Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni sulisilluni avatangiisinik ilinniartitaanerit tamanit peqataaffigisassat pillugit nalunaarut

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik - Nal. 914 Nutsernera - 26. juni 2013

Kalaallit Nunaanni sulisilluni avatangiisinik ilinniartitaanerit tamanit peqataaffigisassat pillugit nalunaarut 

Kalaallit Nunaanni sullivinnik avatangiisit pillugit inatsimmi § 7, § 9, imm. 2, § 56, § 57, imm. 1, aamma § 57 a naapertorlugit, tak. Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsisimmik nalunaarut 1048, 26. oktober 2005-meersoq inatsisikkut nr. 1382, 23. december 2012-meersukkut allanngortinneqartumi, makku aalajangersarneqarput:

Kapitali 1 – Pineqartut

§ 1. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerni pineqarput:

 1. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortat ilinniartitaanerat, aamma
 2. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisut ilinniartitaanerat.

Kapitali 2 – Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanernik tamanit peqataaffigisassanik neqerooruteqartartut

§ 2. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartinneqarnissaannut, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik neqerooruteqartarpoq.

§ 3. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneq pillugu nalunaarummi matumani kap. 5 malillugu ilinniartitsinissamik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit akuerisaasut neqerooruteqarsinnaapput.

Kapitali 3 – Siunertaq imarisaalu

Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerat

§ 4. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartinneqarneranni siunertarineqarpoq pinaveersaartitsinermik suliaqarnerup nukittorsarneqarnissaa isumannaallisaaqatigiillu sulinerata sunniuteqarnerulersinnissaa. Isumannaatsuunissap peqqissuunissallu suliassartaat isumagisinnaaqqullugit periaatsinik sullivinnilu avatangiisit pillugit ilisimasassanik pisarialinnik isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut ilisimasaqalernissaat qulakkiissallugu. Aaqqissuussamik periaaseqarnikkut sullivinni avatangiisit pillugit suleqatigiilernissamut ilinniartitaaneq sunniuteqaqataassaaq.

§ 5. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartinneqarnerat pilersaarusiorneqassaaq sullivinni avatangiisinut tunngasut peqataasunit tamakkisumik paasineqartussanngorlugit makku atuartitsissutiginerisut

 1. suleqatigiinnermut tunngaviit, akunniliulluni sullissineq aamma perorsaajutigaluni ilinniartitsinikkut sunniiniutit sullivinni avatangiisit pillugit suliaqarnermi atorneqarsinnaasut,
 2. Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu suliaqarneq pillugu nalunaarummi aamma Kalaallit Nunaanni sanititsisut pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassat malillugit sullivinni suliassat suliaqarfiillu,
 3. sullivinni avatangiisinik susassallit sulinerat aamma peqataasut sullivinni avatangiisinik susassalinnut allanut attuumassutaat, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik assigisaallu ilanngullugit eqqarsaatigalugit,
 4. sullivimmi periaatsit isumannaallisaaqatigiit peqataaffigisaat tassungalu atatillugu suleqatigiinneq,
 5. sullivinni avatangiisit pillugit pinaveersaartitsinerup pilersaarusiorneqartarnera piviusunngortinneqartarneralu,
 6. periaatsit pinaveersaartitsinermi atorneqarsinnaasut, matumani ilanngullugit sullivinni avatangiisinik misissuisarnerit, nakkutilliinermi allattuisarnerit atortullu tamakkununnga assingusut sullivinni avatangiisitigut ajornartorsiutit paasiniarnissaannut atorneqarsinnaasut, sullivinni avatangiisitigut ajornartorsiutinik malussarniutit ilanngunnissaat, sullivinnik naliliinissanut atortussiorneq, kiisalu sullivinni avatangiisitigut tarnip pissusaannut iliuusissatut periarfissat aamma
 7. ajutoornernut, ajutoorfiit eqqaaniinnernut aamma peqqinnissakkut ulorianaatinut atatillugu isumannaallisaaqatigiit suliassaat.

Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerat

§ 6. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanermi siunertarineqarpoq illuliortiternermi sanaartornermilu pinaveersaartitsinermik suliaqarnerup nukittorsarneqarnissaa. Isumannaatsuunissap peqqissuunissallu suliassartaat isumagisinnaaqqullugit periaatsinik sullivinnilu avatangiisit pillugit ilisimasassanik pisarialinnik ataqatigiissaarisut ilisimasaqalernissaat qulakkiissallugu. Aaqqissuussamik periaaseqarluni sullivinni avatangiisit pillugit suleqatigiilernissamut ilinniartitaaneq sunniuteqaqataassaaq.

§ 7. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerup imarisaa pilersaarusiorneqassaaq peqataasut makkunatigut atuartinneqartussanngorlugit

 1. suleqatigiinnermut tunngaviit, akunniliulluni sullissineq aamma perorsaajutigaluni ilinniartitsinikkut sunniiniutit kiisalu sanaartornermi susassaqartut sunnernissaat, matumani ilanngullugit sulisorisat aamma sulisunut siulersuisut sullivinni avatangiisinut iluaqutaasussamik,
 2. sanatitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassat malillugit, pilersaarusiortut siunnersuisullu pisussaaffii suliassaalu,
 3. sullivinni avatangiisinut tunngasunut susassallit kiisalu ataqatigiissaarisup aamma isumannaallisaaqatigiit sullivinni avatangiisit pillugit susassaqartunut allanut attuumassutaat, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik assigisaalu ilanngullugit eqqarsaatigalugit,
 4. illuliortiterfinni sanaartorfinnilu aaqqissuussat ataqatigiissaarisup peqataaffigisai, matumani ilanngullugit isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiinnerit aamma isumanaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit siulersornissaannut ingerlannissaannullu tunngavissat periaasissallu,
 5. isumannaatsuunissaq peqqissuunissarlu pillugit pilersaarusiorneq, malinnaaneq pilersaarutinillu piviusunngortitsineq,
 6. ataatsimut susassaqarfinni kingunissalimmik pilersaarusiorneq aamma pinaveersaartitsinermik suliassap ingerlanneqarnissaa,
 7. periaatsit pinaveersaartitsinermi atorneqarsinnaasut, matumani ilanngullugit sullivinni avatangiisinik misissuisarnerit, nakkutilliinermi allattuisarnerit atortullu tamakkununnga assingusut sullivinni avatangiisitigut ajornartorsiutit paasiniarnissaannut atorneqarsinnaasut, sullivinni avatangiisitigut ajornartorsiutinik malussarniutit ilanngunnissaat, sullivinnik naliliinissanut atortussiorneq, kiisalu sullivinni avatangiisitigut tarnip pissusaannut iliuusissatut periarfissat aamma
 8. ajutoornernut, ajutoorfiit eqqaaniinnernut aamma peqqinnissakkut ulorianaatinut atatillugu ataqatigiissaarisup suliassai.

Kapitali 4 – Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanernut piumasaqaatit ataatsimoorussat

Sivisussia oqaatsillu

§ 8. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit sivikinnerpaamik 37 tiiminik sivisussuseqassapput, ilanngullugit unillatsiartarnerit nerisarnerillu minnerpaamik ullunut sisamanut agguagassat.

§ 9. Atuartitsineq, nalunaarut manna malillugu ingerlanneqartussaq kalaallisut danskisullu ingerlanneqassasoq neqeroorutigineqassaaq. Aammattaaq avatangiisit pillugit atuartitsinermi atortut allaganngortitat oqaatsinut marlunnut allanneqarsimasuussapput.

Imm. 2. Illuliortiterfinni sanaartorfinnilu isumannaatsuunissamut peqqissuunissamullu ataqatigiissaarisut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneranni atuartitsineq, imm. 1 apeqqutaatinnagu kalaallisut danskisulluunniit neqeroorutigineqassaaq. Aamma illuliortiterfinni sanaartorfinnilu isumannaatsuunissamut peqqissuunissamullu ataqatigiissaarisut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneranni allattariarsornermi atortut danskisut kalaallisulluunniit pigineqassapput.

§ 10. Avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit ingerlaavartumik malitseqartitsinermik tapertaqartinneqarsinnaavoq.

