Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu sulineq pillugu nalunaarut

Sullivinik Nakkutilliisoqarfik - Nal. nr. 1346 Nutsernera - 15. december 2005

Ujarliutit

1 - Atuuffii
2 - Isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussineq
3 - Pisussaaffiit piginnaatitaaffiillu
4 - Suliassat sulinerlu
5 - Isumaqatigiissutit
6 - Immikkut akuerineqartarneq naammagittaalliorsinnaanerlu
7 - Pinerluttulerinermik inatsisitigut pineqaatissiissutissat
8 - Atortuulersitsineq

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi, tak. inatsimmik nalunaarut nr. 1048, 26. oktober 2005-imeersoq, § 3a, § 4, § 7, § 15, § 56 aamma § 67 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

Kapitali 1 - Atuuffii

§ 1. Nalunaarut atuutissaaq sulisitsisumi sulinernut, tak. Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi §§ 2-3 a.

Imm. 2. Nalunaarut atortinneqassanngilaq sulianut sulisuusut angerlarsimaffiani ingerlanneqartunut, taamaattoq tak. taamatut sulianik aaqqissuussineq pillugu § 9. Aammattaaq atuisitsinngitsoorutissat makku uunga atuutissapput:

 1. § 18, imm. 3-mi, aamma § 35, imm. 1-imi, malittarisassat atortuutinneqassapput sulianut sulisorisap angerlarsimaffiani ingerlanneqartunut.

Imm. 3. Nalunaarummili matumani malittarisassat atortuutinneqassapput, imm. 2-mi taaneqartut apeqqutaatinnagit, angerlarsimaffimmi sulineq piffissaq suliffissaq tamakkerlugu imaluunniit akuttunngitsumik pisassappat.

Kapitali 2 - Isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussineq

§ 2. Sullivinni 10-nik sinnerlugillu sulisoqartuni isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliat aaqqissuunneqartassapput isumannaallisaaqatigiit aqqutigalugit.

Imm. 2. Sulisuusut, sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 17 b aamma § 18 naapertorlugit sullivimmi siuttuunngitsut imaluunnit sulisunik siulersuisuunngitsut, tamarmik ilanngullugit naatsorsuunneqassapput, tak. imm. 1.

Imm. 3. Sullivinnik Nakkutilliisuutitat peqqussutigisinnaavaat sullivinni qulit inorlugit sulisulinni isuimannaallisaaqatigiinnik pilersitsisoqassasoq, tamanna immikkut pisariaqarsorinartillugu.

§ 3. Sulliviup aalajangersumik suliaqarfittaata avataani sullivinni utaqqisaagallartumik nikittaattumilluunniit sulinerni, tamatumani aamma illuliortiternermik sanaartornermillu suliani, isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik aaqqissuussisoqartassaaq sulisitsisuusoq 5-inik amerlanerusunilluunniit sulliviup avataani suliaqarfiusumi sulliviusumi sulisoqaraangat, suliallu sivikinnerpaamik ulluni 14-ini ingerlanneqassagaangata.

Imm. 2. Sulisorisat, sulliviup aalajangersumik suliaqarfittaata avaataani utaqqisaagallartumik imaluunniit nikerartutut suliaqarfiusumi illuliornermi sanaartornermilu suliassanik aalajangersimasuinnarnik ingerlataqartussatut sulisussarsiarisat, sulliviup aalajangersumik suliaqarfittaani isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussinerni ilanngullugit naatsorsuutigineqassanngillat, tak. § 2.

Imm. 3. Suliaqarfiusumi ataasiusumi sulisitsisut arlallit illuliornermik sanaartornermillu suliaqartitsisillugit, isumannaallisaanermik peqqinnissamillu suliat aamma aaqqissuunneqartassapput sanatitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassat malillugit.

§ 4. Allaffinni allatulluunniit aqutsinikkut sulinerni aammalu pisiniarfinni, tamatumani aamma tigooraaginnartarfittut pisiniarfinni, atisaarniarfissuarni assigisaannilu, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu § 2 malillugu aaqqissuussinerni taamaallaat sulisorisat sapaatit akunneranut nal. akunnerini 10-ni sinnerlugilluunniit sulisorineqartut ilanngullugit naatsorsuutigineqassapput.

§ 5. Umiarsualivinni umiarsuarnik usilersuinernik usingiaanernillu sunillu tamanik tamatumunnga attuumassuteqartunik suliaqarnerni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussisoqartassaaq sulisorisat amerlassusaat apeqqutaatinnagu.

Imm. 2. Umiarsualivik pineqartoq tassaassaaq umiarsualiveqarfik, umiarsualivimmi suliat aaqqissuunneqarnerat imaluunniit umiarsualiviup annertussusaata piffinnut arlaqarnerusunut agguataarinissaq pisariaqartissanngippagu.

§ 6. Nalunaarut malillugu isumannaallisaaqatgiinnik pilersitsiviunngitsuni sulisitsisup isumagisassavaa isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneqarsinnaassasoq. Suleqatigiinneq ingerlanneqassaaq sullivimmi sulisitsisut, immaqalu sulisunik siulersuisut, sulisullumi allat imminnut attaveqatigiittarnerisigut.

Isumannaallisaaqatigiit

§ 7. Immikkoortortami imaluunniit suliaqarfiusumi sulisunik aqutsisoq isumannaallisaanissamut immikkoortortaqarfimmi imaluunniit suliaqarfiusumi sulisunit tamanit qinikkatut sinniisuutitaq peqatigalugu immikkoortortaqarfimmi pineqartumi imaluunniit suliaqarfiusumi pineqartumi isumannaallisaaqatigiinnik pilersitsissaaq.

Imm. 2. Immikkoortortaqarfiit imaluunniit suliaqarfiit 1-9-nik sulisullit ataatsimut isumannaallisaaqatigiinni imaluunniimmi pioreersuni aaqqissuussivigineqarsinnaapput.

