Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tekniske forskrifter

Fyrede dampkedlers pasning (pasningsforskrift) - 60/1982

Jævnfør bekendtgørelse for Grønland om dampkedelanlæg på landjorden skal dampkedelanlægget være forsvarligt passet (§ 4).

Arbejdstilsynets vurdering af hvor vidt et kedelanlæg bliver forsvarligt passet bygger på en konkret vurdering. Arbejdstilsynets vurdering og praksis i denne forbindelse tager udgangspunkt i teknisk forskrift nr. 60/1982 som tidligere tillige var gældende i Danmark. Denne forskrift kan hentes her:

Fyrede dampkedelanlæg (udstyrsforskrift) - 67/1977