Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 4 - Praktiske retningslinjer for den i § 31 omhandlede kliniske helbredsundersøgelse af arbejdstagerne

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 133 om asbest

 1. Ifølge den nuværende viden kan det fastslås, at udsættelse for frie asbestfibre kan fremkalde følgende lidelser:
  • asbestose,
  • mesotheliom,
  • lungekræft,
  • mave- og tarmkræft
 2. Lægen skal have kendskab til de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat for asbest.
 3. Helbredsundersøgelser af arbejdstagerne gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis og bør i det mindste omfatte følgende:
  • udarbejdelse af en journal vedrørende arbejdstagerens helbreds- og arbejdsforhold
  • personlig samtale
  • almindelig klinisk undersøgelse og især af thorax
  • undersøgelse af åndedrætsfunktionen (spirometri og flow-volumenkurve).

Lægen træffer afgørelse om yderligere undersøgelser, såsom undersøgelser af ekspektoratets cytologi, en røntgenundersøgelse af thorax eller tomografi, på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.