Spring over hovedmenu

Tilsyn

Arbejdstilsynets samarbejde med virksomhederne omfatter dels kontrol med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningen, dels søger Arbejdstilsynet at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne ved fx at holde møder og ved at indgå i formelt samarbejde med virksomhederne fx i Arbejdsmiljørådet.

Tilsyn med virksomhederne

Arbejdstilsynet gennemfører hvert år en række tilsynsbesøg. Besøgene foretages for at kontrollere, om arbejdsmiljøreglerne er overholdt, og for at vejlede om, hvordan arbejdsmiljøforhold kan forbedres. Et tilsynsbesøg er ikke en form for godkendelse, der fritager virksomheden for sit ansvar for arbejdsmiljøet, men et led i den proces, der skal få virksomhederne til at arbejde videre med arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets tilsynsbesøg foretages af en myndighedsperson - en tilsynsførende. Den tilsynsførende er en medarbejder, der har en særlig faglig kompetence på en række områder. En tilsynsførende kan fx være maskinist, bygningskonstruktør eller fysioterapeut.

Sidst opdateret: 23-01-2019