Accept af cookies fra at.gl

At.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Nyheder

 

Nyhed

1. juli træder bekendtgørelse om refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling m.v. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i kraft. Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med en ændring af den grønlandske arbejdsmiljølov.

Bekendtgørelsen indebærer, at rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til råstof- og vandkraftaktiviteter efter de relevante inatsisartutlove, skal betale et gebyr for Arbejdstilsynets tilsyn inden for det geografiske område, som tilladelsen dækker.

Gebyret beregnes på baggrund af det antal timer, Arbejdstilsynet har anvendt til tilsynet og den tilhørende sagsbehandling. Den anvendte timesats fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til medarbejdere, der deltager i tilsynet og sagsbehandlingen. Hertil kommer en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger til tilsyn og sagsbehandling med råstof- og vandkraftaktiviteter i det pågældende år.

Timesatsen for det enkelte år vil fremgå af Arbejdstilsynet Grønlands hjemmeside.”