Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 2 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde.

Listen er en lempelse i forhold til bilag 1

  1. Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde, eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:

    1. Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.
    2. Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner.
    3. Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
    4. Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.
  2. Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge i forbindelse med jagt og fangst anvende jagtudstyr som fx rifler og knive.