Spring over venstremenu

Illuliornermik sanaartornermillu suliffiugallartuni imaluunniit paarlakaattuni suliffinni, sullivinni avatangiisit pillugit suleqatigiinneq

At-ilitsersuutini ukunani allaaserineqarput immikkut ittumik malittarisassat, suliffiugallartuni imaluunniit paarlakaattuni suliffinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu suliaqarnermi suleqatigiinneq qanoq aaqqissuunneqarsimassanersoq.t

Indhold

1. Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnissaq piumasaqaataavoq

2. Suliffiugallartut imaluunniit paarlakaattumik suliffiit suuppat?

3. Suliffiugallartunut imaluunniit paarlakaattuni suliffinni malittarisassat immikkut atuuttut suliffeqarfissinnut atuuppat?

4. Suliffeqarfiup angerlarsimaffiani AMO-mut malittarisassat suut atuuppat?

5. Avataani suliffigisami AMO pillugu malittarisassat suut atuuppat?

6. Sullivmmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiinneq

7. Suliaqarfimmi ataatsimi sulisitsisut arlariit akornanni suleqatigiinneq

8. Isumannaallisaanermi ataatsimiinnerit aamma - siunnersuisoqatigiit

At-ilitsersuutini ukunani allaaserineqarput immikkut ittumik malittarisassat, suliffiugallartuni imaluunniit paarlakaattuni suliffinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu suliaqarnermi suleqatigiinneq qanoq aaqqissuunneqarsimassanersoq. Suliaqarfimmut matumunngarpiaq immikkut ittumik malittarisassaqarpoq, pissutigalugu suliffiugallartuni imaluunniit paarlakaattuni suliffinni sullivinni avatangiisit akulikitsumik immikkullu ittunik unammilligassaqarfiusarmata.

Malittarisassat ilitsersuummi matumani allaaserineqartut avataatigut, sullivinni avatangiisit pillugit suleqatigiinnermi malittarisassat nalinginnaasut tamarmik atuupput. Malittarisassat tamakku ilaatigut sullivinni avatangiisit pillugit aaqqissuussaanerup (AMO-p) suliassaanut, AMO-mi ilaasortassanik qinersisarnermut toqqaasarnermullu, sulisitsisullu pisussaaffiinut tunngasunik imaqarput.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni annerpaamik 9-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit3-1 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-annerpaamik 9-sulisut-f-3-1)

1.    Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnissaq piumasaqaataavoq

Suliffeqarfiit sulisullit tamarmik isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnissaq pillugu maleruaqqusani pineqarput. Qaqugukkut sulisitsisumik sullissinerunersoq immikkoortoq 3-mi erseqqinnerusumik allaaserineqarpoq, tassani aamma allaaserineqarpoq sulisoq kina ilanngunneqassanersoq, AMO-mik pilersitsisoqarnissaa pillugu pisussaaffeqarnermut atatillugu sulisut amerlassusiisa naatsorsorneqarnissaanni.

Sulisitsisup akisussaaffigaa, suliap suliarineqartup isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu tamakkiisumik illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaa, aammali pisortat sulisullu sullivimmi avatangiisit pillugit suleqataasussaapput. Taamaattumik sulisitsisoq pisussaaffeqarput pisortat sulisullu peqataatissallugit, taamaaqataanillu aamma pisortat sulisullu pisussaaffigaat suleqatigiinnermi peqataassallutik.

  Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni annerpaamik 9-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit3-1 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-annerpaamik 9-sulisut-f-3-1)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit(/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit35 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

Pisussaaffiit taakku sullivimmi isumannaallisaanerup iluani suleqatigiinnermi ileqqussaasutut piffissami sivisuumi atuuttut ingerlateqqinneqarput. Tamanna isumaqarpoq, sulisitsisut, pisortat, sulisut aamma allat akisussaasut suleqataanissamik pisussaaffimmik saniatigut, suliat naliginnaasut eqquutsissallugit pisussaaffeqartut, sulinermi isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngasut tamakkiisumik illersorneqarsinnaasuunissaannik qulakkeerinninnissamut.

