Spring over hovedmenu

Nyheder

Nyheder fra Arbejdstilsynet i Grønland.

Februar 2023

Ekstra tilsynsindsats i Grønland resulterede i mange påbud

Adskillige alvorlige ulykker – heraf nogle med døden til følge – har medført, at Arbejdstilsynet i Grønland har gennemført en målrettet tilsynsindsats. Indsatsen har rettet sig mod brancher, hvor fare for nedstyrtning er et arbejdsmiljøproblem.

Arbejdstilsynet i Grønland har i slutningen af 2022 gennemført en forebyggende ulykkesindsats med fokus på nedstyrtningsfare rettet mod bygge- og anlægsbranchen samt lager og engros. Og der var noget at komme efter, da Arbejdstilsynet i slutningen af året førte tilsyn med disse brancher i Nuuk, Ilulissat og Sisimiut. På i alt omkring 85 tilsyn blev der givet ca. 115 reaktioner, heraf ca. 30 forbud og knap 70 strakspåbud.

”Antallet af reaktioner viser med al tydelighed, at der var behov for den ekstraordinære forebyggende tilsynsindsats. Vi havde set adskillige alvorlige ulykker i løbet af 2022 med fald fra højden – og nogle desværre med døden til følge. Det fik os til at tilrettelægge denne tilsynsindsats, hvor fokus har været fald fra højden inden for bygge- og anlægsbranchen og inden for lager og engros,” siger Casper Kronow, der er Arbejdstilsynets kredschef i Grønland.

”Fald fra højden kan resultere i alvorlige skader - og i værste fald dødsfald. Risikoen kan være til stede, hvis man færdes på fx stiger og stilladser samt indskudte dæk. Det er derfor vigtigt, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så der ikke er risiko for fald fra højden” siger Casper Kronow. Han tilføjer, at det er arbejdsgiverens ansvar at instruere i, hvordan arbejdet skal udføres, og føre tilsyn med, at instruktionerne overholdes.

Udover tilsynsindsatsen havde Arbejdstilsynet i Grønland inviteret de virksomheder, der havde haft besøg af Arbejdstilsynet, til dialogmøder. Her fortalte Arbejdstilsynet om indsatsen, og hvad Arbejdstilsynet havde set og reageret på.

Indsatsen er foregået i et samarbejde med Arbejdstilsynet i Danmark. Det har medvirket til, at der kunne gennemføres så mange tilsyn i perioden. Arbejdstilsynet i Grønland har også opmærksomhed på nedstyrtningsfare i det generelle tilsynsarbejde.

Opnormering i Arbejdstilsynet i Grønland

Arbejdstilsynet i Grønland har ansat en ekstra tilsynsførende, så enheden fremadrettet er normeret til fem tilsynsførende. Det vil styrke arbejdet med at føre tilsyn med arbejdsmiljøet inden for alle områder i hele Grønland. Arbejdstilsynet i Grønland medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets samarbejde med virksomhederne omfatter dels kontrol med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningen, dels søger Arbejdstilsynet at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne ved fx at holde møder og ved at indgå i formelt samarbejde med virksomhederne fx i Arbejdsmiljørådet. Arbejdstilsynet i Grønland er en del af Arbejdstilsynet i Danmark.

Marts 2020

Få svar på dine spørgsmål om Corona og arbejdsmiljø

Må der være flere ende 10 personer på og arbejdsplads? Og hvordan skal virksomheden beskrive ansatte, der ikke arbejder hjemme?

Jeg disse dage modtager Arbejdstilsynet mange spørgsmål om Coronavirus. Derfor har vi tilpasset en side med svar på de ofte stillede spørgsmål.

På den danske hjemmeside kan du finde et andet materiale til håndtering af Corona på arbejdspladsen.

Siden finder du på at.dk/corona

Vær opmærksom på, hvis ikke alle svar og materialer kan overgå direkte til Grønland, der på de enkelte steder gældende forsknings-lovgivning i Grønland og Danmark.

Hvis du er tvivl om, hvad der gælder i Grønland, er du velkommen til at skrive til at@at.gl eller ringe til os på +299 34 25 90