Spring over hovedmenu

Inuusuttut sulinerinut

Inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit sullivimmi avatangiisit pillugit Inatsisip ataaniipput, soorlu kikkut tamarmik atorfeqartut.

Saniatigut immikkut maleruagassaqarpoq inuusuttunut 18-iliinikuunngitsunut, tamanna inuusuttut Kalaallit Nunaanni sulinerat pillugu nalunaarummi allaaserineqarpoq.

lego