Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 3 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i familievirksomheder

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde.

Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

  1. Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn.

  2. Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.

  3. Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.

  4. Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).

  5. Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet.

  6. Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge i forbindelse med jagt og fangst anvende jagtudstyr som fx rifler og knive.