Spring over hovedmenu

Oplæring og instruktion

Som arbejdsgiver har man en særlig pligt til at instruere grundigt, når man har unge under 18 år til at arbejde for sig.

Arbejdsstedet skal derfor sørge for at den unge får en grundig oplæring og instruktion, og der skal løbende følges op på denne instruktion. Der er mange ulykker som sker tidligt i ansættelsesforholdet, og det er derfor vigtigt at give en grundig oplæring og introduktion af unge medarbejdere, både når det gælder arbejdsopgaver og sikkerhedsregler.

Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, om de unge er i stand til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal sikres, at de unge er under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har et godt kendskab til det arbejde, de udfører. Det kan derfor være en god ide at knytte en ældre erfaren medarbejder til den unge.