2.    Suliffiugallartut imaluunniit paarlakaattumik suliffiit suuppat?

Suliffiugallartuni aamma paarlakaattumik suliffinni sulisoq ataaseq imaluunniit inuit amerlanerit suliffeqarfimmi sulisut suliffeqarfiup angerlarsimaffiata avataani suliaqarfimmiipput. Sulineq assersuutigalugu pisinnaavoq suliffeqarfiup allap inaani, inunni sullitani, aqqusinerni aamma silami nunaminertani allani, suliffiugallartutut iluseqartuni.

Illuliornermik aamma sanaartornermik suliat suliffiugallartuni aamma paarlakaattuni suliffinni nalinginnaasumik suliarineqakkajupput.

 

Suliffiit taamaattut tulliuttuni avataani suliffittut taagorneqassapput, suliffeqarfiullu aalajangersimasumik suliffeqarfia taagorneqassalluni suliffigisap angerlarsimaffianik.

3.    Suliffiugallartunut imaluunniit paarlakaattuni suliffinni malittarisassat immikkut atuuttut suliffeqarfissinnut atuuppat?

Sulisitsisoq avataani suliffimmi minnerpaamik tallimanik sulisoqarpat, taakkulu suliaat ikinnerpaamik ulluni 14-ini ingerlanneqarpat, taava sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq avataani suliffimmi AMO tunngavigalugu ingerlanneqassaaq.

Sulisoqarnersoq aamma sulisut qassiunersut paasiniaraanni, taava nalilerniagassaavoq, sulisitsisumut sulianik suliaqartoqarnersoq.

Sulisitsisumut sulianik suliaqartoqarnera nalilerniartillugu, ilaatigut makku pingaartinneqassapput,

  • inuit sulinerminni ilitsersorneqarlutillu nakkutigineqarnersut
  • inuit inuttut sulisinnaassuserminnik atuinissaminnik pisussaatitaanersut
  • suliap suliarinissaanut inimik sullivimmik, maskinanik, sakkunik, atortussanik imaluunniit ikiuutissanik pisariaqartunik allanik, sulisitsisoq atugassiinersut
  • suliap inernera ajussagaluarpat sulisitsisup

Nalornisoorfinni immikkorluinnaq pingaartuutinneqarsinnaavoq inuk suliarisimasaminut akilerneqarnersoq, tamannali qaqutiguinnaq isumaqatinneqarsinnaavoq.

Malittarisassalli atuutissanngillat sulineq ingerlanneqarpat

  • sulisitsisup nammineq pigisaanut tunngasunik
  • sulisitsisup ilaqutaanitinoqutigiinni ilaasumit
  • sakkutooqarnermi sulisunit, suliaq sakkutooqarnermut

3.1.    Avataani suliaqarfimmi sulisut minnerpaamik tallimaappat?

Sulisut qassiuneri naatsorsorneqartussaatillugit avataani suliaqarfimmi sulisut tamarmik, pisortaanngitsut sulisunillu aqutsisuunngitsut, ilanngunneqassapput.

Sulisunik aqutsisoq sullivinni avatangiisit pillugit inatsit najoqqutaralugu tassaavoq, sulisorisaq taamaallaat imaluunniit sulinermini annertunerpaamik sulisitsisoq sinnerlugu sulisunik aqutsinermik imaluunniit sulinermik nakkutilliinermik imaluunniit tamatuma ilaanik sulialik.

Sulisussatut attartukkat, piffissap ilaannaani sulisorisat aamma aalajangersimasuunngitsumik sulisorisat naatsorsuinermi ilanngunneqassapput.

Suliffeqarfimmi paarlattaasutut sulisuusut suliffeqarfimmi paarlattaasutut suliffigisartakkaminni sulisorisanut aamma ilanngunneqassapput.

3.2.    AMO avataani imaluunniit suliffeqarfiup angerlarsimaffiani

Avataani sulisut tallimaappata AMO-mik pilersitsinissaq pisussaaffiusinnaavoq suliffiugallartumi imaluunniit paarlakaattuni suliffinni, suliffigisap angerlarsimaffiani AMO-qanngikkaluarpalluunniit.

Aammali pisussaaffiusinnaavoq AMO pilersissallugu avataani suliffimmi aamma suliffeqarfiup angerlarsimaffiani. Taamaattoqartillugu AMO ataatsimoortuussaaq, ilaa suliffigisap angerlarsimaffiani atuutissalluni ilaalu avataani suliffigisami. Tulluartuussappat sulisitsisup isumagissavaa avataani AMO-p aamma AMO-p suliffeqarfiup angerlarsimaffiata akornanni suleqatigiinneq ataqatigiissaagaatissallugu, AMO-milu ilaasortat periarfissillugit suleqatigiinnermik ataqatigiissaarnissaanut.

