Spring over hovedmenu

Tilsynsmetoder

Arbejdstilsynet bruger forskellige tilsynsmetoder.

Arbejdsmiljøloven er den samme for alle virksomheder - uanset branche og størrelse. Arbejdsmiljøkravene er derfor de samme uanset, hvilken tilsynsmetode Arbejdstilsynet bruger.

  • Alment tilsyn er et helhedsorienteret tilsyn, hvor der bl.a. ses på virksomhedens egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og på det faktiske arbejdsmiljø i virksomheden.
  • Detailtilsyn er tilsyn med særlige problemer eller problemområder, herunder undersøgelse af arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og klager.
    Leverandørtilsyn er tilsyn med sikkerhed og sundhed for brugerne af leverandørernes produkter.
  • Tilsyn med projekterende og rådgivere er tilsyn med disse virksomheders pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven.
  • Specialtilsyn er tilsyn med elevatorer, kedler og beholdere.