Spring over hovedmenu

Nyheder

Nyheder fra Arbejdstilsynet i Grønland.

Juni 2023

Arbejdsmiljøloven i Grønland er blevet ændret

Fra den 1. juli 2023 sker der ændringer af arbejdsmiljøloven i Grønland.

Lovændringen betyder, at den grønlandske arbejdsmiljølov kommer til at stemme bedre overens med udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

Ændringen har bl.a. betydning for følgende områder:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed.
 • Arbejdspladsvurdering (APV).
 • Forhøjet bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder.
 • Øvrige ændringer ift. arbejdsgiverens pligter

Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Der er en række begreber vedr. sikkerhed og sundhed, der ændrer navne i loven. Bla.  skifter sikkerhedsorganisation (SIO) navn til arbejdsmiljøorganisation (AMO).

I forhold til arbejdet med samarbejdet om sikkerhed og sundhed betyder ændringerne i loven at:

 • Har du en lille virksomhed med 0-9 ansatte, er der fortsat ikke krav om at etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).
 • Har du en mellemstor virksomhed med 10-34 ansatte, skal du etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i ét niveau, som skal varetage både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.
 • Har du en stor virksomhed med 35 eller flere ansatte, skal du etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i to niveauer – et gruppeniveau og et udvalgs niveau.
 • Der indføres et krav om årlig arbejdsmiljødrøftelse gældende for virksomheder med og uden en arbejdsmiljøorganisation (AMO).
 • Du skal som virksomhed gøre det muligt for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisation (AMO) at koordinere deres samarbejde i arbejdstiden.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Loven tydeliggør, at der i din virksomheds APV også tages stilling til, hvordan løsningsforslag på arbejdsmiljøproblemer kan udformes, så det sikres, at løsningerne får et forebyggende aspekt.

Bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder

I forhold til bødeniveau ved overtrædelser med skærpende og særligt skærpende omstændigheder betyder ændringen af loven at:Overtræder du loven med skærpende omstændigheder, vil overtrædelsen medføre, at bøden forhøjes med 10.000 kr., pr. skærpende omstændigheder.

Overtræder du loven med særligt skærpende omstændigheder, vil overtrædelsen medføre, at bøden forhøjes med 20.000 kr., pr. skærpende omstændighed.

Øvrige pligter, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på

 1. Arbejdsgiverens pligt til at medvirke til, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten

  Det bliver tydeliggjort i loven, at du som selvstændig uden ansatte  pligt til at medvirke til, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten, herunder bl.a. ved at give bygherren de oplysninger, som er nødvendige, for at bygherren kan planlægge og koordinere arbejdet på byggepladsen.

 2. Ophævelse af krav om tilsynsbog

  Det er ikke længere et krav, at du skal have en tilsynsbog til at dokumentere besøg og afgørelser m.v. fra Arbejdstilsynet. Fravigelser fra reglerne om hvileperiode og fridøgn skal dermed heller ikke længere noteres i tilsynsbogen. Du skal dog stadig dokumentere fravigelser skriftligt.

 3. Konsekvensændringer af bekendtgørelser

  Som følge af lovændringerne foretages der konsekvensændringer af en række af bekendtgørelser. Disse ændres så de stemmer overens med lovændringerne.

Der fastsættes dermed ikke yderligere krav for dig i bekendtgørelserne, end dem der allerede er beskrevet ovenfor.