Perorsaanikkut tunngaviit

§ 11. Avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit pilersaarusiorneqassapput perorsaanikkut tunngaviit makkuninnga imaqartillugit:

 1. Peqataasut isumannaallisaaqatigiinni ilaasortatut imaluunniit illuliortiternermi sanaartornermilu ataqatigiissaarisutut isumagisassaat tunngavigalugit peqataasut suliffimminni pisinnaasaat, ilisimasaat misilittagaallu isiginiarlugit atuartitsineq assigiinngiiaartinneqassaaq.
 2. Suliffigisami sullivinni avatangiisit pillugit suliassat ingerlannissaannut periaatsit peqataasut ilinniassavaat. Suliat sullivinni ataatsiakkaani ingerlanneqartartut salliutillugit sungiusaatigineqassapput.
 3. Atuartitsineq imaalillugu aaqqissuunneqassaaq pilersaarusiorneqassallunilu,
  a) peqataasut pimoorussamik suleqataatillugit,
  b) sullivinni avatangiisit pillugit suliassat aaqqiiviginissaannut misilittakkat peqataasut akornanni paarlaateqatigiissinnaatillugit,
  c) peqataasut suliassittarlugit ajornartorsiutinillu aaqqiissuteqarniartittarlugit aamma
  d) atuagarsorneq sungiusaatinillu suliaqartarneq nikittaattarlugit.

Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit pilersaarusiornissaat

§ 12. Ilinniartitaanerit najuulluni atuartitsinertut pilersaarusiugaassapput.

§ 13. Ilinniartitaanerit ilivitsutut ingerlanneqassapput.

§ 14. Ilinniartitaanerit atuaqatigiikkuutaat amerlanerpaamik 20-kkaarlugit pikkorissarnertut ingerlanneqassapput. Atuaqatigiit ataatsimoortut ilinniartitaaneq aallartittassavaat naammassisassallugulu. 

Imm. 2. Ilinniartitaanerup immikkoortui kingulliit peqataasup ataatsip immikkut akuerineqarnermigut atuaqatigiinni allani ingerlassinnaasariaqassavai.

§ 15. Atuartitsinerit inini atuartitsivittut piukkunnartuni perorsaanikkut pisarialinnik teknikkikkullu atortulersugaasuni ingerlanneqassapput, qarasaasiat printeritallit internetsimullu attavilikkat atortunut ilaatillugit. 

Imm. 2. Sullivinni avatangiisinut inatsit pillugu mappersakkat naleqquttut, Sullivinni Nakkutilliisoqarfiup ilitsersuutai assigisaalu peqataasunut ammatinneqassapput.

§ 16. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit naammassineqarsimanerat pillugu uppernarsaammik ilinniartitaanermik ingerlatsisut peqataasunut tamanut tunniussissapput.

Atuartitsisut

§ 17. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerni atuartitsisoq ilinniakkamigut aamma sullivinni avatangiisinut tunngasutigut makkuninnga piukkunnaateqassaaq:

 1. Ulluni qulingiluani atuartitsisutut pikkorissarsimassaaq.
 2. Sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanermik allamilluunniit tassunga assingusumik ilinniartitaanermik naammassinnissimassaaq.
 3. Sullivinni avatangiisit pillugit suliaqarnermik peqataasimanermik imaluummiit suliamik tassunga assingusumik misilittagaqassaaq.
 4. Ikinnerpaamik 120 tiiminut naapertuuttumik perorsaaneq pillugu ilinniartitaanermik naammassinnissimassaaq.
 5. Tassunga assingusumik atuartitsinermik misilittagaqassaaq.

§ 18. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik atuartitsisut pikkorissarneqarnissaannik sulissuteqassaaq, tak. § 17, imm. 1, nr. 1.

Naliliineq

§ 19. Peqataasimasut atuartitsisuusimasullu naliliineri tunngavigalugit sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit ukiumut ataasiarluni naliliiffigineqartassapput.

Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Sullivinni Avatangiisit pillugit Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik naliliisimaneq pillugu ilisimatinneqartassapput.

