Spring over hovedmenu

Reaktioner ved tilsyn

Arbejdstilsynet har forskellige måder at reagere på over for virksomhedernes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynets reaktion afhænger af karakteren af de problemer, der konstateres på virksomheden.

Arbejdstilsynet kan reagere med:

  • Forbud - det vil sige forbud mod at fortsætte arbejdet
  • Strakspåbud - det vil sige krav om at rette op på arbejdsmiljøforhold med det samme
  • Påbud med frist - det vil sige krav om at rette op på arbejdsmiljøforhold inden for en bestemt tidsfrist
  • Vejledning - det vil sige anbefaling til, hvordan forhold kan forbedres
  • Politianmeldelse. Det sker, hvis der konstateres overtrædelse af klare og velkendte regler, eller hvis påbud ikke efterkommes.

Efter tilsynsbesøget modtager virksomheden en tilsynsrapport. Tilsynsrapportens indhold afhænger af, hvilke problemer Arbejdstilsynet har konstateret under tilsynsbesøget, og hvor alvorlige problemerne er.

Hvis Arbejdstilsynet har givet forbud, strakspåbud eller påbud med frist, indeholder tilsynsrapporten henvisninger til de bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen, der giver hjemmel til reaktionen.

Frist for tilbagemelding

Hvis virksomheden skal reagere på et brev eller en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, er der angivet en frist for tilbagemeldingen.