Imm. 3. Immikkoortortaqarfiit imaluunniit suliaqarfiit, taakkunani sulisuusut tamakkiisumik imaluunniit annermik allaffimmi sulianik allatulluunniit aqutsinikkut sulianik sulisorineqarfigisaanni, sulisorisat amerlassusaat apeqqutaatinnagu ataatsimut isumannaallisaaqatigiitsigut aaqqissuussisoqassaaq imaluunniimmi isumannaallisaaqatigiinnut pioreersunut attaveqartinneqassapput. Sulisorisat tamarmiusut 50-iutillugit amerlanerutillugilluunniit isumannaallisaaqatigiinnik arlalinnik pilersitsisoqartassaaq.

Imm. 4. Taamaattorli immikkoortortaqarfiit imm. 1-imi, 2-mi 3-milu taaneqartut suussusiisa imaluunniit suliaqarfiusut annertussusiisa sumilu inissisimaffiisa tamanna naleqquttuusorinartippassuk isumannaallisaaqatigiinnik arlalinnik pilersitsisoqartassaaq.

Imm. 5. Suliat suleqatigiikkuutaanit nikittaattunit ingerlanneqarnerusartillugit nikittaattuni tamani isumannaallisaaqatigiinnik pilersitsisoqartassaaq. Immikkoortortaqarfiit imaluunniit suliaqarfiit arlallit ataatsimut isumannaallisaaqatigiinni aaqqissuussivigineqarsinnaapput, tak. imm. 2 aamma 3.

§ 8. Sullivinni aalajangersumik atorfinitsitaaffiunngitsuni imaluunniit nikerartuni sulisorisat, taamaallaat sulisorisat illuliornernut sanaartornernullu aalajangersimasunuinnaq sulisussarsiarineqartut pinnagit, sulliviup aalajangersumik suliaqarfigisaani isumannaallisaaqatigiinni pineqartunut ilaatinneqarlutilluunniit silami suliaqartussatut sulisorisanut immikkut isumannaallisaaqatigiinnik pilersitsisoqartassaaq.

§ 9. Sulisorisat sulisorineqartup angerlarsimaffiani suliaqartitat sulliviup aalajangersumik suliaqarfigisaani isumannaallisaaqatgiinni pineqartunut ilaatinneqarlutilluunniit silami suliaqartussatut sulisorisanut immikkut isumannaallisaaqatigiinnik pilersitsisoqartassaaq.

§ 10. Silami suliaqarnerni, tamatumani aamma illuliornernik sanaartornernillu suliani, tamanna pissusissamisoortillugu isumannaallisaaqatigiinnik arlalinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Isumannaallisaaqatigiit agguataarnerat amerlassusiallu naleqqussarneqartassaaq suliat aaqqissuunnerannut aamma suliatigut ingerlatsinermut.

§ 11. Umiarsualivinni suliaqarnerni isumannaallisaaqatigiit tassaasassapput usilersuiffiusuni usingiaaviusunilu ataasiakkaani sulisunik siulersuisoq aamma usilersortarfiit ammartartuinik nakkutilliisoq imaluunniit kinaluunniit taamatulli suliaqartitaq.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiit sullivinni umiarsualivinni suliaqarfiusuni sulianik isumaginnittussat kapitali 4-mi aamma 5-imi taaneqartutut suliassaqassapput, pisussaaffeqarlutik piginnaatitaaffeqarlutillu, nalinginnaasumilli usilersuiffiusutut usingiaaviusutulluunniit suliaqarfiusuni ataasiakkaani ujartuinernik suliaqartussaassanatik.

Isumannaallisaanermi ataatsimiititaliat

§ 12. Sullivinni 20-nik sinnerlugilluunniit sulisoqarfiusuni sullivimmi isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu suliassat pilersaarusiorneqarlutillu ataqatigiissaarneqartassapput isumannaallisaanermi ataatsimiititaliamit, taamaattoq tak. § 4.

Imm. 2. Sulisorisat suliaqarfiugallartussami illuliornermik sanaartornermillu aalajangersumik suliaqartussatut sulisussarsiarineqarsimasut, sulliviup aalajangersumik suliaqarfittaani isumannaallisaanermi ataatsimiititalianik pilersitsinissani, tak. imm. 1, ilanngullugit naatsorsuutigineqassanngillat.

Imm. 3. Ataatsimiititalianut siulittaasoq sulliviup aqutsisorissavaa imaluunniit alla taassuma toqqagaatut akisussaasutut sinniisuutitaq, aqutsisuusut sinnerlugit iliuuseqarsinnaasussaq.

Imm. 4. Sullivimmi isumannaallisaaqatigiinnik ataatsinik marlunnilluunniit pilersitsisoqarsimappat, ataatsimiititaliaq taakkua ilaasortaannik inuttaqassaaq aamma sulliviup aqutsisuanik taassumaluunniit toqqagaatut akisussaasutut sinniisuutitamik.

Imm. 5. Isumannaallisaaqatigiit marlunnit amerlaneruppata, isumannaallisaanermi sinniisuutitat akunnerminni ilaasortassanik marlunnik, aamma isumannaallisaaqatigiinni sulisunik siulersuisut akunnerminni ataatsimiititaliami, sulliviup aqutsisuanit taassumaluunniit akisussaasutut sinniisaanit ilannguffigineqartussami, ilaasortassanik marlunnik qinersissapput.

Imm. 6. Ataatsimiititaliani ilaasortat ukiunut marlunnut qinerneqartassapput. Ataatsimiititalianut sinniisussat qinerneqartassapput isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianut qinersisarnermi malittarisassat malillugit. Sulisunik siulersuisoq imaluunniit isumannaallisaaneq pillugu sinniisuutitaq isumannaallisaaqatigiinni ilaasortaajunnaaruni pineqartoq taanna ataatsimiititaliami ilaasortaajunnaassaaq. Sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisuutitat piffissaq qinigaaffiat ukiut 2-t 4-llu akornanni sivisussuseqartussatut isumaqatigiissutaasimappat ataatsimiititaliat piffissaq qinigaaffiat pillugu isumannaallisaanermi sinniisuutitat piffissaq qinigaaffiat malinneqartassaaq.