Apeqqutaatinnagu AMO avataani imaluunniit angerlarsimaffimmi aaqqissuussaasimanersoq, AMO-p isumagissavai suliassat pingaarnerusut aamma ulluinnarni suliassat, suliffeqarfimmi tamarmi sulisut pillugit.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit

F.3.2 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

  Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit

F.3.3 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

4.    Suliffeqarfiup angerlarsimaffiani AMO-mut malittarisassat suut atuuppat?

Suliffeqarfiup angerlarsimaffiani AMO pilersinneqassaaq AMO pillugu malittarisassat nalinginnaasut najoqqutaralugit. Tamanna isumaqarpoq, suliffeqarfik qulinik amerlanerusunilluunniit sulisoqarpat, AMO pilersinneqassaaq. AMO tassaavoq suliffeqarfiup iluani sullivinni avatangiisit pillugit suleqatigiinnermik aaqqissuussaaneq, qitiusumik inuttaralugit sulisitsisoq imaluunniit taassuma sinniisaa, sullivimmi avatangiisinut sinniisut qinikkat aamma suliamik aqutsisut toqqakkat.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit

F.3.2 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit

F.3.3 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

Illuliornermi aamma sanaartornermi avataani suliaqarfinni sulisut suliffeqarfiup angerlarsimaffiani AMO-mik pilersitsinermi naatsorsuutigineqassanngillat, atorfinitsinneqarsimagunik taamaallaat avataani illuliornermik sanaartornermillu aalajangersimasumi suliaqartussatut. Suliami pineqartumi tassani taamaallaat suliaqartussatut atorfinitsinneqarsimaneq isumaqarpoq, atorfinitsitaagallarsimaneq, suliap naammassinerani atorunnaartussaq. Sulisoq pineqartoq suliffeqarfiup suliaqarfianut nutaamut malinnaatinneqarpat, piffissaq taanna aallarnerfigalugu suliffeqarfiup angerlarsimaffiani sulisutut kisitsinermi ilaatinneqassaaq.

5.    Avataani suliffigisami AMO pillugu malittarisassat suut atuuppat?

Avataani suliffeqarfinni ataasiakkaani AMO-p aaqqissuussaanerata qanoq iluseqartinnissaanut siullermik apeqqutaavoq suliaqarfimmi sulisut amerlassusiat. Aappaatut, avataani suliffeqarfimmi ilusiliisimaneq suliffeqarfiup angerlarsimaffiani ilusiliisimanermut atassuteqassaaq.

Kisitsinermi malittarisassat immikkoortoq 4-mi takukkit.

5.1.    Avataani suliffigisami minnerpaamik sulisut tallimat ataallugit aamma suliffigisap angerlarsimaffiani minnerpaamik sulisut qulit ataallugit.

Avataani suliffigisami sulisut talllimanit ikinneruppata aamma suliffeqarfik tamakkerlugu sulisut qulinit ikinneruppata, sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq ataqatigiissaarneqassaaq, kisianni AMO-mik pilersitsinissaq piumasaqaataanngilaq. Ulluinnarni suleqatigiinneq ingerlasarpoq ingerlaavartumik toqqaannartumik attaveqarnikkut oqaloqatigiinnikkullu sulisitsisup, sulisut aamma sulisunik aqutsisut akornanni. Ukiumut ataasiarluni sullivimmi avatangiisit pillugit suliffeqarfimmi oqaloqatigiittoqartassaaq.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni annerpaamik 9-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit3-1 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-annerpaamik 9-sulisut-f-3-1)

 

Sulisitsisup ataavartumik periarfissaqartissavaa sullivimmi avatangiisinik suliaqarneq pillugu sulisut siunnersuuteqarsinnaanissaat aammalu isumannaallisaanermut peqqinnissamullu paasissutissat pisariaqartut tamaasa pissarsiarisinnaassagaat. Sulisitsisup ilanngullugu isumagissavaa, teknologi nutaaq pilersaarutigineqalerpat eqqunneqarpallu, sulisut tusarniaavigineqarnissaat.

5.2.    Avataani suliffigisami minnerpaamik sulisut tallimat ataallugit aamma suliffigisap angerlarsimaffiani minnerpaamik sulisut qulit ataallugit.

