Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 365 af 6. april 2010

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1345 af 15. december 2005 om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd
foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nyt nr. 5:

»5) Rådet følger udviklingen i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og kan fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og effektivisering af sikkerhedsorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen.«

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2010.

Arbejdstilsynet, den 6. april 2010

JENS JENSEN/ Charlotte Skjoldager