§ 13. Aalajangersumik atorfinitsitaaffiunngitsutut suliaqarfiusuni illuliornermik sanaartornermillu sulinerni isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliamik pisitsisoqartassaaq sulisitsisut ataasiakkaat 20-nik sinnerlugilluunniit sulisoqaraangata piffissami sapaatit akunnerini sisamani sivisunerusumiluunniit sulisussanik.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiinni, § 3 malillugu pilersitaasuni, ilaasortat isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianut imm. 1-imi taaneqartunut qinersisinnaatitaallutillu qinigaasinnaatitaassapput, aamma isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiinnut, tak. sanatitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarut.

§ 14. Umiarsualiveqarfinni, sullivinnit marlunnit arlaliusunilluunniit suliaqarfiusuni, imaluunniit umiarsualivinni sulisartunit, aalajangersumik atorfinitsinnagit suliaqartitassatut sulisussarsiaasunit, suliaqarfiusuni isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulineq pilersaarusiorneqar-lunilu ataqatigiissaarneqartassaaq isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiinnit.

Imm. 2. Isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit inuttalersugaassapput isumannaallisaaqatigiinni tamani, umiarsualivinni sulinernik isumaginnittuni, ilaasortaasunik kiisalu pineqartumi suliaqartitaagallartut sinniisissamissut qinigaannik. Isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit siulittaasuat sullivinnit, umiarsualiveqarfimmi sulianik ingerlatalinnit toqqarneqassaaq.

Imm. 3. Umiarsualivik marlunnut arlalinnulluunniit agguataagaatillugu, annertussusaata imaluunniit umiarsualivimmi suliat tamanna pisariaqartissappassuk, umiarsualivimmut tamarmut pingaarnertut siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqassaaq.

§ 15. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat pisarnertut ataatsimiittassapput minnerpaamik qaammatit pingasunngoraangata. Ataatsimiititaliat immikkut ittumik ataatsimiittassapput, imaannaanngitsunik ajunaartoqaraangat, toqunartunik sunnerterujussuartoqaraangat imaluunniit allatut peqqissutsikkut ajoqusertoqaraangat tamatumunngaluunniit aarlerinartorsiortoqaleraangat, aamma tamanna pisariaqartinneqaraangat. Immikkut ittumik ataatsimiittoqartassaaq siulittaasup tamanna pisariaqarsorigaangagu, imaluunniit ataatsimiititaliami ilaasortat minnerpaamik marluk tamanna pillugu kissaateqarnerminnik saqqummiussigaangata.

Imm. 2. Pisarnertut ataatsimiinnissamut piffissaalluartillugu aggersaasoqartassaaq. Ilaasortat allallu sulisorisat oqaluuserisassanik ilisimatinneqartassapput kingusinnerpaamik ataatsimiinnissaq ullunik 10-nik sioqqullugu.

Imm. 3. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat ataatsimiinnerini isumannaallisaaneq pillugu ullut tamaasa sulianik aqutsisuusoq ilaasortaviusut saniatigut peqataasassaaq.

Imm. 4. Ataatsimiinnerit imaqarniliorneqartassapput, sulliviup aqutsisuinut, isumannaatsuunissamik suleqatigiit ilaasortaannut, sulisut sinniisaannut suleqatigiissitalianullu nassiunneqartussanik.

Imm. 5. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaq tamatuma saniatigut minnerpaamik ukiumut marloriarluni isumannaallisaaqatigiinnik tamanik ataatsimeeqatiginnittassaaq.

§ 16. Sullivinni annerusuni isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianik arlalinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Arlalinnik ataatsimiititaliortoqassappat, taamaasiornissamut sulliviup aaqqissuussaanera pisariaqartitsisillugu, pingaarnertut ataatsimiititaliortoqartassaaq, ataatsimiititaliat ataasiakkaat isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suliassaannik pilersaarusiorlutillu ataqatigiissaarisussanik.

Imm. 2. Pingaarnertut ataatsimiititaliami ilaasortassat sinniisussaallu toqqarneqarlutillu qinerneqartassapput isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianit taakkualu ilaasortaasa akornannit isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianik qinersinermut najoqqutassiat malillugit.

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulinernik ulluinnarni aqutsisoq

§ 17. Isumannaallisaaneq pillugu sulianik ulluinnarni aqutsisussamik toqqaasoqartassaaq, isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaq sinnerlugu iliuuseqarsinnaasumik, sullivimmi taamatut sulianik immikkut aqutsisussamik atorfinitsitsisoqarsimassanngippat. Taamatut sulianik immikkut aqutsisussamik atorfinitsitsisoqarsimanngippat sulisitsisoq isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliamik oqaloqatiginnereernikkut ataatsimiititaliap ilaasortaasa akornanniit aqutsisussamik toqqaassaaq.

Kapitali 3 - Pisussaaffiit piginnaatitaaffiillu

Sulisitsisoq

§ 18. Sulisitsisoq sulisorisat isumannaatsuunissaannut peqinnissaannullu illersuiniutinik isumaginninnissamut pisariaqarneratut iliuusissiortassaaq, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu aarlerinaateqarsinnaasut pitsaaliornissaannut iliuusissanik aaqqissuussinernik, aamma qaammarsaaniutinik, ilitsersuusianik sungiusaanernillu.

Imm. 2. Sulisitsisup isumagissavaa isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinnerup pilersinnissaa, annertusarneqarnissaa, patajaallisarnissaalu, taamaalilluni isumannaallisaanermik suleqatigiit suliassanik naammaginartumik naammassinnissinnaaqqullugit. Sulisitsisup tamatumani qularnaassavaa sullivimmi qullersatut aqutsisuusut sulliviup isumannaatsuunissamik suleqatigiissuini sinniisuutitaqarnissaat, isumagissavaalu isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliamik oqaloqatiginnereernikkut ulluinnarni isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik aqutsisussamik toqqaasoqarnissaa, tak. § 17.

Imm. 3. Sulisitsisup qularnaassavaa isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat suleqatigiillu susassaqarfigisaminni pilersaarusioqataanissaat, tamatumani aamma isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit pissutsinik naliliiffiginnittarnissaq pillugu.

