Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 1 - Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 25

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse 133 om asbest

Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 25 skal indsendes i elektronisk form eller i papirform til Arbejdstilsynet og indeholde følgende oplysninger:

  1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
  2. Arbejdsstedets adresse.
  3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt.
  4. Beskrivelse af arbejdets omfang.
  5. Anvendte arbejdsmetoder.
  6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.
  7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, og hvorledes det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvorledes andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes.
  8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette.
  9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt).
  10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen eller medarbejderrepræsentanten.