Kapitali 5 – Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitsinissamik neqeroorutillit akuersissutigineqartarnerat

§ 20. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitsinissamik neqeroorutillit akuerineqarnissaannut, neqerooruteqartup §§ 6-18-ni piumasaqaatinik naammassinnissimanissaa piumasaqaataavoq.

Imm. 2. §§ 1 – 18-ini piumasaqaatit naammassineqarsimanngippata akuersissutaareersoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup uterteqqusinnaavaa.

§ 21. Neqerooruteqartutut akuerisaasut naliliinermut peqataassapput, tak. § 19, aamma

 1. ingerlaavartumik isumagissallugu pikkorissartitsinerit tamarmik peqataasunit naliliiffigineqarsimanissaat aamma
 2. pikkorissaanissatut neqeroorutit aamma peqataasut amerlassusii pillugit ukiumoortumik takussutissiussallutik.

§ 22. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitsinissamik neqeroorutillittut akuerineqarnissamik qinnuteqaatit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nassiunneqassapput.

Imm. 2. Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput

 1. ilinniartitsinissamut pilersaarutit, tak. §§ 6 - 15 aamma
 2. atuartitsisut piukkunnaataat pillugit uppernarsaatit, tak. § 17.

Imm. 3. Qinnuteqaateqartup aammattaaq paasissutissiissutigissavai sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit aaqqissuunneqarnissaat, matumani ilanngullugit suliffeqarfimmi ilinniartitaanermut akisussaasup aqqa atorfialu.

Kapitali 6 – Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinni ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanernut peqataanerannut akiliut

§ 23. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit ingerlannerannut aningaasartuutit ilaasa matussusernissaannut peqataasut sulisitsisui akiliummik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup akiliuteqaqqussavai. Akiliutip matussusissavai Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aningaasartuutaasa ilai tapiissutinit matussusigaanngitsut, tak. § 25. Akiliut 4.500 kr.-inik annertussuseqarpoq peqataasumut ataatsimut siunissamut ungasinnerusumut aningaasartuutit agguaqatigiissinnerat tunngavigalugu (2012-mi akit).

Imm. 2. Ukiumi aningaasaliiffiusumi aningaasanut inatsimmi akit akissarsiallu tamanut atuuttut qaffariaataat naapertorlugu akiliut ukiumoortumik iluarsiivigineqartassaaq.

§ 24. Pisuni ataasiakkaani immikkut pisoqartillugu nalunaarummi matumani aalajangersakkat saneqqunneqarnissaat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisinnaavaa.

Imm. 2. Illuliortiternermi sanaartornermilu sulisorisat isumannaatsuunissaannik peqqissuunissaannillu sulianut ataqatigiissaarisutut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitsinissamik neqeroorutilinnik akuerisanik soqanngippat, ilinniartitaaneq isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerannik taaserneqassasoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortaata akuerisinnaavaa.

Kapitali 7 – Tapiissutit

§ 25. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat aamma sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinnut ilaasortaasut sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaaneranni aningaasartuutit ilaasa matussusernissaannut ukiumoortumik aningaasanut inatsimmi immikkut aningaasaliinikkut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup tapiiffigisinnaavai. Ilinniartitaanerit ineriartortinnerat allaffiisuutiginerallu tapiissutinit akilerneqassaaq, matumani ilanngullugit ilinniartitaanerit ingerlanneqarnissaat aamma atuartitsisut akissarsiaat angalanernullu aningaasartuutit.

Kapitali 8 – Naammagittaalliorneq, inatsisip atuutilersinnera, ikaarsaariarnermut aalajangersakkat il.il.

§ 26. Nalunaarut manna malillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 64 naapertorlugu naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

§ 27. Nalunaarut manna atuutilersinneqarpoq ulloq 15. juli 2013.

Imm. 2. Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit ilinniartitaanerit pillugit nalunaarut nr. 363, 6. april 2010-meersoq aamma Kalaallit Nunaanni isumannaallisaaqatigiit ilaasortaasa il.il. ilinniartitaanerannut naalagaaffimmiit tapiissutinik atuisarneq pillugu nalunaarut nr. 513, 20. juli 1989-imeersoq atorunnaarsinneqarput.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik, ulloq 26. juni 2013

JENS JENSEN / Eva Jensen