Imm. 4. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaq sullivimmut siunnersuigaangat, siunnersuutaasullu sullivimmit malinneqanngippata, ataatsimiinnermi tullermi, sapaatit akunneri pingasut qaangiutsinnagit pisussami, tamatumunnga pissutaasut taagorneqartassapput. Aamma taamaassaaq ataatsimiititaliat suliassami ataasiusumi arlaliusunik inassuteqaateqarsimagaangata.

§ 19. Sulisitsisup isumagissavaa sulisuusut isumannaallisaaqatigiinnut, immikkoortortaqarfimmik suliaqarfimmilluunniit isumaginnittunut, akuttunngitsunik attaveqarfiginnissinnaanissaat. Nikittaattunik sulisoqarnerni qaangiuttoornerni assigisaannilu, isumannaallisaaqatigiinnit najuuffigineqanngitsuni, qularnaarneqartassaaq sulisuusut sullivimmut akisussaasutut sinniisuutitamik aggersaanissamut periarfissaqartitaanissaat.

Imm. 2. Sullivinni isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliamik pilersitsiviusimanngitsuni sulisitsisup isumagissavaa ataatsimiititaliap suliassaasa isumagilluarneqarnissaat isumannaallisaaqatigiinnik suleqateqarnikkut.

§ 20. Sulisitsisup isumagissavaa isumannaallisaaqatigiinni, isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliani ilaasortat aammalu isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik ulluinnarni aqutsisuusup pisussaaffimminnik isumaginninnissamut piffissaqartitaanissaat, sullivigisap suussusia aamma tassani isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu iliuutsit pitsaassusiat naapertorlugit naammaginartuusussamik.

Imm. 2. Sulisitsisup isumannaallisaaqatigiinni ataatsimiititalianilu ilaasortat aammalu isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik ulluinnarni aqutsisuusoq periarfississavai isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngassutilinnik paasisassarsiornissamut ilinniagaqarnissamullu.

Imm. 3. Sulisitsisup isumagissavaa isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulinerni atortunik pisariaqartinneqartunik atugassiinissaq, tamatumanilu aningaasartuutaasut akilerneqarnissaat aammalu akissarsiassarigaluanik annaasat, aningaasartuutit aamma pikkorissarnerni peqataasariaqarnernut atasumik akissarsiassatigut annaasat taarserneqarnissaat.

Imm. 4. Tamakku pillugit isumaqatigiinnginnerit suliatigut saqitsaassutinik eqqartuussisutigut aalajangiiffigisassatut suliassanngortitaasassapput. Tamanna ajornassatillugu suliassaq eqqartuussivinni aalajangigassanngortitaasassaaq.

Imm. 5. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat sullivimmi sulisilluni ajunaarnerit pillugit nalunaarusianik pisimasullu ingerlanerinut nassuiaasianik takunnissinnnaatitaasinnaassapput. Aamma taamaassaaq isumannaallisaaqatigiit ataasiakkaat immikkoortortaqarfimminni imaluunniit suliaqarfigisaminni pisinnaatitaanerannut tunngatillugu.

§ 21. Sulisitsisoq immikkut paasisimasalinnut sullivimmi avatangiisinut tunngasut aaqqiiviginiarneranni ikiorserneqarnissamik saaffiginnissuuteqarnermini taakkununnga piginaatitsisassaaq isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu pingaarutilittut pisariaqartinneqartunik tamanik paasissutissarsiorsinnaanissaannut.

Imm. 2. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat aamma isumannaallisaaqatigiit isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu tunngassutillit aaqqiiviginiarneranni ikiorserneqarnissamik immikkut paasisimasalimmut saaffiginnittoqassagaluarpat tamanna pilersinnagu tusarniaavigineqartassapput.

Imm. 3. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliaq aammattaaq tusarniaavigineqartassaaq isuimannaallisaanermik peqqinnissamillu ulluinnarni sulianik aqutsisussamik, tak. § 18, imm. 2, toqqaasoqalersinnagu.

Imm. 4. Sulisitsisup pisussaaffigissavaa isumannaallisaaqatigiinni ilaasortat ilisimatittassallugit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aammalumi immikkut paasisimasallit peqqussutigisaannik allatigullu illersuiniarnikkut pitsaaliuiniarnikkullu sulissuteqarnerit pillugit allaganngorlugit paasissutissanik.

§ 22. Sullivinni isumannaallisaaqatigiiffimmik pilersitsinissamut pisussaaffiunngitsuni sulisitsisup isumagissavaa sulisorisat isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu pingaarutilinnik pisariaqartinneqartunik tamanik paasissutissittarnissaat piginnaatissallugillu suliffigisami isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit siunnersuutinik saqqummiussisarnissamut.

Imm. 2. Sulisitsisup isumagissavaa teknologimik nutaamik pilersaarusiornerni atuilernissanilu sulisorisat tusarniaavigisarnissaat, ilanngullugit atortunik, imminut illersuutissanik teknikikkullu atortunik il. il. toqqartuiniarnerni sullivimmi avatangiisinut kingunerisassat pillugit.

Isumannaallisaaneq pillugu sinniisussamik qinersineq

§ 23. Sullivinni, isumannaallisaaqatigiit aqqutigalugit isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussinissamut pisussaaqataasuni, tak. §§ 2-5, sulisuusut isumannaallisaanermut sinniisussamik isumannaallisaaqatigiinni ilaalersussamik qinersisassapput, tak. §§ 7-11.

Imm. 2. Isumannaallisaanermut sinniisuutitassaq sulisuusunut tamanut sullivimmi, immikkoortortaqarfimmi suliaqarfigisamiluunniit imaluunniit utaqqiisaannarmik suliaqarfiugallartumi aqutsi-nerup tungaatigut pisussaaffeqartitaanngitsunit qinerneqartassaaq, taamaattoq tak. § 4. Sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi §§ 17 b aamma 18 naapertorlugit sullivimmi aqutsisuusut sulisunillu siulersuisut qinersinermi peqataassanngillat.