Suliffigisap angerlarsimaffiani AMO-qarpat, aamma avataani suliffigisami minnerpaamik sulisut tallimanit ikinneruppata, taakku AMO-mi pioreersumi ilaassapput. Taamaattumik AMO-mi naammattumik periarfissaqassaaq aamma nukissaqassaaq avataani suliffigisami suliassat  isumaginissaanut.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit(/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit35 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

 

Avataani sulisut immikkoortortamut aalajangersimasumut imaluunniit suliffeqarfiup angerlarsimaffiani suliaqarfimmut aalajangersimasumut atassuteqakkajuppoq. Tamanna atuuppoq assersuutigalugu suliap ilaanik suliaqarfimmi innaallagisserisunut aamma ikkussuinermut immikkoortortaqarfimmi ikkussuinermik suliaqartunut.

Immikkoortortaq pineqartoq sullivimmi avatangiisinut eqimattamit isumagineqartussaasimappat imaluunniit

sullivimmi avatangiisinut eqimattaqarpat, immikkoortortamut pineqartumut attaviusumik imaluunniit suliffeqarfiup angerlarsimaffiani immikkoortortami pineqartumut attaviusumik, pissusissamisuussaaq avataani suliffigisami sulisut eqimattamut tassunga ilaappata. Avataani suliffigisami sulisut suliffeqarfiup angerlarsimaffiani sullivinni avatangiisinut eqimattami taaseqataasinnaallutillu qinigaasinnaapput. Sulisitsisup qularnaassavaa qinersinermi taaseqataasinnaallutillu qinigassanngortissinnaanissaat.

5.3.    Avataani suliffigisami minnerpaamik sulisut tallimat ataallugit aamma suliffeqarfik tamakkerlugu sulisut 10-34-t.

Avataani suliffigissami minnerpaamik sulisut tallimaappata aamma suliffeqarfik tamakkerlugu sulisut qulit 34-illu akornanniippata, AMO-p ilaa avataani suliffigisami atuuttoq, suliaqarfimmi aqitsisussamik ataatsimik amerlanerusunilluunniit aamma sullivimmi avatangiisinut sinniisumik ataatsimik amerlanerusunilluunniit inuttaqarpoq. AMO-mut sulinermi siulersuisut toqqarneqassapput avataani suliffimmi sulisunut aqutsisut akornanni, aamma sullivimmi avatangiisinut sinniisussat AMO-mut qinerneqassapput avataani suliffimmi sulisut akornanni. Sulisitsisoq sulisitsisumulluunniit sinniisoq siulittaasuussaaq. Ilaasortat amerlassusiat aalajangerneqassaaq sulisitsisumit, sulisut sulisunillu aqutsisut suleqatigalugit.

Avataani suliffimmi AMO taamaalilluni toqqammaviatigut minnerpaamik pingasunik ilaasortaqassaaq, aaqqissuussaanermik ataatsimik pilersitsiviusumik.  Suliat naammaginartumik suliarineqarnissaannut pisariaqarpat, aaqqissuussaaneq sulisunik aqutsisunik amerlanerusunik aamma/imaluunniit sullivimmi avatangiisinut sinniisunik amerlanerusunik ilaasortaqassaaq.

  Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit

F.3.2 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

 

Nalinginnaasumik AMO marlunnik inuttaqakkajuppoq. Nalinginnaasumik imaassinnaavoq sulisitsisup sulisunik aqutsisoq AMO-miittoq sinniisumisut toqqaraa, avataani sullivimmi pisortaq nammineerluni suliaqannginnini pissutigalugu. Allatut aamma pisoqarsinnaavoq, assersuutigalugu suliffeqarfimmi sulisunik aqutsisoqanngitsoq, taamaattumillu sulisitsisup atuuffik taanna isumagisassarigaa.

AMO-mi sullivimmi avatangiisinut sinniisut minnerpaamik amerlassuseqassapput sulisunik aqutsisut amerlaqataannik.  Siunertaavoq AMO-mi sulinermi sulisunik aqutsisut aamma sullivimmi avatangiisinut sinniisut naligiillutik suleqataanissaat. AMO naammaginartumik atuutissappat sulisunik aqutsisut suliffeqarfik pillugu tamakkiisumik paasisimasaqarnerat aammalu sullivimmi avatangiisinut sinniisut misilittagaat pisariaqartinneqarput. Sulisunik aqutsisoq aamma sullivimmi avatangiisinut sinniisoq piffisani aalajangersimasuni suliat isumaginissaannut paarlaassinnaapput, aappaa peqanngittussaatillugu. Aalajangiiffiusimasut, ilaasortat ilaasa najuutinnginneranni, piaartumik pineqartunut ilisimatitsissutigineqassapput.

