Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 5 - Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bejendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde

  1. Inden for landbrug, jagt og fangst må unge foretage følgende arbejde:

    1. Lejlighedsvist malearbejde med vandbaseret maling, dog ikke epoxymaling.
    2. Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.
  2. På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, beskæftiges med følgende arbejde:

    1. Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1 % eller mere af organiske opløsningsmidler.
    2. Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15 % ethanol eller 5 % propanol.