Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bilag 2b - Krav til oplærings- og instruktionsforløb for at udføre arbejde efter § 25, stk. 2

Bilag 2b til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 133 om asbest

Ansatte beskæftiget enten med udendørs arbejde, eller med andet arbejde, end det nævnte i § 25, stk. 1, og som bliver eller kan blive udsat for påvirkning fra støv fra asbest, skal gennemgå relevant oplærings- og instruktionsforløb.

De skal kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til:

  1. Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest.
  2. Materialer, der kan formodes at indeholde asbest.
  3. Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen.
  4. Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler.
  5. Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse.
  6. Nødforanstaltninger.
  7. Rengøringsprocedurer.
  8. Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald.
  9. Helbredskontrol.