Imm. 3. Pineqartuni sulisut sinniisaannik imaluunniit sulisunut tunngatillugu isumaqatigiissutinut tunngasutigut qinersinermi malittarisassat qinigaasinnaanermut qinersinerillu atuussinnaassuseqarnerinut atortinneqartassapput.

Imm. 4. Qinigaaneq ukiuni marlunni sivisussuseqartassaaq, imaluunniit isumannaallisaaqatigiinni sinniisuutitat sullivimmi, immikkoortortaqarfimmi, suliaqarfigisami nikittaattumilluunniit sulisuni suliaqarunnaarnissaq tikillugu, taamaattoq tak. imm. 5. Piffissaq qinigaaffik sulliviup sulisuusullu akornanni isumaqatigiissuteqarneq malillugu sivisunerpaamik ukiunut sisamanut sivitsorneqarsinnaavoq.

Imm. 5. Isumannaallisaaqatigiinni sinniisuutitaq sulinngikkallarfeqarneq, napparsimaneq allalluunniit pissutigalugit piffissami qaammatinik ataannartunik sisamanik sinnerlugillu sivisussusilimmi sulinngippat qinigaaffiup sinneranut sinniisussamik allamik nutaamik qinersisoqarsinnaavoq.

Imm. 6. Isumannaallisaaqatigiinni sinniisuutitaq sulisut sinniisaattulli illersugaasinnaatitaavoq soraarsitaanissamut allatigulluunniit atugarisamigut ajoquserneqarnissamut. Isumannaallisaaqatigiinni sinniisuutitaq imminut suliassarititaasunik sulissuteqarnissaq pissutigalugu atugassarititaasutigut ajornerusunik atugassaqartitaassanngilaq.

§ 24. Umiarsualiveqarfinni sulineq aalajangersumik atorfinitsitaanngitsunit sulisussarsiaasunit ingerlanneqartillugu taakku isumannaallisaaneq pillugu siunnersuisoqatigiinni sinniisissaminnik qinersisassapput.

§ 25. Isumannaallisaaqatigiinni sinniisussap qinigaanera, qinigaasinnaatitaanera illersorniarneqarnissaalu, ilanngullugit malittarisassat suut atortuutinneqartariaqarnerat aammalu malittarisassanik unioqqutitsisoqarsimasinnaanera pillugit isumaqatigiinnginnerit suliatigut saqitsaassutinik eqqartuussisut aqqutigalugit aalajangiiffigineqartassapput. Tamanna ajornassatillugu suliassaq eqqartuussivitsigut aalajangiiffigitinneqartassaaq.

Sulisunik siulersuisoq

§ 26. Sulisunik siulersuisoq isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqataassaaq isumannaallisaaqatigiinnilu ilaassalluni.

Imm. 2. Sulisunik siulersuisut isumannaallisaaqatigiinni taakkuusuni ilanngussinnaanissamut arlaliugunik isumaqatigiinniutigissavaat kina arlartik ilanngutissanersoq. Isumagiissinnaanngippata, sulisitsisoq taakkua sulisunik siulersuisuusut sinniisissaannik toqqaassaaq.

Imm. 3. Sulisunik siulersuisoq isumannaallisaaqatigiinni ilannguttussaq tamatumunnga atasumik suliassaqartitaanini pissutigalugu ajornerusunik atugassaqartitaassanngilaq.

Imm. 4. Sulisunik siulersuisoq isumannaallisaaqatigiinni sinniisuusoq piffissap misiligaaffiujunnartup naanerani soraarsitaappat soraarsitaanerlu illuatungeriinniit isumannaatsuunissakkut pissutsinik pissuteqartinneqarpat atorfeqartitaanera kipitinneqanngikkallassaaq pineqartunut tunngasumik apeqqutit suliatigut kattuffiani malittarisassat malillugit isumaqatigiinniutaareersinnagit, imaluunniit tamanna ajornassatillugu eqqartuussivitsigut aalajangiiffigasassanngoreersinnagu. Isumaqatigiinniarnerit isumaqatigiissaanissallu imaluunniit eqqartuussivitsigoortitsisinnaanissaq sapinngisamik piaartumik pitinniarneqassapput.

§ 27. Isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu sulianik ulluinnarni aqutsisuusoq isumannaallisaaqatigiinnik ataatsimiititalianillu sullivimmi avatangiisinut tunngassutilitsigut suleqatiginnissaaq.

Imm. 2. Ulluinnarni taamatut aqutsisuusoq isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliami ataatsimeeqataasassaaq.

Suliaqarfiusumi ataasiusumi sulisitsisut arlaliusut allallu suleqatigiinnerat

§ 28. Sulisitsisut suliaqarfiusumi ataasiusumi suliaqartitsisuusut arlaliusut kikkullu tassani sulisorineqartut tamarmik sulisorisat sulinermi isumannaatsunik peqqinnartunillu atugassaqatitaanissaat pillugu suleqatigiissapput.

Imm. 2. Sulisitsisut imminnut suliassarititaasunut attuumassutilittut aarlerinartorsiorfiusinnaasunik paasissutisseeqatigiittassapput isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu isumaginninnissamut iliuusissaminnik aaqqissuusseqatigiinnissaq siunertaralugu.

Imm. 3. Illuliornernik sanaartornernillu suliani sulisitsisut taakkualuunniit sinniisuutitaat aamma sanaartorfiusumi isumannaallisaaqatigiit sanatitsisuusup isumannaallisaanissaq pillugu ataatsimiititsinerani peqataasassapput.

§ 29. Kikkulluunniit suliaqarfiusuni arlalinnik sulisitsisoqarluni suliffiusuni sulisuusut malittarisassat suliaminnut atuuttut saniatigut aamma sulliviit suleqatigiinnissaat pillugu malittarisassanik, tak. § 28, imm. 1, kiisalu illuliornermik sanaartornermillu sulianut tunngatillugu aamma sanatitsisuusup pisussaaffii pillugit nalunaarummi malittarisassanik malinnissapput.

Imm. 2. Kikkulluunniit takornartat sulliveqarfigisaanni sulisuusut, malittarisassat suliaminnut atuuttut saniatigut aamma sullivik pineqartoq pillugu isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu malittarisassanik atuuttunik malinnissapput.