5.4.    Avataani suliffigisami minnerpaamik sulisut tallimat ataallugit aamma suliffeqarfik tamakkerlugu sulisut 35-t.

Suliffeqarfik tamakkerlugu ikinnerpaamik sulisut 35-iusimappata, suliffeqarfimmi AMO marlunnik qaffasissusilimmik aaqqissuussaaneqartariaqarpoq, tassa sullivimmi avatangiisinut eqimattaq aamma sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliaq. Avataani suliffinni minnerpaamik sullivinni avatangiisinut eqimattamik ataatsimik pilersitsisoqassaaq, minnerpaamik tallimanik sulisoqartumi minnerpaamik ulluni 14-ini suliaqarfiusumi. Suliffeqarfiup angerlarsimaffiani avataanilu sullivinni sullivinni avatangiisinut eqimattat inaarutaasumik amerlassusissaat sulisitsisup sulisut sulisunillu aqutsisut suleqatigalugit aalajangissavaa, suliassamik naammassinnissinnaassuseq tunngavigalugu.Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit

F.3.3 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

Illuliornermik aamma sanaartornermik suliffiugallartuni aamma sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliaagallartumik suliffiugallartumi pineqartumi pilersitsisoqassaaq, suliaqarfimmi tassani sulisitsisoq ataaseq minnerpaamik 35-nik sulisoqarpat piffissami minnerpaamik sapaatip akunnerini sisamani. Tamanna immikkoortoq 5.5.-imi ersarinnerusumik allaaserineqarpoq.

Illuliornermik sanaartornermilu suliaqarnermi pisariaqarsinnaavoq sulisunik aqutsisup sullivimmi avatangiisinut eqimattani arlariinni ilaasortaanissaa. Tamatumani pissutaavoq, illuliornermi sanaartornermilu suliaqarfinni sjakbajser-itut akkordholder-itullu inissisimasut sulisunik aqutsisuunissaminnut piumasaqaatinik nalinginnaasumik naammassinnissimasanngimmata.

5.5.    Avataani suliaqarfimmi sulisut minnerpaamik 35-iuppat?

Illuliornermik aamma sanaartornermik suliffiugallartuni aamma sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliaagallartumik suliffiugallartumi pineqartumi pilersitsisoqassaaq, suliaqarfimmi tassani sulisitsisoq ataaseq minnerpaamik 35-nik sulisoqarpat piffissami minnerpaamik sapaatip akunnerini sisamani. Avataani sullivimmi sulisitsisup sulisui tamarmik kisitsinermi ilanngunneqassapput, sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliamik pilersitsisoqartussaatillugu. Tamanna atuuppq apeqqutaatinnagu sulisut suliassamut aalajangersimasumut suliaqartussatut atorfinitsinneqarsimanersut imaluunniit suliffeqarfimmut aalalajangersimasumik attaveqarnersut. Suliffeqarfimmi aqutsisut aamma sulisunik aqutsisut kisitsinermi ilanngunneqassanngillat.

Sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliami ilaasortaapput sullivimmi avatangiisinut eqimattat sinniisui aamma siulittaasoq.

Sullivinni sullivimmi avatangiisinut eqimattamik ataatsimik marlunnilluunniit pilersitsiviusimasuni sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliami ilaapput eqimattap/eqimattat ilaasortai aamma siulittaasoq.

Sullivinni, sullivinni avatangiisinut eqimattanik marlunnik amerlanerusunik pilersitsiviusimasuni, sullivinni avatangiisinut sinniisut toqqassavaat eqimattanit sinniisut marluk, sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliamut. Sullivimmut avatangiisinut eqimattanit sulisunut aqutsisut taamatuttaaq akunnerminnit sinniisut marluk toqqassavaat.

