Spring over hovedmenu

Om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er myndigheden på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynet i Danmark og Grønland har i alt ca. 750 medarbejdere fordelt på en central enhed i København, fire tilsynscentre i Danmark og et tilsynskontor i Grønland.

Grønland har sin egen arbejdsmiljølovgivning. Det er denne lovgivning, som Arbejdstilsynet i Grønland administrerer og udøver sin myndighed på grundlag af.