Kapitali 4 - Suliassat sulinerlu

Isumannaallisaaqatigiit

§ 30. Isumannaallisaaqatigiit immikkoortoqarfimmi imaluunniit suliaqarfimmi susassaqarfigisaminni sulisuusunik isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu iliuutsinik isumaginnillutillu peqataaffiginnissapput. Suleqatigiit tamatumani paasissutissiisassapput aalajangersakkat isumannaatsuutitsinissamut peqqinnissamullu tunngatillugu aalajangersarneqartut pillugit.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiit sulisorisat aammalu isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat akornanni attaveqaataassapput. Isumannaallisaaqatigiit isumagisassavaat sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit aaqqiivigisinnaanngisamik imaluunniit sullivimmi nalinginnaasumik atuuttut ataatsimiititaliamut saqqummiunneqartarnissaat.

§ 31. Isumannaallisaaqatigiit immikkoortortaqarfiup isumannaatsuunissaq peqqinnissarlu pillugit suliassanik pilersaarusiornerani peqataassapput aammalu pissutsinik isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu tunngassutilinnik naliliiffiginninnerni peqataassallutik.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiit assiliortiternerni peqataassapput aamma sulinermi pissutsit isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnarnissaannik nakkutiginnittuussallutik. Suleqatigiit tamatumani misissortassavaat, atortussiat atortullu taamaallaat atorneqartarnissaat sulinerni periaatsinilu, sulisorisat ajunaatsaaliorlugillu nappatsaaliornissaannut isumannaalluinnartuni. Taamatuttaaq misissortassavaat sungiusaalluartoqarlunilu ilitsersuilluartoqartarnissaa, aamma ma-skiinat, sakkut allallu teknikikkut atortut il. il. isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu isumannaalluinnartumik aaqqissugaallutillu atorneqartarnissaat.

Imm. 3. Isumannaallisaaqatigiit peqataasassapput ajunaarnernik, toqunartunik sunnertinnernik, peqqissutsikkut ajoquserneqarneranik misissuinerni taamatullu pisoqarsinnaaneranik misissuinerni tamakkulu sulisitsisumut imaluunniit taassuma sinniisuutitaanut nalunaarutigisassavaat.

§ 32. Isumannaallisaaqatigiit sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutaalersunut atasumik aarlerinartorsiorfiusinnaasut pinaveersaartissavaat, aarlerinartorsiorfiusinnaasullu imaaliinnaq akiorniarneqarsinnaanngippata isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliap siulittaasuanut imaluunniit sullivimmi aqutsisuusunut nalunaarutigisassavaat.

Imm. 2. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliap siulittaasuanut imaluunniit sulliviup aqutsisuinut kalerriinissaq piffissaqarfigineqartinnagu suleqatigiillu isumaqarpata sulisorisat isumannaatsuunissaat peqqinnissaallu namminneq pinngitsoortissinnaanngisaminnik aarleriartorsiortinneqartoq sulianik sulinermillu unitsitsisinnaapput aarlerinartut pinngitsoortinnissaannut pisariaqarsorinninnertik malillugu. Suleqatigiit unitsitsinermik isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliap siulittaasuanut imaluunniit sullivimmik aqutsisuusunut nalunaaruteqapallassapput sulianillu unitsitsisariaqarneq nassuiaateqarfigalugu.

§ 33. Isumannaallisaaqatigiit ataasiakkaanut isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sunniiviginninniassapput. Suleqatigiit tamatumani aalajangersakkat isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu siuarsaaniutaasut paasissutissiissutigissavaat.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiit sulisuusut aamma isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat akornanni attaveqaatitut sunniuteqassapput. Isumannaallisaaqatigiit isumagissavaat, sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutit, namminneq aaqqivigisinnaanngisamik, imaluunniit sullivimmi nalinginnaasumik atuuttut isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianut saqqummiunneqartarnissaat.

§ 34. Isumannaallisaaqatigiit, silami suliaqarfinni pilersitat, tak. § 8, aamma umiarsualiveqarfinni, tak. § 5 aamma § 11, nalinginnaasumik namminneerlutik sulliveqarfinnut ataasiakkaanut misissuiartortarnernik suliaqartussaanngillat.

Imm. 2. Isumannaallisaaqatigiit sulianik sulisuusup angerlarsimaffiani ingerlanneqartunik namminneerlutik misissuiartortarnernik suliaqartussaanngillat, suliat annikitsuinnarmik ingerlanneqarpata.

Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat

§ 35. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat sullivimmi isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulinernik, tamatumani aamma isumannaallisaaqatigiit suliassaannik, pilersaarusiussapput, siulersuissallutik ataqatigiissaarissallutillu. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat iliuutsinik, sulisorisanut illersuiniutaalersussanik aammalu iliuutsinik ajoquserfiusinnaasunut pitsaaliuutaasunik sulissutiginnissapput, kiisalu sullivimmi sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutaasunik nalunaarsuisassallutik. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat tamanna tunngavigalugu sullivimmut siunnersuisassapput sulinermi avatangiisitigut ajornartorsiutaasut aaqqiiviginiarnissaat pillugu. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat pissutsinik isumannaatsuunissamut peqqinnissamullu tunngassutilinnik sulliviup pilersaarusiornerani naliliiffiginninniarneranilu peqataasassapput.

Imm. 2. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat sulliviup isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulinera misissortassavaat isumagissavaallu isumannaallisaaqatigiit sulianik paasissutissinneqarlutillu ilitsersorneqartarnissaat.

Imm. 3. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat isumagissavaat ajunaartoqarneranut, toqunartunik sunnertittoqarneranut aammalu peqqissutsikkut ajoqusernernut tamatumunngalu aarlerinartorsiornernut pissutaasut misissorneqartarnissaat, sulissutigissallugulu iliuutsit taamatut pisoqaqqinnginnissaanut iliuusissiaasut naammassineqarnissaat. Ataatsimiititaliat ukiumut ataasiartumik ataatsimut takussutissiortassapput sullivimmi ajunaarnerit, toqunartunik sunnertinnerit peqqissutsikkullu ajoquserneqarnerit pillugit.

