66, imm. 1, 1. imm.-mi, allanngortinneqassaaq »sulisitsisoq« imaalillugu: »sulisitsisuusoq«.

 78. § 66, imm. 1, 3. imm.-mi, allanngortinneqassaaq » § 91, imm. 4« imaalillugu: »§ 128, imm. 4«.

 79. § 67, imm. 1, 4. imm., allanngortinneqassaaq »§ 91, imm. 4« imaalillugu: »§ 128, imm. 4«.

 80. § 67 a-mi, allanngortinneqassaaq »§ 17 b« imaalillugu: »§ 17 c«.

 81. § 70-mi, allanngoratinneqassaaq »Kalaallit Nunaata Eqqartuussisoqarfia« imaalillugu: »Kalaalit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfia«. 

§ 2

Imm. 1. Inatsit juunip aallaqqaataani 2023-mi atuutsinneqalissaaq.

Imm. 2. Kalaallit Nunaani  sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit naapertorlugu, malittarisassanik atuutsitsineq, tak. inatsit nr. 1048, oktobarip 26-anni 2005-meersoq atuutsinneqaannassaaq, malittarisassanik tamatumunnga inatsisitigut periarfissaliissutigineratigut, atuutsinneqalersussanik taarserneqarnissaata tungaanut.