Spring over hovedmenu

Møder med virksomheder og organisationer

Arbejdstilsynet vil så ofte som muligt i dialog med samarbejdsparterne. Det gælder både virksomheder, organisationer og andre.

Møderne kan have almen karakter, hvor Arbejdstilsynet orienterer om eller søger at skabe interesse for arbejdsmiljøet. Møderne kan også dreje sig om konkrete arbejdsmiljøforhold.

For at skabe interesse for arbejdsmiljøet mødes Arbejdstilsynet fx med ledelsen og sikkerhedsorganisationerne i større grønlandske virksomheder for at diskutere mulighederne for at få virksomheder-ne til at fokusere mere på deres arbejdsmiljø, forebygge ulykker og - hvis de alligevel sker - anmelde dem.

Arbejdstilsynet holder også møder, hvor indholdet er et konkret problem i en branche. Fx kan Arbejdstilsynet mødes med alle bygherrer samt projekterende og rådgivende firmaer i bygge- og anlægsbranchen for at gøre dem opmærksomme på den indflydelse, der hver især kan have på arbejdsmiljøet på byggepladserne.