Imm. 4. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit aalajangersakkanik, sulisorisanut illersuiniutitut aalajangersarneqartunik, malinnaaviginnissapput. Ataatsimiititaliat tunngavissiussapput naammattunik pisariaqarneratullu sungiusaasarnissamut ilitsersuisarnissamullu, sullivimmi sulinikkut atugarisanut naleqquttunngorsakkanik, isumagissavaallu isumannaatsuunissakkut peqqussutaasunik malinninnissap nakkutigineqartuarnissaa.

Imm. 5. Isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititaliat imaluunniit isumannaallisaaneq pillugu pingaarnertut ataatsimiititaliat isumagissavaat isumannaatsuunissakkut aaqqissuussinerup annertusartuarnissaa pillugu pilersaarusiornissaq ilanngullugu paasissutissiissutigissallugu kikkut ataatsimiititaliani isumannaallisaaqatigiinnilu ilaasortaanersut, isumagissavaallu sullivimmi sulisuusut tamatuminnga ilisimatinneqartarnissaat.

Imm. 6. Ataatsimiititaliat sulissutigissavaat isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik sulliviit allat aaqqissuusseqataasarnissaat, sulianik suliaqarfiusumi ataasiusumi ingerlatsisoqassatillugu.

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit sulianik ulluinnarni aqutsisoq

§ 36. Ulluinnarni aqutsisuusoq isumannaallisaaneq pillugu ataatsimiititalianut isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulinernik ilisimatitsissuteqartassaaq aamma ataatsimiittarnerit akornini ajornartorsiutaalersut aaqqiiviginiarneranni ataatsimiititaliat peqataatittassavai.

Kapitali 5 - Isumaqatigiissutit

§ 37. Sulliviit isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu suliniarnerat nakussassarniarlugu sunniuteqarnerulersinniarlugulu §§ 7-17-imi suliatigut aaqqissuusseriaaseq pillugu malittarisassat saneqqunneqarsinnaapput

 1. ilaatigut akissarsisartut kattuffiinut ataatsimut arlalinnulluunniit aamma illuatungiliuttutut sulisitsisut katuffiannut imaluunniit kattuffiinut sulisitsisunulluunniit imaluunniit allanut taamaasiornissamut piginnaatitaasunut isumaqatigiissusiortoqarsimappat, aamma
 2. ilaatigut sullivinni nr. 1 malillugu isumatigiissusiornermi pineqartuni sulisitsisup sulisullu akornanni, immaqalu sullivimmi imaluunniir sulliviup ilaani aqutsisuusut akornanni, isumaqatigiissusiortoqarsimappat.

Imm. 2. Imm. 1 malillugu isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliniarnerit aaqqissuussivigisaanissaannik isumaqatigiissutip attussangilaa sulliviup avataani sullivimmilu namminermi suliassanik, sulinernik, pisussaaffinnik piginnaatitaaffinnillu il. il., nalunaarummi aalajangersarneqartunik, isumaginninnissaq.

Imm. 3. Sullivinni 20-nik sinnerlugilluunniit sulisoqartuni qularnaarneqartassaaq sullivimmi isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu suliassanik pilersaarusiornerup ataqatigiissaarinerullu sulisitsisut, sulisunik siulersuisut sulisuusullu suleqatigiinneratigut pisarnissaa.

Imm. 4. Sulliviup isumaqatigiissutaata, imm. 1, nr. 2, malillugu isumaqatigiissutaasimasup qularnaassavaa sullivimmi isumannaatsuunissakkut peqqinnissakkullu sulianik aaqqissuussisoqarnissaa sulliviup pissusaanut (aaqqissugaaneranut) naapertuuttumik, aammalu aaqqissuussaanerup allannguuteqartitap sullivimmi tamatumuuna sulinermik nakussassaallunilu sunniuteqalersitsinissaa.

Imm. 5. Sulliviup isumaqatigiissutaa allaganngugaassaaq sullivimmiititaassaarlu sulisunit takuneqarsinnaanngorlugu.

Imm. 6. Sulliviup isumaqatigiissutaa minnerpaamik makkuninnga imaqassaaq:

 1. Sulissuteqarnerit/periaatsit, isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu sulianik aaqqissuussinerup allannguuteqartitap sulianik isumaginninnissamut nakussassaallunilu sunniuteqarnerulersinnissaanut atorneqarsinnaasut nassuiaataat.
 2. Sulliviup isumaqatatigiissutaanik sullivimmi naammassinninniarnissamut malinnaaffiginninnissamullu periaasissat taagorneqarnerat.
 3. Suliassat sulinerillu qanoq iliornikkut isumaginiarneqarnissaannut, ilanngullugit sulisunik siulersuisut sulisuusullu sullivimmi avatangiisitigut suliniuteqarnerni peqataanissaasa, naassuiaataat.
 4. Sulliviup isumaqatigiissutaata qanoq iliornikkut allanngortinneqarsinnaallunilu atorunnaarsinneqarsinnaaneranut nassuiaat.
 5. Isumannaatsuunissamik peqqinnissamillu suliniarnerup aaqqissuussinissamik pilersaarusiatut aaqqissuussivigineqarnissaanik isumaqatigiissutaasimasut allattorsimaffiat.

Imm. 7. Isumaqatigiissutaasunik paasinerluinerit unioqqutitsinerillu suliatigut akerleriissutinik isumaqatigiissaasartutigut aalajangiiffigineqartassapput.

§ 38. Suleqatigiissitaliat, najugarisami isumaqatigiissuteqarfigisat isumannaallisaaqatigiillu akornanni isumannaallisaaneq peqqinnissarlu pillugit suleqatigiinneq nakussassarniarlugu pineqartunut atasumik suliassanik isumaginninneq suleqatigiissitaliamut isumagisassanngortinneqarsinnaavoq

 1. § 37-mi patsisissaatitat naammassineqarsimappata. aamma
 2. inuit, isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumaginnittussatut qinerneqarsimasut suleqatigiissitani sinniisuutitaqarsimappata.

