Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland

Bekendtgørelse nr. 934 af 26. juni 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005 om bygherrens pligter i Grønland foretages følgende ændringer:

  1. Indledningen affattes således:

    »I medfør af § 7, § 31, stk. 3 og 4, § 56, § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382 af 23. december 2012 fastsættes:«

  2. § 7, stk. 2, nr. 4, affattes således:

    »gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Stk. 2. Koordinatorer, der før den 15. juli 2013 har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, og som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Tilsvarende gælder for koordinatorer, der har gennemført den danske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, eller en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne efter § 44 i bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet, den 26. juni 2013

Jens Jensen