Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 1 - Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser,
som unge under 18 år ikke må arbejde med

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 om unges arbejde

 1. Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler

  1. 1)Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, afrettere, tykkelseshøvle, drejebænke til metal, træ og lignende, pålægsmaskiner og boremaskiner med borepatron til mere end 13 mm bor.
  2. 1)  Maskiner med farlige stempellignende bevægelser, som fx mekaniske, hydrauliske og pneumatiske presser, stansemaskiner, betonvaremaskiner, plastsprøjtemaskiner, støbemaskiner, tøjpresser, halmpresser og affaldspresser herunder papballepresser.
  3. 1)  Maskiner med åbne valser eller snegle som fx offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og snegletransportører.
  4. 1) Blande-, male-, knuse-, hakkemaskiner og lignende maskiner, som fx afsværingsmaskiner, rivemaskiner, centrifuger, røremaskiner, dejæltere og kødhakkemaskiner.
  5. Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere.
  6. Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g.
  7. Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

  1) Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige dele er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinerne.

 2. Traktorer, motorredskaber m.v.

  1. Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.
  2. Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
  3. Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
  4. Motorredskaber, som man sidder på, fx industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
  5. Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner, som fx bugserende mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner.
  6. Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som fx feje- og rengøringsmaskiner, jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger.
 3. Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører

  1. Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
  2. Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
  3. Mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
 4. Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation 

  1. Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner, transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader.
 5. Vibrationsbelastende håndværktøj

  Vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA). Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter på en 8-timers arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde hvor det, efter § 9, stk. 1, er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.

 6. Risiko for højspændingsstød

  Arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød.

 7. Udstyr til svejsning og flammebehandling

  Autogensvejsning, skærebrænding, lysbuesvejsning og ukrudtsbrændere.