§ 39. Isumannaallisaanikkut sulisullu sinniisaattut suliat inummut ataatsimit taannaasumillu isumagineqarsinnaapput

 1. suliassanut isumannaallisaanikkut sinniisitut taamatullu sulisunut sinniisitut pineqartunut qinersinerit immikkoortillugit pisimassappata, aamma
 2. sulisut, sullivimmi avatangiisit pillugit inatsimmi §§ 17 b aamma 18 naapertorlugit sullivimmi aqutsisuunngitsut imaluunniit sulisunik siulersuisuunngitsut tamarmik isumannaallisaanermi sinniisuutitanik qinersisinnaatitaanerat qinigaasinnaatitaanerallu qularnaarneqarsimappat, tak. § 23, imm. 2 aamma 3.

Imm. 2. Isumannaallisaanermi sinniisuutitatut sulisullu sinniisaattut suliaqarnissaq isumaqatigiissutaasimappat pineqartoq imm. 1-imi aalajangersakkanut naapertuuttumik qinerneqartassaaq.

Kapitali 6 - Immikkut akuerineqartarneq naammagittaalliorsinnaanerlu

§ 40. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup Pisortaa sulianut sulianullu tunngassutilinnut imaluunniit sullivinnut ataasiakkaanut immikkut ittunik atugaqarfiusunut nalunaarummi aalajangersakkanik ataasiakkaanik saneqqutsinissanut akuersisinnaavoq, tamanna naleqquttuusorinarlunilu isumannaalluinnartutut isumaqarfiginartillugu.

Imm. 2. Nakkutilliisoqatigiit sullivinnut ataasiakkaanut tunngatillugu naleqquttuusorinarlunilu isumannaatsuusorinartillugu nalunaarummi aalajangersakkanik ataasiakkaanik saneqqutsinissamut akuersisarsinnaapput.

§ 41. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalunaarut malillugu aalajangiineri naammagittaalliuutaasinnaapput Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsimmi § 64 malillugu.

Kapitali 7 - Pinerluttulerinermik inatsisitigut pineqaatissiissutissat

§ 42. Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissitaanissamik eqqartuunneqassaaq kinaluunniit

 1. § 3, imm. 1-imik aamma 3-mik, § 18, imm. 1-4-mik, § 19-imik, § 20, imm. 1-3-mik aamma 5-imik, § 21, imm. 1-imik, 2-mik 4-millu, § 22-mik, § 23, imm. 1-imik 2-millu, § 24-mik, § 26, imm. 1-imik aamma §§ 28-mik 29-millu unioqqutitsisoq,
 2. nalunaarummi aalajangersakkat naapertorlugit peqqussutaasunik malinninngitsoq, imaluunniit
 3. nalunaarut malillugu immikkut akuersissutini atugassarititaasunik sumiginnaasoq.

Imm. 2. Pineqaatissiissutissat sakkortussusilerniarneranni sakkortusaatitut naatsorsuunneqassaaq

 1. unioqqutitsinerup piaaraluneernikkut imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut pisimanera,
 2. unioqqutitsinermi inuunermik peqqissutsimilluunniit ajoqusiisoqarsimanera tamatumunngaluunniit aarlerinartorsiortitsisoqarsimanera,
 3. pissutsit taakkuttaaq imaluunniit taamatupajaaq ittut pillugit siusinnerusukkut peqqussuteqartoqarsimanera, imaluunniit
 4. pineqartup unioqqutitsinikkut imminut allanulluunniit aningaasatigut iluanaarutississimanera tamatuminngaluunniit siunertaqarsimanera.

Imm. 3. § 3, imm. 1-imik aamma 3-mik, § 18, imm. 1-4-mik, § 19-imik, § 20, imm. 1-3-mik aamma 5-imik, § 21, imm. 1-imik, 2-mik aamma 4-mik, § 22-mik, §§ 28-mik aamma 29-mik kiisalu pissutsinik imm. 1, nr. 2-mi pineqartunik unioqqutitsinerni sulisitsisuusoq akiliisussanngortitaasinnaavoq, unioqqutitsineq sulisitsisup piaaraluneerneratut mianersualliorneratulluunniit isigineqarsinnaanngikkaluarpalluunniit. Akiliisussanngortitsinissami patsisissaassaaq unioqqutitsinerup sullivimmi inummut inunnulluunniit arlalinnut imaluunniit sullivimmut taamaattutut tutsinniarneqarsinnaanissaa. Aalajangersagaq manna malillugu akiliisussanngortitsinerni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi § 91, imm. 4, atortuutinneqassanngilaq. Akiliisitsissutissat annertussusilerniarneranni imm. 2, nr. 2-4, taamatulli atortuutinneqassapput.

Imm. 4. Unioqqutitsinerit, inunnit allat sinnerlugit inatsisitigut pisussaatitaasunit, ilanngullugit ingerlatsiviit aktie-, anparts-aamma andelsselskabit, interessentskabit, peqatigiiffiit, aningaasaateqarfiit, pigisanik isumannaarisartut, kommunit, kommunit kattuffii, Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 64-imi pineqartut, Namminersornerullutik Oqartussat naalagaaffillu, unioqqutitsinerusut pillugit ingerlatsivik il. il. taamaattutut akiliisussanngortitaasinnaavoq.

Kapitali 8 - Atortuulersitsineq

§ 43. Nalunaarut atuutilissaaq ulloq 1. januar 2006.

Imm. 2. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat, nalunaarutip atortuulersinneqarnera sioqqullugu qinigaasimasut, piffissaq qinigaaffik naallugu ingerlaannassapput. Isumannaallisaanermi sinniisuutitat taakkua inatsisitigut inissisimanerat pillugu nalornisoorutit aalajangiiffigineqassapput suliatigut saqitsaassutinik isumaqatigiissaasartutigut. Tamanna ajornassatillugu apeqqut eqqartuussivitsigut aalajangiffigitinneqassaaq.

Imm. 3. Peqatigisaanik atorunnaassaaq Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu sulinerit pillugit nalunaarut nr. 512, 20 juli 1989-imeersoq.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik, ulloq 15. december 2005

LIS GAMBORG /Charlotte Skjoldager