Spring over hovedmenu

Medarbejdere

Arbejdstilsynet i Grønland har fem medarbejdere: En kredschef, fem tilsynsførende, og to studentermedarbejdere.

Kredschefen varetager ledelsen, den overordnede administration og den jævnlige kontakt med Selvstyret. Desuden er kredschefen sekretær for Arbejdsmiljørådet og løser sagsbehandlingsopgaver af mere tværgående og generel karakter.

De fem tilsynsførende fører alment tilsyn med virksomhederne og tilsyn på elevator-, kedel- og beholderområdet. De tilsynsførende holder også oplæg på kurser om arbejdsmiljø. Både kredschefen og de tilsynsførende har kontakten til arbejdsmarkedets parter, organisationer og andre.

Studentermedarbejderne varetager administrative opgaver som journalisering samt håndtering af ind- og udgående post og telefon.