Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 1 - Liste over særligt farligt arbejde

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 om bygherrens pligter

  1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser.
  2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
  3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder.
  4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
  5. Arbejde, der indebærer fare for drukning.
  6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
  7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.
  8. Arbejde i trykkammer.
  9. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer.
  10. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.