Spring over hovedmenu

Bygherre husk dit ansvar

Læs om bygherren ansvar ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger flere end ti personer

Bygherren har følgende ansvar ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig og på samme byggeplads beskæftiger flere end ti personer:

Ansvar for at afgrænse de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden man går i gang med arbejdet.

Ansvar for at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, inden man etablerer byggepladsen.

Ansvar for at koordinere sikkerhed og sundhed i fællesområderne, mens arbejdet er i gang. Det gøres bl.a. ved at afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag og ved personlig kontakt på byggepladsen.

Ansvar for at udpege en koordinator, der inden for bygge- og anlægsarbejde har:

  • Sagkyndig ekspertise
  • Praktisk erfaring i ledelse
  • Fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen

Ansvar for at Anmelde bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet:

  • Når mindst 20 mand er beskæftiget samtidig i 30 dage, eller
  • Når arbejdsmængden overstiger 500 manddage. Bygherren kan lade andre personer eller virksomheder udføre opgaverne for sig, men bygherren vil altid være ansvarlig over for myndigheden.

Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, uanset byggeriets størrelse.

Teksten som pdf