Spring over hovedmenu

Arbejdstilsynets indsatser

Arbejdstilsynet gennemfører hvert år en række indsatser, der sætter særligt fokus på at forebygge arbejdsmiljøproblemer i en bestemt branche via information, dialog, tilsyn og andre aktiviteter.

Der kan fx sættes fokus på bygge- og anlægsbranchen, hvor byggepladser besøges med det formål at se på risikoen for at styrte ned fra stilladser, risici forbundet med at færdes og arbejde på isglat og ujævnt terræn samt medarbejdernes brug af sikkerheds-udstyr.

Der kan også sættes fokus på virksomhedernes sikkerhedsorgani-sation og den indsats, som virksomhederne selv lægger i at forbedre arbejdsmiljøet.