Sulisitsisoq sulisitsisumulluunniit sinniisoq avataani sullivimmi AMO-mut siulittaasuussaaq.  Sulisunik aqutsisoq, sullivimmi avatangiisinut eqimattami ilaasortaareersoq siulittaasutut sulisitsisumit

toqqarneqarsinnaavoq. Taama pisoqartillugu ataatsimiititaliaq marlunnik sisamanilluunniit ilaasortaqassaaq.

Avataani sullivimmi sullivimmi avatangiisinut eqimattani ilaasortat sullivimmi avatangiisinut ataatsimiititaliamut kisimik qinersisinnaatitaallutillu qinersisinnaatitaapput.

6.    Sullivmmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiinneq

Suliffeqarfiit tamarmik ukiumoortumik sullivimmi avatangiisit pillugit oqaloqatigiittassapput, ukiumi aggersumi sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinnissaq pilersaarusiorlugu. Oqaloqatigiinnermi suliffeqarfimmi sullivinni avatangiisit inissisimanerat aamma suliffeqarfik sutigut unammilligassaqarnersoq sammineqassapput. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nittartagaani najoqqutassaq peqataasut oqaloqatigiinnermi najoqqutarisinnaasaannik.

  Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni annerpaamik 9-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit3-1 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-annerpaamik 9-sulisut-f-3-1)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit(/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit35 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

Najoqqutassaq takuneqarsinnaavoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nittartagaani, uuma iluani takuneqarsinnaavoq, sullivinnik avatangiisit pillugit oqaloqatigiinneq  Najoqqutassaq sullivinni avatangiisit pillugit oqaloqatigiinnermut(/sullivimmi avatangiisit pillugit sulineq/sullivinni avatangiisit pillugit sulineq/sullivinni avatangiisit pillugit oqaloqatigiinneq/najoqqutassat/)

Suliffeqarfinni suliffeqarfiup angerlarsimaffiata avataani sulianik ingerlatsiviusuni eqqumaffigineqassaaq, avataani suliffigisami sullivimmi avatangiisini pissutsit aamma oqaluuserineqartassammata.

7.    Suliaqarfimmi ataatsimi sulisitsisut arlariit akornanni suleqatigiinneq

Suliaqarfimmi ataatsimi sulisitsisut arlariit akornanni suleqatigiinnermi malittarisassat sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinnermut tapertaapput, suliaqarfimmi pineqartumi pisussat pillugit. Malittarisassat qulakkeerinneqataassapput suliaqarfimmi inuit tamarmik sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinnermi peqataanisaannut, apeqqutaatinnagu sulisitsisuuneq, sulisunut aqutsisuuneq sulisuunerluunniit, aamma apeqqutaatinnagu suliffeqarfimmi sorlermi sulisuuneq. Malittarisassat taamaallaat AMO´nut tunnganngillat, kisianni suliaqarfimmi sulisunut tamanut.

Suliaqarfimmi ataatsimi sulisitsisut arlariit akornanni suleqatigiinnermi malittarisassat, aamma atuupput namminersortunut sulisoqanngitsunut.

Sulisitsisut arlariit suliaqarfimmi suliassanik suliaqartut, aamma suliaqarfimmi sulisut  tamarmik

 

suleqatigiissapput, sulinermi pissutsit isumannaatsuullutillu peqqinnartuunissaat qulakkeerniarlugu. Pisariaqarsinnaavoq najoqqutassiornissaq paatsooqatigiittoqarsinnaanera pinngitsoortinniarlugu.

Suleqatigiinneq qaffasissutsini tamani ingerlalluassappat, taava kikkut tamarmik, suliaqarfimmi tassani sulisut, najoqqutassat, taamaattoqarsimappat, ilisimassavaat.

Sulisitsisut tamarmik isumagissavaat AMO-mi suleqatigiinnermi akuunissartik.

 

Sulisitsisut imminnut ilisimatissapput, sulisut ataasiakkaat suliaqarfimmmi suliassaminnik suliaqarneranni aarlerinarsinnaasut pillugit. Siunertaavoq qulakkiissallugu, sulisitsisup, suliassamik pineqartumik suliaqanngitsup, nammineq sulisorisaminut tunngatillugu, qanoq iliuusissanik aalajangiisinnaanissaa, ajornartorsiutaaratarsinnaasunik paasisaqareernermini. Sulisitsisut ataasiakkaat pisussaapput paasissutissat sulisuminnut ingerlateqqissallugit.

