Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love

Arbejdsmiljøloven på dansk og engelsk

Den 1. juli 2023 træder ’Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland’ i kraft i Grønland. Nedenfor ses den nye lovændring. Der vil snarest muligt på hjemmesiden, blive publiceret en sammenskrivning af loven.

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1048 af 26. oktober 2005 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Arbejdsmiljøloven på engelsk: The Greenland Working Environment Act No. 1048 of 26 October 2005 subsequently amended - unofficial version