Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse nr. 933 af 26. juni 2013 om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3 a, § 4, § 7, § 15, § 56, § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382 af 23. december 2012 fastsættes:«

2. § 27 a, stk. 2, affattes således:

»Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

1) Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har gennemført den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse.
2) Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. § 44 i den danske bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.
3) Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som har gennemført en uddannelse for koordinatorer af sikkerheds og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, herunder en dansk koordinatoruddannelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Arbejdstilsynet, den 26. juni 2013

JENS JENSEN

/ Eva Jensen