Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser om arbejdsmiljø i Grønland

Anmeldelse af arbejdsskader - 401 - 24. juni 1986 - Se også: Anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland - 801 - 14. juni 2023

Arbejde med udvinding og efterforskning med henblik på udvinding af mineralske materialer i Grønland - 302 - 26. marts 2015

Arbejdets udførelse - 395 - 24. juni 1986

Arbejdspladsvurdering - 1168 - 8. oktober 2007

Arbejdsstedets indretning m.v. - 399 - 24. juni 1986

Asbest - 133 - 5. februar 2010

Bygherrens pligter i Grønland - 1344 - 15. december 2005 med senere ændringer

Dampkedelanlæg på landjorden - 148 - 18. april 1972

Se også den tekniske forskrift 60/1982 (pdf)

Elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende - 195 - 26. februar 1992

Forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd - 799 - 14. juni 2023

Hvileperiode og fridøgn i Grønland - 32 - 23. januar 2006

Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland - 798 - 14. juni 2023

Indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland - 655 - 12. maj 2015

Ioniserende stråling og arbejdsmiljø i Grønland - 1099 - 28. juni 2022

Obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland - 800 - 14. juni 2023

Refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling m.v. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland - 798 - 12. juni 2017 (pdf)

Samarbejde om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland - 802 - 14. juni 2023

Stoffer og materialer - 396 - 24. juni 1986

Transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter - 149 - 18. april 1972

Trykbeholdere m.v. på landjorden - 155 - 18. april 1972

Unges arbejde i Grønland - 1347 - 15. december 2005