Sulisut sulisitsisullu tamarmik suliaqarfimmi suliaqartut, sulisitsisut arlallit suliaqarfimmi suliaqarfigisaanni, suliaminnut atatillugu malittarisassat atuuttut malissavaat, aamma malittarisassat suliffeqarfiit suleqatigiinnerat pillugu malittarisassat atuuttut, kiisalu sanaartortitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassat. Tamanna aamma atuuppoq namminersortunut sulisoqanngitsunut. Siunertaavoq qulakkiissallugu, suliaqarfimmi suliaqarnermi atuuffiit tamarmik isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu tamakkiisumik illersorneqarsinnaasumik suliarineqarnissaat.

Sulisut sulisitsisullu tamarmik suliffeqarfiup allap inaani suliaqartut, - suliamut suliarisaminnut atatillugu malittarisassat atuuttut malittussaanerisa saniatigut - aamma malissavaat, suliffeqarfiup suliaqarfigisamik isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu malittarisassat malitassaat sumiiffimmi

 

8.    Isumannaallisaanermi ataatsimiinnerit aamma - siunnersuisoqatigiit

Illuliornermik sanaartornermillu sullivinni sanaartortitsisup isumagissavaa, isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiittoqartarnissaa, sullivimmi tassani sulisitsisut marluuppata amerlaneruppataluunniit, katillugit inuit qulit sinnerlugit ataatsikkut sulisartunik sulisoqarlutik. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiinnerit siunertaraat sulisitsisut ataasiakkaat sullivimmi avatangiisit pillugit suliaqarneri ataqatigiissaassallugit. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiinnerit sullivinni ingerlanneqassapput.

  Sanaartortitsisup akisussaaffia - kina, sumi, qaqugu - AT-ilitsersuutit 25.2 (/malittarisassat/at- ilitsersuutit/sanaartortitsisoq-akisussaaffia-kina-sumi-qaqugu-25-2/)

 

Sulisitsisup imaluunniit taassuma sinniisua, kiisalu sullivimmi avatangiisinut sinniisut aamma AMO-mi sulisunut aqutsisut AMO-mi ilaasortat ataatsimiinnerni peqataasassapput. Sulisitsisut ataasiakkaat pisussaapput isumagissallugu, tamatuma pisinnaanissaa. Sullivimmi suliffeqarfik tallimat ataallugit sulisoqartoq pineqarpat, sulisitsisoq imaluunniit taassuma sinniisua, isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiinnerni, peqataassaaq. Namminersortoq sulisoqanngitsoq pineqarpat, suliffeqarfiup piginnittua peqataassaaq.

Illuliornermik sanaartornermillu suliaqarnermi isumannaallisaanermi siunnersuisoqatigiit pilersinneqassapput, ataatsimut katillugit

sulisut 100 sinnerlugit sulisorineqarpata piffissami sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini sisamani.  Sanaartortitsisup akisussaaffia - kina, sumi, qaqugu - AT-ilitsersuutit 25.2 (/malittarisassat/at- ilitsersuutit/sanaartortitsisoq-akisussaaffia-kina-sumi-qaqugu-25-2/)

Aamma atuaruk

Tunuliaqutaa


Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq - Nalunaarut 1181 - 2010 - kingusinnerusukkut allannguutit ilanngullugit (/malittarisassat/nalunaarutit/suleqatigiinneq-isumannaallisaaneq-peqqinnissaq-1181-sam/)

Sanaartortitsisup pisussaaffii - Nalunaarut 117 - 2013 (/malittarisassat/nalunaarutit/sanaartortitsisup-pisussaaffii-117/)

 

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ilitsersuutai

  Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni annerpaamik 9-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit3-1 (/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-annerpaamik 9-sulisut-f-3-1)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni - AT-ilitsersuutit(/malittarisassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-10-34-sulisut-f-3-2/)

Sullivimmi avatangiisit pillugit suleqatigiinneq suliffeqarfinni minnerpaamik 35-nik sulisulinni  - AT-ilitsersuutit35 (/maleruagassat/at-ilitsersuutit/suleqatigiinneq-suliffeqarfiit-minnerpaamik-35-nik sulisullit-f-3-3/)

Sanaartortitsisup akisussaaffia - kina, sumi, qaqugu - AT-ilitsersuutit 25.2 (/malittarisassat/at- ilitsersuutit/sanaartortitsisoq-akisussaaffia-kina-sumi-qaqugu-25-2/)